Education

Privacyreglement en Klachtenprocedure Arbo & Milieu Dienst

Met instemming van de Ondernemingsraad heeft het College van Bestuur op 18 november jl. het Privacyreglement van de Arbo & Milieu Dienst (AMD) goedgekeurd.

Het privacyreglement is gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties die nodig zijn voor het verlenen van Arbozorg door de AMD.

Met instemming van de Ondernemingsraad heeft het College van Bestuur op 18 november jl. het Privacyreglement van de Arbo & Milieu Dienst (AMD) goedgekeurd. Het privacyreglement is gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties die nodig zijn voor het verlenen van Arbozorg door de AMD.

Het privacyreglement garandeert een correcte opslag en omgang met persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verlenen van onder andere Bedrijfsgezondheidszorg en uitvoering van het Verzuimbeleid. Het reglement kan bij de AMD verkregen en/of ingezien worden (contactpersoon: drs E.G.A. Focke, kwaliteitsmanager tst. 8866).

Tevens is door het College van Bestuur met instemming van de Ondernemingsraad de klachtenprocedure van de AMD goedgekeurd. De klachtenprocedure waarborgt een correcte afhandeling van (schriftelijke) klachten van afnemers van diensten van de AMD. Klachten worden behandeld volgens de geldende procedure met betrekking tot klachtafhandeling uit het kwaliteitshandboek van de Arbodienst. Dit handboek ligt ter inzage bij de kwaliteitsmanager van de AMD, drs. E.G.A. Focke. Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij Personeel & Organisatie en de Arbo & Milieu adviseur (AMA) van de beheerseenheden en bij de Bedrijfsgezondheidszorg en de kwaliteitsmanager van de AMD.

Met instemming van de Ondernemingsraad heeft het College van Bestuur op 18 november jl. het Privacyreglement van de Arbo & Milieu Dienst (AMD) goedgekeurd. Het privacyreglement is gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties die nodig zijn voor het verlenen van Arbozorg door de AMD.

Het privacyreglement garandeert een correcte opslag en omgang met persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verlenen van onder andere Bedrijfsgezondheidszorg en uitvoering van het Verzuimbeleid. Het reglement kan bij de AMD verkregen en/of ingezien worden (contactpersoon: drs E.G.A. Focke, kwaliteitsmanager tst. 8866).

Tevens is door het College van Bestuur met instemming van de Ondernemingsraad de klachtenprocedure van de AMD goedgekeurd. De klachtenprocedure waarborgt een correcte afhandeling van (schriftelijke) klachten van afnemers van diensten van de AMD. Klachten worden behandeld volgens de geldende procedure met betrekking tot klachtafhandeling uit het kwaliteitshandboek van de Arbodienst. Dit handboek ligt ter inzage bij de kwaliteitsmanager van de AMD, drs. E.G.A. Focke. Klachtenformulieren zijn verkrijgbaar bij Personeel & Organisatie en de Arbo & Milieu adviseur (AMA) van de beheerseenheden en bij de Bedrijfsgezondheidszorg en de kwaliteitsmanager van de AMD.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.