Education

Opleidingsdirecteuren vrezen roosterproblemen collegezalen

De opleidingsdirecteuren vrezen problemen met het inroosteren van colleges, doordat de aula ook wordt gebruikt als congrescentrum en de collegezalen in het hoofdgebouw vanaf volgend studiejaar afvallen.

Opleidingsdirecteur interfacultair onderwijs dr. Harm Jan Smid heeft hierover vorige week een brief geschreven aan het college van bestuur van de TU. Hij heeft het onderwerp ook ter sprake gebracht tijdens een vergadering van alle opleidingsdirecteuren. Toen bleek dat de anderen Smids zorg delen, vertelt hij.

Smid weet dat ‘heel wat collega’s’ moeite hebben met het inroosteren van colleges. Uiteindelijk lukt het altijd groepen ergens kwijt te raken, maar de ene keer moet dat door grote groepen in tweeën te delen, de andere keer door kleine groepen in veel te grote zalen te laten zitten. Die oplossingen zijn volgens Smid ‘niet optimaal’.

Hij vreest dat de problemen worden verergerd door het verdwijnen van het hoofdgebouw als locatie voor colleges. Ook vindt hij het ‘lastig’ als midden in het collegejaar de zalen in de aula vol zitten met congressen.

Smid heeft de opleidingen opgeroepen flexibel te zijn bij het inroosteren van colleges. “Dus niet: ik wil per se op die tijd, maar help oplossingen te zoeken.”

Aulamanager Leon Huijbers begrijpt ‘helemaal niks’ van de angst van de opleidingsdirecteuren over het dichtslibben van de aula. “Het onderwijs heeft in de aula de prioriteit. Bovendien kunnen de zalen al een jaar van tevoren worden geboekt. Gaten, zoals die tijdens tentamenperiodes, worden vervolgens opgevuld met congressen.”

Paul Rullmann van het college van bestuur was niet bereikbaar voor commentaar. Waarschijnlijk komt Smids brief tijdens het overleg van opleidingsdirecteuren vandaag ter sprake. (SB)

Opleidingsdirecteur interfacultair onderwijs dr. Harm Jan Smid heeft hierover vorige week een brief geschreven aan het college van bestuur van de TU. Hij heeft het onderwerp ook ter sprake gebracht tijdens een vergadering van alle opleidingsdirecteuren. Toen bleek dat de anderen Smids zorg delen, vertelt hij.

Smid weet dat ‘heel wat collega’s’ moeite hebben met het inroosteren van colleges. Uiteindelijk lukt het altijd groepen ergens kwijt te raken, maar de ene keer moet dat door grote groepen in tweeën te delen, de andere keer door kleine groepen in veel te grote zalen te laten zitten. Die oplossingen zijn volgens Smid ‘niet optimaal’.

Hij vreest dat de problemen worden verergerd door het verdwijnen van het hoofdgebouw als locatie voor colleges. Ook vindt hij het ‘lastig’ als midden in het collegejaar de zalen in de aula vol zitten met congressen.

Smid heeft de opleidingen opgeroepen flexibel te zijn bij het inroosteren van colleges. “Dus niet: ik wil per se op die tijd, maar help oplossingen te zoeken.”

Aulamanager Leon Huijbers begrijpt ‘helemaal niks’ van de angst van de opleidingsdirecteuren over het dichtslibben van de aula. “Het onderwijs heeft in de aula de prioriteit. Bovendien kunnen de zalen al een jaar van tevoren worden geboekt. Gaten, zoals die tijdens tentamenperiodes, worden vervolgens opgevuld met congressen.”

Paul Rullmann van het college van bestuur was niet bereikbaar voor commentaar. Waarschijnlijk komt Smids brief tijdens het overleg van opleidingsdirecteuren vandaag ter sprake. (SB)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.