Education

‘Opheldering over betaald parkeren’

De ondernemingsraad (or) voelt zich gepasseerd door het college van bestuur en vraagt opheldering over plannen voor betaald parkeren op de campus.

De TU bleek vorige week de gemeenteraad per brief toestemming te vragen de campus en de parkeerplaats van Bouwkunde te onttrekken aan het openbaar verkeer, om per 2011 betaald parkeren te kunnen invoeren.
Het college van bestuur (cvb) wil er niets over zeggen: besluitvorming zou nog plaats moeten vinden. In de brief aan de gemeenteraad, geschreven namens het cvb, staat echter: ‘De TU Delft heeft daarom besloten om gereguleerd parkeren in te voeren in dit gebied.’

Juist die zinsnede is tegen het zere been van de or. “Als ze opschrijven: ‘er is besloten’ zeggen ze iets dat niet waar is”, zei or-lid Henric Corstens tijdens een or-vergadering. De or wil daarom duidelijkheid.

Ook wil de or weten wat de TU wanneer en tegen welke kosten wil bouwen. Eerder voelde de or zich gepasseerd bij de aankoop van het zogeheten Bandridge-gebouw voor Yes!Delft. Or-voorzitter Dineke Heersma concludeert dat de TU de gemeente nu min of meer dwingt in omliggende wijken vergunningparkeren in te voeren. In mei vorig jaar nog zei collegelid Paul Rullmann tegen de or het omgekeerde: betaald parkeren bij de TU was ‘onvermijdelijk’, omdat er rond de TU een parkeerregime komt.
Volgens de gemeente is dat echter ‘niet juist’. “We hebben geen plannen om betaald parkeren in te voeren in de omgeving van de TU”, zegt woordvoerder Jan Langstraat desgevraagd.

Wel wil Delft buurtbewoners drie maanden na invoering van betaald parkeren bij de TU vragen of ze ook in hun wijk betaald parkeren willen. “Invoeren doe je als de meerderheid van de bewoners vóór is”, zegt Langstraat. “Als je het nu vraagt, denk ik niet dat bewoners betaald parkeren willen. Dat hebben mensen van de Professorenwijk al laten weten in de krant. We kiezen voor drie maanden omdat we willen kijken hoe het parkeergedrag zich ontwikkelt.”
De gemeentewoordvoerder wil niet ingaan op de in de brief voorgestelde uurtarieven (twee euro). Volgens de TU zijn die tarieven voorgesteld in overleg met de gemeente en juist gebaseerd op die in omliggende wijken.
De TU verwijst ook naar andere universiteiten ‘waar de afgelopen jaren gereguleerd parkeren is ingevoerd’. Ze noemt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) als ‘belangrijke voorbeelden’.

Or-lid Danko Roozemond meent daarmee op een zijspoor te worden gezet. “Gekeken wordt naar wat toevallig goed uitkomt. Gerefereerd wordt bijvoorbeeld aan de EUR, maar daar krijg je een gratis kaart.”
Navraag leert dat bij de EUR medewerkers voor een parkeerkaart één keer 45 euro borg betalen die ze terugkrijgen zodra ze niet meer bij de universiteit werken. Anderen betalen anderhalve euro per uur.

Bij de Radboud Universiteit betalen medewerkers en studenten maandelijks vijftien euro en buitenbedrijven op de campus maandelijks twintig euro. Studenten die van heel ver moeten komen (vooral Duitsers) parkeren gratis, na toestemming van een decaan. Probleem daar is dat twee- tot driehonderd man in omliggende wijken (gratis) is gaan parkeren.

Bij de TU Eindhoven betalen medewerkers niets, studenten honderd euro per jaar. Foutparkeerders pakt de universiteit zelf aan met wielklemmen.
In Maastricht mogen medewerkers die verder dan vijftien kilometer wonen gratis op het universiteitsterrein parkeren. Wie dichterbij woont, moet net als studenten elders parkeren. Bij de VU kunnen medewerkers parkeren die carpoolen en verder dan tien kilometer wonen. Per carpoolcombinatie kost dat 35 euro per maand. Wie minder dan vijf dagen per week wil parkeren, betaalt naar rato. Ook mensen met een ongunstige ov-aansluiting kunnen een vergunning krijgen. Alleen invalide studenten krijgen die gratis.

De TU Delft schrijft in de brief aan de gemeenteraad dat het tarief voor abonnementen (in 2011 tien euro per maand, in 2012 twintig euro per maand) is ‘afgeleid van de vergelijkbare situatie bij de Radboud Universiteit’.
Als argument om betaald parkeren in te voeren noemt de TU in de brief onder meer de komst van tramlijn 19, maar volgens or-lid Roozemond is er dan ook kans dat de TU juist minder parkeerplaatsen nodig heeft. “Als er een tram komt, kun je ook parkeerplaatsen aan de rand van Delft maken.”
De TU koppelt het betaald parkeren aan toekomstige bebouwing op de campus maar voor de or is dat op dit moment geen logische koppeling. “De aanname is dat wij groeien in medewerkers, terwijl er een herijking binnen de TU aankomt waarbij we waarschijnlijk gaan krimpen”, zegt or-voorzitter Dineke Heersma.  

Zonder ingrijpen heeft de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen dit jaar een verlies van zeven miljoen euro. In 2010 kan dit verlies oplopen tot 7,7 miljoen euro en in 2011 zelfs tot acht miljoen.
Daarom is volgens decaan Louis de Quelerij een ombuiging nodig van minimaal acht miljoen euro. In zijn vernieuwingsplan staan drastische maatregelen op het gebied van onderwijs, onderzoek en huisvesting.
Zo moet het onderwijs efficiënter worden en aansluiten op wat ‘de maatschappij’ van civiel verwacht. Om voor ogen te krijgen wat onderwijs kost, moet iedereen in de faculteit tijdschrijven. Verder moeten afdelingen meer samenwerken op de hoofdthema’s deltatechnologie, infrastructuur, watertechnologie, transport en geo-engineering.
Civiel wil een aantal leerstoelen opheffen tenzij de sector bereid is die te sponsoren. Het gaat bij deze sponsorleerstoelen om tijdelijke staf met benoemingen van minimaal vier of vijf jaar.
Nu heeft civiel 3 tot 4 fulltime eenheden (fte) sponsorleerstoelen, dat moeten er 10,5 fte worden. Indien een leerstoel ontbreekt, moet civiel het onderwijs elders inkopen. Het curriculum is leidend, omdat civiel dat aan studenten verplicht is.
Daarnaast komen er 24,8 fte ‘kernleerstoelen’ die absoluut nodig zijn voor het in stand houden van opleiding en onderzoek. Deze leerstoelen hebben een vaste bezetting van voltijders gefinancierd uit overheidsgeld. Uiteindelijk wil De Quelerij naar 35,3 fte leerstoelen, terwijl er nu 41,1 fte zijn (inclusief 6 fte aan vacatures) verdeeld over 65 leerstoelen.
De nu herziene bachelors en masters blijven gehandhaafd, maar De Quelerij wil het curriculum regelmatig herzien. De directeur onderwijs krijgt een zwaardere rol. Beloning in het onderwijs gebeurt meer op basis van prestatie. Het overheidsgeld wordt intern verdeeld op basis van aantal studiepunten maal aantal geslaagde studenten.
Onderzoekers moeten het voortaan doen met de helft van de nu aanwezige laboratoriumruimte. Het bouwlab (Stevin II) wordt tot veertig procent gereduceerd. Het waterlab (Stevin III) wordt gehalveerd. Een optie is Stevin III af te stoten en het waterlab onder te brengen bij de nieuwbouw van Technische Natuurwetenschappen (watertechnologie) en bij Deltares (vloeistofmechanica). Het wegenbouwlab moet meer samenwerken met TNO en Rijkswaterstaat.
De faculteit zal een strikt onderscheid maken tussen laboratoria voor verplichte bachelor- en masterpractica (betaald met overheidsgeld) en onderzoek (betaald met geld uit het bedrijfsleven).
De Quelerij denkt 1,2 miljoen euro te kunnen besparen met efficiëntere huisvesting. Medewerkers krijgen minder vierkante meters of flexplekken. De bovenste verdieping van het pand moet vrijkomen voor verhuur. De kantine verhuist naar een centralere plek en een optie is de faculteitsbibliotheek op te heffen.
Eerder verklaarde De Quelerij gedwongen ontslagen niet uit te sluiten. Hoeveel medewerkers dat zijn, is nog niet bekend, maar het zou om tientallen fte gaan. De plannen zijn woensdag 1 april gepresenteerd aan medewerkers.

De TU bleek vorige week de gemeenteraad per brief toestemming te vragen de campus en de parkeerplaats van Bouwkunde te onttrekken aan het openbaar verkeer, om per 2011 betaald parkeren te kunnen invoeren.
Het college van bestuur (cvb) wil er niets over zeggen: besluitvorming zou nog plaats moeten vinden. In de brief aan de gemeenteraad, geschreven namens het cvb, staat echter: ‘De TU Delft heeft daarom besloten om gereguleerd parkeren in te voeren in dit gebied.’

Juist die zinsnede is tegen het zere been van de or. “Als ze opschrijven: ‘er is besloten’ zeggen ze iets dat niet waar is”, zei or-lid Henric Corstens tijdens een or-vergadering. De or wil daarom duidelijkheid.

Ook wil de or weten wat de TU wanneer en tegen welke kosten wil bouwen. Eerder voelde de or zich gepasseerd bij de aankoop van het zogeheten Bandridge-gebouw voor Yes!Delft. Or-voorzitter Dineke Heersma concludeert dat de TU de gemeente nu min of meer dwingt in omliggende wijken vergunningparkeren in te voeren. In mei vorig jaar nog zei collegelid Paul Rullmann tegen de or het omgekeerde: betaald parkeren bij de TU was ‘onvermijdelijk’, omdat er rond de TU een parkeerregime komt.
Volgens de gemeente is dat echter ‘niet juist’. “We hebben geen plannen om betaald parkeren in te voeren in de omgeving van de TU”, zegt woordvoerder Jan Langstraat desgevraagd.

Wel wil Delft buurtbewoners drie maanden na invoering van betaald parkeren bij de TU vragen of ze ook in hun wijk betaald parkeren willen. “Invoeren doe je als de meerderheid van de bewoners vóór is”, zegt Langstraat. “Als je het nu vraagt, denk ik niet dat bewoners betaald parkeren willen. Dat hebben mensen van de Professorenwijk al laten weten in de krant. We kiezen voor drie maanden omdat we willen kijken hoe het parkeergedrag zich ontwikkelt.”
De gemeentewoordvoerder wil niet ingaan op de in de brief voorgestelde uurtarieven (twee euro). Volgens de TU zijn die tarieven voorgesteld in overleg met de gemeente en juist gebaseerd op die in omliggende wijken.
De TU verwijst ook naar andere universiteiten ‘waar de afgelopen jaren gereguleerd parkeren is ingevoerd’. Ze noemt de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), Radboud Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Vrije Universiteit Amsterdam (VU) als ‘belangrijke voorbeelden’.

Or-lid Danko Roozemond meent daarmee op een zijspoor te worden gezet. “Gekeken wordt naar wat toevallig goed uitkomt. Gerefereerd wordt bijvoorbeeld aan de EUR, maar daar krijg je een gratis kaart.”
Navraag leert dat bij de EUR medewerkers voor een parkeerkaart één keer 45 euro borg betalen die ze terugkrijgen zodra ze niet meer bij de universiteit werken. Anderen betalen anderhalve euro per uur.

Bij de Radboud Universiteit betalen medewerkers en studenten maandelijks vijftien euro en buitenbedrijven op de campus maandelijks twintig euro. Studenten die van heel ver moeten komen (vooral Duitsers) parkeren gratis, na toestemming van een decaan. Probleem daar is dat twee- tot driehonderd man in omliggende wijken (gratis) is gaan parkeren.

Bij de TU Eindhoven betalen medewerkers niets, studenten honderd euro per jaar. Foutparkeerders pakt de universiteit zelf aan met wielklemmen.
In Maastricht mogen medewerkers die verder dan vijftien kilometer wonen gratis op het universiteitsterrein parkeren. Wie dichterbij woont, moet net als studenten elders parkeren. Bij de VU kunnen medewerkers parkeren die carpoolen en verder dan tien kilometer wonen. Per carpoolcombinatie kost dat 35 euro per maand. Wie minder dan vijf dagen per week wil parkeren, betaalt naar rato. Ook mensen met een ongunstige ov-aansluiting kunnen een vergunning krijgen. Alleen invalide studenten krijgen die gratis.

De TU Delft schrijft in de brief aan de gemeenteraad dat het tarief voor abonnementen (in 2011 tien euro per maand, in 2012 twintig euro per maand) is ‘afgeleid van de vergelijkbare situatie bij de Radboud Universiteit’.
Als argument om betaald parkeren in te voeren noemt de TU in de brief onder meer de komst van tramlijn 19, maar volgens or-lid Roozemond is er dan ook kans dat de TU juist minder parkeerplaatsen nodig heeft. “Als er een tram komt, kun je ook parkeerplaatsen aan de rand van Delft maken.”
De TU koppelt het betaald parkeren aan toekomstige bebouwing op de campus maar voor de or is dat op dit moment geen logische koppeling. “De aanname is dat wij groeien in medewerkers, terwijl er een herijking binnen de TU aankomt waarbij we waarschijnlijk gaan krimpen”, zegt or-voorzitter Dineke Heersma. 

Zie ook: Betaald parkeren in de TU niet zomaar goedkeuren

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.