Education

​Ook vakbonden zetten druk op senatoren

Op de valreep sturen de Algemene Onderwijsbond en vakbond FNV een brief aan de Eerste Kamer over het leenstelsel. Ze maken zich zorgen over het afschaffen van de basisbeurs.

Ook de jongerenafdeling van FNV heeft de brief ondertekend. De druk op senatoren wordt verhoogd nu de ontknoping naderbij komt: morgen beslist de Eerste Kamer wanneer het voorstel wordt besproken.

“Achtereenvolgende kabinetten weigeren structureel te investeren in onderwijs”, stellen de vakbonden. “Leraren betalen dat met een jarenlange nullijn en nu mag de student de rekening betalen. En dat terwijl onderwijs gezien moet worden als een investering die voor de hele samenleving van belang is. Het is onverantwoord deze rekening door te schuiven naar toekomstige generaties.”

Volgens de bonden is het bovendien onduidelijk of de investeringen uit het leenstelsel inderdaad ten goede zullen komen aan de kwaliteit van het onderwijs. Ze zijn bang dat het geld verdwijnt in “tekorten elders op de begroting”.

Ten slotte klopt de gedachte niet dat iedereen zijn investering in het hoger onderwijs makkelijk terugverdient. “Het voorstel gaat uit van gemiddelden, maar de gemiddelde student bestaat niet”, schrijven de bonden. “Studenten wordt gevraagd een voorschot te nemen op een onzekere toekomst. Voor jongeren uit milieus waarin studeren niet vanzelfsprekend is, is het vooruitzicht van een grote studieschuld een reële blokkade. De gemiddelde studie bestaat evenmin, en hetzelfde geldt voor de opbrengsten daarvan.”

Eerder vandaag schreven de jongerenorganisaties van VVD, PvdA en D66 ook een brief aan de senaat. Zij vinden juist dat de Eerste Kamer het voorstel moet aannemen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.