Education

Ook meerderheid Rotterdammers tegen fusie

De bestuursvoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam vindt de weerstand tegen een mogelijke fusie met Leiden en Delft ‘niet verrassend’.


72 Procent van de Delftse studenten en medewerkers is tegen zo’n fusie, bleek eerder uit een Delta-enquête. In Rotterdam is 57 procent tegen, schrijft Erasmus Magazine (EM) deze week nadat bijna vierduizend Rotterdamse studenten en medewerkers dezelfde enquête invulden.De Rotterdamse collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr blijft bij het verhaal dat ook haar Delftse collega Dirk Jan van den Berg vertelt: we onderzoeken een samenwerking en sluiten daarbij niets uit, ook geen fusie. ‘We zouden geen knip voor de neus waard zijn als we niet alle mogelijkheden de revue lieten passeren’, zegt Van der Meer Mohr in EM.De weerstand valt haar mee: ‘Als je iemand koud vraagt naar een fusie is het logisch dat hij niet gelijk staat te springen. Dat snap ik volkomen.’ De Rotterdamse universiteit gaat net als de TU door met het organiseren van bijeenkomsten om te proberen draagvlak voor samenwerking te creëren.Tachtig procent van de Rotterdammers vreest ontslagen als er een fusie komt. Ze zijn bang dat er een ‘bureaucratisch onbeheersbare organisatie’ ontstaat waarin studenten een nummer zijn. Ook vrezen ze dat de Erasmus Universiteit haar goede naam verliest. Tegen intensieve samenwerking tussen de drie universiteiten hebben ze minder bezwaar.Vooral de 558 geënquêteerde Rotterdamse wetenschappers zijn kritisch. De universiteitsbesturen zouden zich volgens hen blind staren op een hogere positie van de nieuwe instelling in de internationale rankings. Bovendien zijn ze bang dat de relatief rijke Erasmus Universiteit geld moet inleveren bij een fusie.De geënquêteerden stellen verder vast tegen dat vier op de vijf fusies mislukken. Van der Meer Mohr in EM: “Dan stel ik altijd de wedervraag: hoeveel fusies van Nederlandse universiteiten zijn er geweest? Nul. Waar wel vaak naar is gewezen, zijn fusies in het bedrijfsleven. Maar een universiteit is geen bedrijf. De lessen uit het bedrijfsleven zijn niet zomaar te transplanteren naar universiteiten. Ik ben me heel goed bewust van de risico’s, maar laten we nou niet doen alsof alle universitaire fusies falen. Het universitaire landschap staat nog helemaal aan het begin van de consolidatieslag, maar samenwerken en eventueel fuseren is wel de trend van de komende vijftien jaar.” 

Fixus
3mE dubt over een numerus fixus vanwege capaciteitsproblemen. Het aantal eerstejaars is momenteel ruim 560. De faculteit is er nog niet uit: een fixus (maar hoe selecteer je) of verder gaan via het bindend studieadvies? Daar komt volgens decaan Marco Waas bij dat bedrijven om technici zitten te springen. “De maritieme wereld heeft jaarlijks 135 ingenieurs nodig en wij – en dus Nederland – hebben nog net geen honderd eerstejaars maritieme techniek.” Een fixus zou dan ook alleen werktuigbouw betreffen.

Broadcast
De brand bij Moerdijk, op de radio had men het een tijdje over bijna niets anders. Maar als het aan onderzoekers van de sectie veiligheidskunde (TBM) ligt, bewoners bij een ramp in de toekomst niet alleen door de media op de hoogte gebracht maar ook via cell broadcast van NL-Alert. Bij deze techniek ontvangen mensen in een geografisch gekozen omgeving een waarschuwing op hun mobiele telefoon. 

www.waarschuwingsberichten.nl/vragenlijst

Stress
De studentenpsychologen van de TU Delft krijgen versterking. Nu bezetten vier psychologen 2,8 fte, maar dat is niet genoeg. Dik zeshonderd studenten bezochten vorig studiejaar een studentenpsycholoog. Zij voerden daar 1929 gesprekken. Dat is veel meer dat het jaar daarvoor, toen 347 studenten 1130 keer een beroep deden op de studentenpsychologen. De toename heeft verschillende redenen, zo legde de TU deze week uit op een bijeenkomst van studentenpsychologen uit het hele land. Zo is het aantal studenten aan de TU gestegen en zijn jongeren tegenwoordig meer gewend om melding te maken van aandoeningen als adhd en autisme. Het type problemen waarmee studenten aankloppen is redelijk constant. Vooral stress speelt een rol. Die neemt waarschijnlijk wel toe door recente maatregelen als het bindend studieadvies, de harde knip en voorgenomen boetes voor langstudeerders.

Bibliotheek
De faculteitsbibliotheek van Civiele Techniek en Geowetenschappen wordt omgebouwd tot een studie- en documentatiecentrum dat begin maart open gaat. Volgens decaan Louis de Quelerij hadden studenten grote behoefte aan stille werkplekken. Alleen naslagwerken en tijdschriften die veel worden gebruikt, blijven behouden. De faculteit gaat op de eerste verdieping ook een permanente tentoonstellingsruimte inrichten met wisselende tentoonstellingen.

Togaprotesten
Rector Karel Luyben heeft alle Delftse hoogleraren opgeroepen om 21 januari naar de door de VSNU georganiseerde hooglerarendemonstratie in Den Haag te gaan. In een mail aan de hoogleraren zegt Luyben dat hij zich zorgen maakt over de kabinetsplannen om te bezuinigen op hoger onderwijs. Ook de rectores van alle andere universiteiten hebben hun hoogleraren gevraagd in toga naar Den Haag te gaan. Daar zullen zij in cortège naar een Bijzondere Academische Zitting lopen, op een nog nader te bepalen locatie. De optocht vindt ’s ochtends plaats en gaat vooraf aan de studentendemonstratie op het Malieveld. Op deze manier willen de universiteiten studenten steunen zonder ze in de weg te lopen. Overigens laat de TU de tentamens op 21 januari eerder beginnen, zodat studenten ’s middags naar Den Haag kunnen.

Plint
De verbouwing van de kelder, de begane grond en de eerste verdieping (ofwel: de plint) van het gebouw van Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) loopt minstens één jaar vertraging op. Het college van bestuur heeft besloten de renovatie van het gehele pand (exclusief Geotechnologie en hallen) meteen mee te nemen. Die was in 2008 om financiële redenen al uitgesteld, maar vanwege brandveiligheidsoverwegingen en de herijking is het nu toch wenselijk om de hoogbouw te renoveren. Hierdoor is er geen afzonderlijke klimaatbeheersing meer nodig voor de plint. De investeringskosten zullen rond de 45 tot 50 miljoen euro liggen. Decaan Louis de Quelerij zegt ‘per saldo’ blij te zijn. “Er is vertraging van de plint, maar de rest van de planning wordt naar voren gehaald.” Volgens hem was voor de brandveiligheid de kantine al kleiner gemaakt om bijtijds te kunnen vluchten bij een volle bak.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.