Education

Onzekere student haalt sneller diploma

Standvastige, koelbloedige studenten presteren minder goed dan onzekere studenten. Die laatsten studeren sneller en halen hogere cijfers omdat ze meer motivatie hebben.

Meer dan 3400 studenten vulden een vragenlijst in die Lilian Eggens hun had toegezonden. De docent van de Hanzehogeschool was nieuwsgierig naar de invloed van hun persoonlijkheid en sociaal netwerk op hun studieprestaties. Volgende week promoveert zij hierop aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Uitstelgedrag
Sommige uitkomsten van haar onderzoek waren al wel bekend. Zo blijken uitstelgedrag en onzorgvuldigheid opnieuw niet bevorderlijk voor studiesucces, terwijl gemotiveerde studenten juist goed presteren.

Compenseren
Maar wat ze ook ontdekte: stabiele studenten zijn minder gemotiveerd dan studenten die wat vaker met emotionele problemen kampen. De laatsten scoren beter en studeren sneller. “Een verklaring daarvoor zou kunnen zijn dat zij hun onzekerheid compenseren door meer en harder te studeren”, licht Eggens toe.

Sociaal netwerk
Ook het sociale netwerk van studenten is van invloed op hun prestaties:
een groot netwerk zorgt voor minder studievertraging. De omgeving ‘fungeert waarschijnlijk als vangnet, kruiwagen en buffer tegen de negatieve gevolgen van stress’, aldus Eggens.

Levensfasen
Naarmate de vrienden en familieleden ouder zijn, gaat dat niet meer op. Eggens: “Vermoedelijk gaan levensfasen tussen personen in het netwerk dan verder uit elkaar lopen en verdwijnt die steunfunctie.”

Precieze cijfers over het studiesucces van verschillende typen studenten heeft ze niet.

Drie biologiestudenten van de Universiteit Utrecht gebruikten hiervoor een focused ion beam, waarmee ze normaal gesproken kleine gaatjes maken om in cellen te kijken. Ze projecteerden hiermee een Fokke & Sukke-cartoon op een minuscuul stukje silicium. Daarna hebben ze met een elektronenmicroscoop een foto gemaakt van het resultaat. De lijnen van de tekening zijn dus eigenlijk kleine geultjes. 

“Ze hebben de tekening zonder toestemming overgenomen”, zegt tekenaar Jean-Marc van Tol. “Maar ik vond het erg grappig.”

Een micrometer is één duizendste van een millimeter. Dat is honderd keer zo dun als een vel krantenpapier.

 

 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.