Education

Nieuwe bestuursbeurs stelt verenigingen voor problemen

De nieuwe bestuurders van de verschillende studentenorganisaties, die in september aan hun functie beginnen, hebben sinds juni toestemming nodig van hun studieadviseur om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs.

De late bekendmaking van de regeling stelt de studentenverenigingen echter voor problemen.

De studieadviseur baseert de goedkeuring van de bestuursbeurs op de studievoortgang van de student. De universiteit heeft aan de studieadviseurs een richtlijn gegeven van 67 procent studievoortgang per jaar. Deze voorwaarde gold vorig jaar nog niet, maar is pas in juni bekend geworden. De bestuursbeurs is een vergoeding van de TU aan studenten die een zware bestuursfunctie bij een vereniging vervullen.

Studentenverenigingen en organisaties komen door deze nieuwe regeling in de problemen omdat zij hun besturen in de eerste maanden van dit jaar hebben gevraagd, en er op dat moment nog geen sprake was van deze voorwaarde.

Nadat de regeling in juni bekend werd zijn veel toekomstige bestuurders direct naar hun studieadviseur gegaan. Een groot aantal van hen heeft echter geen positief advies gekregen en dit zou betekenen dat zij geen aanspraak kunnen maken op een bestuursbeurs. Bijkomend probleem is dat zij op tijd hun reguliere studiefinanciering moeten stilzetten.

De studentenverenigingen en organisaties verkeren op dit moment in onzekerheid of deze leden nu afzien van hun functie. De verenigingen en organisaties hebben eventueel tot september de tijd om vervangers te vinden. De meeste wachten af tot er meer duidelijkheid wordt verschaft over de manier waarop deze maatregel in de praktijk zal worden gehanteerd.

De nieuwe bestuurders van de verschillende studentenorganisaties, die in september aan hun functie beginnen, hebben sinds juni toestemming nodig van hun studieadviseur om in aanmerking te komen voor een bestuursbeurs. De late bekendmaking van de regeling stelt de studentenverenigingen echter voor problemen.

De studieadviseur baseert de goedkeuring van de bestuursbeurs op de studievoortgang van de student. De universiteit heeft aan de studieadviseurs een richtlijn gegeven van 67 procent studievoortgang per jaar. Deze voorwaarde gold vorig jaar nog niet, maar is pas in juni bekend geworden. De bestuursbeurs is een vergoeding van de TU aan studenten die een zware bestuursfunctie bij een vereniging vervullen.

Studentenverenigingen en organisaties komen door deze nieuwe regeling in de problemen omdat zij hun besturen in de eerste maanden van dit jaar hebben gevraagd, en er op dat moment nog geen sprake was van deze voorwaarde.

Nadat de regeling in juni bekend werd zijn veel toekomstige bestuurders direct naar hun studieadviseur gegaan. Een groot aantal van hen heeft echter geen positief advies gekregen en dit zou betekenen dat zij geen aanspraak kunnen maken op een bestuursbeurs. Bijkomend probleem is dat zij op tijd hun reguliere studiefinanciering moeten stilzetten.

De studentenverenigingen en organisaties verkeren op dit moment in onzekerheid of deze leden nu afzien van hun functie. De verenigingen en organisaties hebben eventueel tot september de tijd om vervangers te vinden. De meeste wachten af tot er meer duidelijkheid wordt verschaft over de manier waarop deze maatregel in de praktijk zal worden gehanteerd.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.