Education

Nieuwbouw TBM en OCP gaat door

Het bouwprogramma van de faculteiten TBM en OCP wordt definitief doorgezet, zo blijkt uit de TU-begroting voor 1999. Het college van bestuur heeft besloten de facultaire bouwplannen deels te financieren uit de liquide middelen.

Gezien de lage rentestand werd even overwogen het geld te lenen, maar daarvan ziet het college voorlopig af. ,,Als de rente omhoog dreigt te gaan, slaan we toe”, aldus cvb-voorzitter De Voogd. Met de bouwplannen is 82 miljoen gulden gemoeid, waarvan in eerste instantie slechts de helft gereserveerd was. Overigens heeft de TU nog andere bouwplannen ter grootte van 800 miljoen gulden, maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen.

Het college heeft verder besloten minder geld te reserveren voor afvloeiingsregelingen, die nu veel geld kosten maar op de lange termijn geld moeten opleveren. Vooral hierdoor voorziet de TU voor 1999 een tekort van 23 miljoen. Het totaal aan reserves van de TU komt dan in het jaar 2000 uit op 294 miljoen gulden.

Van de dertien beheerseenheden zag een drietal de ingediende begroting afgekeurd. De faculteit ITS was niet op tijd klaar en de dienst DTO kampt nog altijd met een onvoltooide MOD-reorganisatie, waardoor het lastig begroten is. Zwaar in de min (negatief resultaat en negatieve reserve) zit de faculteit TBM. De reden wordt gezocht in het service-onderwijs aan andere faculteiten, dat bij de huidige verrekeningsmethode zwaar verliesgevend zou zijn.

Het college van bestuur heeft besloten de facultaire bouwplannen deels te financieren uit de liquide middelen. Gezien de lage rentestand werd even overwogen het geld te lenen, maar daarvan ziet het college voorlopig af. ,,Als de rente omhoog dreigt te gaan, slaan we toe”, aldus cvb-voorzitter De Voogd. Met de bouwplannen is 82 miljoen gulden gemoeid, waarvan in eerste instantie slechts de helft gereserveerd was. Overigens heeft de TU nog andere bouwplannen ter grootte van 800 miljoen gulden, maar daarover zijn nog geen beslissingen genomen.

Het college heeft verder besloten minder geld te reserveren voor afvloeiingsregelingen, die nu veel geld kosten maar op de lange termijn geld moeten opleveren. Vooral hierdoor voorziet de TU voor 1999 een tekort van 23 miljoen. Het totaal aan reserves van de TU komt dan in het jaar 2000 uit op 294 miljoen gulden.

Van de dertien beheerseenheden zag een drietal de ingediende begroting afgekeurd. De faculteit ITS was niet op tijd klaar en de dienst DTO kampt nog altijd met een onvoltooide MOD-reorganisatie, waardoor het lastig begroten is. Zwaar in de min (negatief resultaat en negatieve reserve) zit de faculteit TBM. De reden wordt gezocht in het service-onderwijs aan andere faculteiten, dat bij de huidige verrekeningsmethode zwaar verliesgevend zou zijn.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.