Education

Natuurkunde kampt met snel groeiend tekort

Het tekort op de begroting van Technische Natuurkunde groeit harder dan de faculteit had verwacht. Ze denkt nu op een tekort van 835-duizend gulden uit te komen.

Het bedrijfsplan waaraan nu gewerkt wordt, moet in de toekomst een structurele oplossing bieden. Eind deze maand worden de rapporten over het onderwijs- en onderzoekbeleid van TN verwacht die aan het bedrijfsplan voorafgaan.

Op de begroting van 1995 werd uitgegaan een afname van de bedrijfsreserves met 250-duizend gulden, maar uit een tussenrapportage blijkt dat dat niet haalbaar is. TN verwacht nu 835-duizend gulden uit de reservepot nodig te hebben. Daarmee zal de bedrijfsreserve het nulpunt naderen. Deze tegenvallende resultaten zijn, volgens de tussenrapportage, met name het gevolg van een daling in het studierendement, tegenvallende aantallen promoties en hogere personeelslasten.

Secretaris-beheerder ir. K.M. van der Laan vindt het nog te vroeg om naar buiten te treden met de problemen, maar op het hoofdbureau heeft drs. H. van Dam, hoofd dienst Economische Zaken, die zich met de tussenrapportage in de zomernota bezighield, wel enig commentaar. Het bedrag van 835-duizend gulden lijkt Van Dam nog aan de optimistische kant: ,,Als je kijkt naar de ontwikkeling die plaatsvindt en de getroffen maatregelen, dan zal het waarschijnlijk nog veel negatiever uitpakken.” Van Dam denkt dat TN het probleem lang onderschat heeft. De faculteit vecht al enkele jaren tegen een dreigend tekort.

Vorig jaar begon de begroting zelfs met precies dezelfde zin als dit jaar, namelijk: ,,Indien het facultaire beleid niet wijzigt, is er in 1994 een tekort van ongeveer anderhalf miljoen gulden.” In de begroting 1994 werd gemeld dat TN maatregelen zou nemen om dat tekort te verkleinen: actiever herplaatsings- en omscholingsbeleid; ‘temporisering’ van vacatures en korting op materiële middelen. Dit jaar waren weer maatregelen nodig: niet meer dan één eerste-geldstroomaio per vakgroep, een gedeeltelijke vacaturestop en nog een korting op de materiële middelen van 685-duizend gulden. Van Dam: ,,Men heeft pogingen gedaan om uit de rode cijfers te blijven, maar die waren niet bijzonder structureel van aard.”

Het college van bestuur heeft TN dan ook vorig jaar gevraagd om een bedrijfsplan op te stellen. Op dit moment zijn daar twee commissies mee bezig. Eén om het onderzoeksbeleid en één om het onderwijsbeleid voor de komende jaren op papier te zetten. De rapporten van deze commissies worden eind deze maand verwacht. Met name vakgroepen waarvan de hoogleraren binnenkort met pensioen gaan, worden onder de loep genomen. De twee rapporten zullen door een derde commissie gebruikt worden om te kijken welk ondersteunend beheerspersoneel daarbij nodig is en dan kan het bedrijfsplan opgesteld worden. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Het tekort op de begroting van Technische Natuurkunde groeit harder dan de faculteit had verwacht. Ze denkt nu op een tekort van 835-duizend gulden uit te komen. Het bedrijfsplan waaraan nu gewerkt wordt, moet in de toekomst een structurele oplossing bieden. Eind deze maand worden de rapporten over het onderwijs- en onderzoekbeleid van TN verwacht die aan het bedrijfsplan voorafgaan.

Op de begroting van 1995 werd uitgegaan een afname van de bedrijfsreserves met 250-duizend gulden, maar uit een tussenrapportage blijkt dat dat niet haalbaar is. TN verwacht nu 835-duizend gulden uit de reservepot nodig te hebben. Daarmee zal de bedrijfsreserve het nulpunt naderen. Deze tegenvallende resultaten zijn, volgens de tussenrapportage, met name het gevolg van een daling in het studierendement, tegenvallende aantallen promoties en hogere personeelslasten.

Secretaris-beheerder ir. K.M. van der Laan vindt het nog te vroeg om naar buiten te treden met de problemen, maar op het hoofdbureau heeft drs. H. van Dam, hoofd dienst Economische Zaken, die zich met de tussenrapportage in de zomernota bezighield, wel enig commentaar. Het bedrag van 835-duizend gulden lijkt Van Dam nog aan de optimistische kant: ,,Als je kijkt naar de ontwikkeling die plaatsvindt en de getroffen maatregelen, dan zal het waarschijnlijk nog veel negatiever uitpakken.” Van Dam denkt dat TN het probleem lang onderschat heeft. De faculteit vecht al enkele jaren tegen een dreigend tekort.

Vorig jaar begon de begroting zelfs met precies dezelfde zin als dit jaar, namelijk: ,,Indien het facultaire beleid niet wijzigt, is er in 1994 een tekort van ongeveer anderhalf miljoen gulden.” In de begroting 1994 werd gemeld dat TN maatregelen zou nemen om dat tekort te verkleinen: actiever herplaatsings- en omscholingsbeleid; ‘temporisering’ van vacatures en korting op materiële middelen. Dit jaar waren weer maatregelen nodig: niet meer dan één eerste-geldstroomaio per vakgroep, een gedeeltelijke vacaturestop en nog een korting op de materiële middelen van 685-duizend gulden. Van Dam: ,,Men heeft pogingen gedaan om uit de rode cijfers te blijven, maar die waren niet bijzonder structureel van aard.”

Het college van bestuur heeft TN dan ook vorig jaar gevraagd om een bedrijfsplan op te stellen. Op dit moment zijn daar twee commissies mee bezig. Eén om het onderzoeksbeleid en één om het onderwijsbeleid voor de komende jaren op papier te zetten. De rapporten van deze commissies worden eind deze maand verwacht. Met name vakgroepen waarvan de hoogleraren binnenkort met pensioen gaan, worden onder de loep genomen. De twee rapporten zullen door een derde commissie gebruikt worden om te kijken welk ondersteunend beheerspersoneel daarbij nodig is en dan kan het bedrijfsplan opgesteld worden. (J.O.)

Joyce Ouwerkerk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.