Education

‘Loon moet niet automatisch stijgen’

Meer flexibiliteit op allerlei fronten, dat is de inzet van de universiteiten bij de cao-onderhandelingen. Over lonen is nog niets bekend.

Deze week beginnen de onderhandelingen over de nieuwe cao voor universiteiten. Als het aan de universiteiten ligt, komt er een cao die leunt op de arbeidsvoorwaarden die het bedrijfsleven te bieden heeft. Dat blijkt uit de ‘nota van inzet’ van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Flexibiliteit, scholing en mobiliteit zijn de sleutelwoorden in deze nota, die als basis dient voor de onderhandelingen met de vakbonden.

De universiteiten willen een veel slagvaardiger personeelsbeleid kunnen voeren. Daarbij hoort dat werknemers niet langer ‘voor het leven’ worden aangesteld in een bepaalde functie. In plaats daarvan moet van tijd tot tijd worden bekeken of iemand niet van baan moet veranderen. Daar stellen de universiteiten tegenover dat ze als werkgever hun personeel voortaan een permanente bijscholing willen aanbieden.

Ook op de helling moet het automatisme dat werknemers er een periodiek bij krijgen, louter omdat ze een jaar ouder zijn geworden. Het geld dat de universiteiten zo winnen, willen ze gebruiken voor loondifferentiatie. Alleen wie goed presteert, mag er in salaris op vooruit gaan. Ook willen ze het geld gebruiken om wetenschappers die erg gewild zijn op de arbeidsmarkt beter te belonen.

Dit jaar mogen de universiteiten voor het eerst de hoogte van de lonen bepalen. Maar daarover zegt de VSNU-nota niets. Dat kan ook niet, omdat minister Hermans nog moet vaststellen hoeveel geld hij over heeft voor de universitaire cao. In september lieten de bonden al weten dat zij een loonstijging willen van vier tot zeven procent. (HOP/MtW)

Deze week beginnen de onderhandelingen over de nieuwe cao voor universiteiten. Als het aan de universiteiten ligt, komt er een cao die leunt op de arbeidsvoorwaarden die het bedrijfsleven te bieden heeft. Dat blijkt uit de ‘nota van inzet’ van de VSNU, de vereniging van universiteiten. Flexibiliteit, scholing en mobiliteit zijn de sleutelwoorden in deze nota, die als basis dient voor de onderhandelingen met de vakbonden.

De universiteiten willen een veel slagvaardiger personeelsbeleid kunnen voeren. Daarbij hoort dat werknemers niet langer ‘voor het leven’ worden aangesteld in een bepaalde functie. In plaats daarvan moet van tijd tot tijd worden bekeken of iemand niet van baan moet veranderen. Daar stellen de universiteiten tegenover dat ze als werkgever hun personeel voortaan een permanente bijscholing willen aanbieden.

Ook op de helling moet het automatisme dat werknemers er een periodiek bij krijgen, louter omdat ze een jaar ouder zijn geworden. Het geld dat de universiteiten zo winnen, willen ze gebruiken voor loondifferentiatie. Alleen wie goed presteert, mag er in salaris op vooruit gaan. Ook willen ze het geld gebruiken om wetenschappers die erg gewild zijn op de arbeidsmarkt beter te belonen.

Dit jaar mogen de universiteiten voor het eerst de hoogte van de lonen bepalen. Maar daarover zegt de VSNU-nota niets. Dat kan ook niet, omdat minister Hermans nog moet vaststellen hoeveel geld hij over heeft voor de universitaire cao. In september lieten de bonden al weten dat zij een loonstijging willen van vier tot zeven procent. (HOP/MtW)

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.