Education

Kort nieuws

OntslagenHet college van bestuur geeft geen garantie af dat gedwongen ontslagen te vermijden zijn bij de reorganisatieprocessen die nu lopen bij de ondersteunende diensten.

De universiteitsraad had zich in december met een krappe meerderheid daarvoor uitgesproken en het college gevraagd met die opvatting van de raad ‘rekening te houden’. Hoewel de indieners van de motie benadrukten dat er niet om waterdichte garanties werd gevraagd, had het college er toch moeite mee.
Marketing

Voor 1 april moet het college van bestuur aan de universiteitsraad een beleidsplan voor marketingcommunicatie voorleggen. De voorlichtingsdienst DIEC heeft van de raad bij de behandeling van de begroting-1997 vooralsnog een budget gekregen voor de eerstkomende drie maanden. Een dergelijk plan was door het cvb al voor eind 1995 aangekondigd, en de u-raad had sindsdien al vele malen geïnformeerd naar het uitblijven ervan.
Hoogleraar filosofie

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) heeft dr.ir. Anthonie Meijers met ingang van dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar filosofie van techniek en cultuur. Meijers studeerde werktuigbouw in Delft en filosofie in Utrecht. Hij was werkzaam aan de universiteit van Berkeley en is momenteel verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. In Delft moet hij zich gaan bezighouden met de interactie tussen techniek en cultuur. De leerstoel is ingesteld in verband met het 150-jarig bestaan van het KIvI dit jaar.
Visitaties

Universiteiten vinden bijna de helft van de aanbevelingen van een visitatiecommissie ‘onjuist’, ‘te duur’, ‘onhaalbaar’, ‘achterhaald’ of vergaderen er lang over voor zij er iets mee doen. Zes procent van de aanbevelingen komt helemaal niet ter sprake. Dat blijkt uit promotie-onderzoek dat drs. M.M.H. Frederiks heeft verricht in Twente.
Directeur

De financiële directeur van het Nederlandse Rode Kruis, drs. P.M. Verheij, is per 1 januari benoemd tot directeur Financiën van de TU Delft. Voor zijn werk bij het Rode Kruis was Verheij al werkzaam bij de Rijksgebouwendienst te Den Haag en bij Defensie. In zijn nieuwe functie is Verheij verantwoordelijk voor de financiële aansturing van de TU en geeft hij leiding aan de stafdirectie Financiën. Ook onroerend goed maakt deel uit van zijn portefeuille.

Ontslagen

Het college van bestuur geeft geen garantie af dat gedwongen ontslagen te vermijden zijn bij de reorganisatieprocessen die nu lopen bij de ondersteunende diensten. De universiteitsraad had zich in december met een krappe meerderheid daarvoor uitgesproken en het college gevraagd met die opvatting van de raad ‘rekening te houden’. Hoewel de indieners van de motie benadrukten dat er niet om waterdichte garanties werd gevraagd, had het college er toch moeite mee.
Marketing

Voor 1 april moet het college van bestuur aan de universiteitsraad een beleidsplan voor marketingcommunicatie voorleggen. De voorlichtingsdienst DIEC heeft van de raad bij de behandeling van de begroting-1997 vooralsnog een budget gekregen voor de eerstkomende drie maanden. Een dergelijk plan was door het cvb al voor eind 1995 aangekondigd, en de u-raad had sindsdien al vele malen geïnformeerd naar het uitblijven ervan.
Hoogleraar filosofie

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI) heeft dr.ir. Anthonie Meijers met ingang van dit jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar filosofie van techniek en cultuur. Meijers studeerde werktuigbouw in Delft en filosofie in Utrecht. Hij was werkzaam aan de universiteit van Berkeley en is momenteel verbonden aan de Katholieke Universiteit Brabant. In Delft moet hij zich gaan bezighouden met de interactie tussen techniek en cultuur. De leerstoel is ingesteld in verband met het 150-jarig bestaan van het KIvI dit jaar.
Visitaties

Universiteiten vinden bijna de helft van de aanbevelingen van een visitatiecommissie ‘onjuist’, ‘te duur’, ‘onhaalbaar’, ‘achterhaald’ of vergaderen er lang over voor zij er iets mee doen. Zes procent van de aanbevelingen komt helemaal niet ter sprake. Dat blijkt uit promotie-onderzoek dat drs. M.M.H. Frederiks heeft verricht in Twente.
Directeur

De financiële directeur van het Nederlandse Rode Kruis, drs. P.M. Verheij, is per 1 januari benoemd tot directeur Financiën van de TU Delft. Voor zijn werk bij het Rode Kruis was Verheij al werkzaam bij de Rijksgebouwendienst te Den Haag en bij Defensie. In zijn nieuwe functie is Verheij verantwoordelijk voor de financiële aansturing van de TU en geeft hij leiding aan de stafdirectie Financiën. Ook onroerend goed maakt deel uit van zijn portefeuille.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.