Education

Kort nieuws

Programmeren
Het Delftse studententeam ‘geen.opdracht5’ heeft afgelopen weekend in Bremen de Northwestern European Regional Programming Contest gewonnen.

Aan de wedstrijd – beter bekend als Europees Kampioenschap Programmeren – deden zeventig teams mee. Van de tien programmeeropdrachten moesten zij er zoveel mogelijk in vijf uur oplossen. De winnaars lukte het er zeven te voltooien. Het andere Delftse team, ‘Off To Get Pepernoten’, eindigde op plaats 43. Volgend jaar november wordt de wedstrijd aan de TU Delft gehouden.


Emotieherkenning

Welke factoren hebben invloed op het herkennen van emoties? Samen met de omroepen VPRO en NTR onderzochten wetenschappers van de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam dit in het Groot Nationaal Onderzoek. Aan de hand van onder meer avatars, emoticons en acteurs werd duizenden deelnemers gevraagd welke emoties ze herkenden. Gekeken werd welke variabelen daar eventueel invloed op hebben en hoe herkenning wordt beïnvloed door het eigen gevoel. Over de resultaten mag tot aan een uitzending van Labyrint – op woensdag 7 december om 20.50 uur op Nederland 2 – nog niets gezegd worden, zegt dr. Joost Broekens van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatie. Hij werkte samen met prof.dr. Agneta Fischer van de programmagroep sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en dr. Valentijn Visch, universitair docent bij design aesthetics van Industrieel Ontwerpen.


Sluitingstijd bieb

Bijna 62 procent van de studenten wil dat de TU Delft Library, vroeger de universiteitsbibliotheek, in de tentamenperiodes om acht uur opengaat. Buiten de tentamenperiodes mag de UB van bijna de helft van de studenten om negen uur open. Meer dan dertig procent vindt dat de bieb tijdens de tentamens tot twee uur ’s nachts open moet zijn. 25 Procent vindt één uur ’s nachts een mooie sluitingstijd en van dertig procent mag het al om twaalf uur gedaan zijn.


Fusie

Lijst Bèta heeft een website gelanceerd die studenten moet informeren over de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft. Volgens de studentenraadsfractie vraagt ‘de student’ zich af wat er gaat gebeuren. “Tot nu toe is er vanuit de universiteiten slechts mondjesmaat informatie naar buiten gekomen.” Studenten vragen zich volgens Lijst Bèta af of hun universiteit gaat verdwijnen. Op de website staan veel links naar artikelen van Delta en NRC Handelsblad. Ook de speeches van de Delftse en de Rotterdamse collegevoorzitters bij de opening van het academisch jaar staan erop. De studenten zijn ook van plan binnenkort hun ‘positioning paper’ over dit onderwerp op de site te publiceren. Die paper moet een gezamenlijk stuk worden van de Delftse studentenraad en hun Rotterdamse en Leidse tegenhangers. www.leidendelfterasmus.nl


Petitie

De Delftse studentenvakbond VSSD roept studenten op om de LSVb-petitie tegen stijgende studiekosten te ondertekenen. De website betaalbaarstuderen.nl noemt maatregelen die studeren duurder maken. De ondertekenaars verzoeken de minister van OCW om de maatregelen te ‘heroverwegen’ of uitzonderingen te maken. Volgens VSSD-voorzitter Mariska Heidema denken veel politici dat dit de ‘studenten niet boeit’. “We moeten laten blijken dat dat wel zo is.” www.betaalbaarstuderen.nl


Technologiedebat

Wikileaks en internet privacy. Dat is het thema van het technologiedebat dat weekblad Elsevier op donderdag 8 december houdt met Campus Den Haag en de TU Delft. Delftse onderzoekers geven de feiten en achtergronden over dit onderwerp en gaan daarna het debat aan met ondernemers, politici en beleidsmakers. Tussendoor presenteren jonge Delftse onderzoekers en ondernemers hun laatste vindingen en modellen. Het debat vindt plaats in De Haagsche Kluis, Plein 20 in Den Haag van

17.00 – 19.00 uur.


Kwaliteit

De Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) oordeelt positief over de onderwijskwaliteitszorg van de TU. Daarom krijgt zij als een van de eerste universiteiten de instellingstoets kwaliteitszorg. Volgens de NVAO heeft de TU ‘een duidelijke visie op de kwaliteit van het onderwijs en op wat ze in de toekomst wil bereiken’, ’ is er een kwaliteitscultuur in alle geledingen’ en ‘siert de overlegcultuur de universiteit’. Een aanbeveling is wel om centrale richtlijnen voor toetsen en de rol van de examencommissies versneld in te voeren. 

Zestien informatie- en collectiespecialisten en bibliotheekspecialisten deden mee aan de test. Drie maanden lang probeerden zij andere manieren van werken uit. Belangrijkste verandering daarin was dat aanwezigheid niet meer leidend was, maar hun output. Dat is volgens de evaluatie een grote cultuuromslag voor medewerkers en hun managers, die allemaal gewend waren aan de prikklok.

Medewerkers ontmoetten elkaar virtueel, stapten af van het vele formele vergaderen en werkten op wisselende plekken en tijden. Ook probeerden zij zelf verantwoordelijkheid voor hun werk te nemen en feedback te geven aan directe collega’s. Volgens de evaluatie is dat laatste nog een lastig punt.
De deelnemers aan de proef testten verder het werken met instrumenten als laptops, iPads, smartphones en notebooks. Ook beproefden zij nieuwe technologieën die communicatie op afstand mogelijk maken als chatten, wiki’s, weblogs, twitter en videoconferencing.

De conclusie is dat dit alles de arbeidsvreugde met veertien procent deed toenemen, dat medewerkers beter op de hoogte raakten van de kennis die hun collega’s in huis hebben en dat vragen van klanten sneller afgehandeld werden.

Uit de projectevaluatie blijkt dat sommige deelnemers in het begin hun aarzelingen hadden, maar dat nu niemand meer terug wil naar de oude situatie. Dat hoeft ook niet, want de bibliotheek wil het Nieuwe Werken verder uitbreiden. Opdrachtgever Wilma van Wezenbeek en projectleider Liesbeth Mantel denken nu na over welke groepen medewerkers vanaf maart kunnen volgen.

Zij benadrukken dat het Nieuwe Werken iets anders is dan flexwerken, zoals dat bij Bouwkunde gebeurt. Daar zijn medewerkers door ruimtegebrek gedwongen werkplekken te delen en thuis te werken. De bibliotheek wil haar medewerkers juist keuzevrijheid geven. Mantel: “We willen de arbeidsvreugde verhogen. Als mensen het liefst tussen negen en vijf achter de pc op hun werk zitten, dan mag dat ook.”

De bibliotheek loopt – overigens niet als enige – vooruit op de invoering van het Nieuwe Werken op de hele TU. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.