Campus

‘Je bent niet wijs als je alles wilt verklaren’

Martijn Hooimeijer vindt dat de wetenschap tot orakel verheven is. De arrogantie waarmee de wetenschap denkt de waarheid in pacht te hebben, stoort hem en de andere leden van de ‘creationistische werkgroep TU Delft’.

Met een reeks videodemonstraties willen ze de onzekerheid aantonen in het feitenmateriaal over het ontstaan van leven op aarde.

Ruim zestig boeken heeft de 26-jarige Hooimeijer, onderwijskundig medewerker bij Civiele Techniek, gelezen over de evolutieleer en over het creationisme. Uiteindelijk is hij tot de slotsom gekomen dat deze laatste stroming voor hem overtuigender is dan Darwins evolutieleer. Hooimeijer: ,,Het creationisme zegt dat de Bijbel een betrouwbaar verslag geeft van het ontstaan van alles. Het gaat uit van een God die alles heeft geschapen.”

De boeken over de evolutieleer haalde Hooimeijer uit de bibliotheek. Maar over het creationisme kon hij daar moeilijk iets vinden. ,,Het leek wel of er een soort taboe op lag. Soms vond ik wel obscure boekjes tégen het creationisme, maar over het creationisme zelf niets. Erg vreemd. Maar misschien is het gewoon toeval. Creationistische boeken kocht ik dus in de christelijke boekhandel.”

Creationisten gebruiken dezelfde onderzoeksmethoden als wetenschappers, alleen geven ze een andere interpretatie aan de feiten. Zo zegt de gangbare wetenschap bewijzen te hebben dat de aarde 3,5 miljard jaar oud is. Het creationisme meent dat die bewijzen verkregen zijn met invalide onderzoeksmethoden. De aannames en extrapolaties die gemaakt worden, zijn volgens hen ongeoorloofd. Ze komen zelf met wetenschappelijke bewijzen dat de aarde slechts zo’n tienduizend jaar oud is.

Wanneer onomstoten bewezen is dat de aarde slechts tienduizend jaar oud is, dan wordt een schepping veel waarschijnlijker dan Darwins evolutietheorie. Want in een dergelijk kort tijdsbestek heeft het leven door mutaties en natuurlijke selectie nooit kunnen ontstaan.

Creationistische onderzoekers gebruiken bij hun bewijzen echter ook extrapolaties. Daar ontkomt geen enkele onderzoeker aan, aangezien niemand erbij was toen de aarde ontstond. Hooimeijer: ,,Vooralsnog wil ik alleen bereiken dat wetenschappers wat kritischer tegenover hun voor waar aangenomen evolutietheorie staan.”
Wereldverbeteraar

,,Je kunt gerust zeggen dat ik vroeger een wereldverbeteraar was. Ik heb altijd ontwikkelingssamenwerker willen worden. Ik vond, en vind nog steeds, dat het ongelijk en onrechtvaardig verdeeld is in de wereld en wilde daar wat aan doen.”

Tijdens zijn studie Civiele Techniek in Delft zat hij bij de vereniging Ieder’een, voor ontwikkelingssamenwerking en techniek. Zijn afstudeerstage deed hij in Malawi (Afrika), waar hij als kind al drie jaar had gewoond. Hij onderzocht ertrends in gebiedsneerslagen, zodat de bevolking bewuster gebruik kan maken van de beperkte hoeveelheid water die ze heeft.

,,Na vele actieve jaren in de ontwikkelingssamenwerking realiseerde ik me dat er erg veel mis ging, ondanks de goede bedoelingen van mensen. Dat komt doordat we nou eenmaal een heleboel dingen niet kunnen voorzien. Neem Tanzania. Daar werd getracht om via het Afrikaans socialisme een nieuw land op te bouwen. Er waren prachtige voornemens over samenwerkingen, self-supporting dorpskernen enzovoorts. De implementatie van het plan had echter desastreuze gevolgen. Het land is nu nog een van de armste landen van Afrika. En dit is slechts een voorbeeld uit velen.”

,,Ik dacht: ‘dat wil ik niet’. Ik heb geen zin om mijn hele leven te proberen de wereld te verbeteren en aan het eind van mijn leven te moeten concluderen dat het goed bedoeld was, maar helaas rampzalige gevolgen had.”

,,Dat maakte me in eerste instantie wel depressief. Mijn drive – iets doen aan het onrecht – kwam te vervallen. Maar ik weigerde cynisch te worden. Ik wilde mijn leven goed gebruiken. Ik had alleen de hulp nodig van iemand die het allemaal wel kon overzien. En dat is God, want geen mens weet alles.”
Wonderen

Hooimeijer komt uit een christelijk gezin, maar de kerk waar hij toen naar toeging sprak hem niet aan. ,,Ik was in die tijd mijn eigen filosoof, had mijn eigen wereldje, en daarin was ook wel een plaatsje voor God.”

Pas later in zijn leven raakte hij zelf echt overtuigd dat er een God moest zijn. ,,En toen kwamen er veel vragen op. Hoe kom ik in contact met God? Hoe zit dat met de wonderen in de Bijbel? Op een gegeven moment had ik een geestelijke ervaring en toen wist ik het zeker. Ik had contact gehad met God.”

,,En wat die wonderen betreft, ik geloofde niet dat God kon ingrijpen in de materiële wereld, totdat ik het zelf zag. In Afrika zag ik een doodziek meisje lopen dat nog nooit gelopen had. Er werd voor haar gebeden en ik heb haar zien opstaan. Het gezicht van die moeder en dat meisje….what else can I say.”

,,Overigens zijn wonderen in Afrika geen probleem”, zegt Hooimeijer. ,,Alleen Westerlingen willen alles snappen. En alles wat zij niet snappen, is niet waar. Maar ik denk dat je niet wijs bent als je denkt alles met je verstand te kunnen verklaren.”

Toen Hooimeijer voor zichzelf bepaald had dat God bestaat, kwam hij vanzelf uit bij het creationisme. Immers, de Bijbel zegt dat God de wereld schiep, terwijl de wetenschap de big bang en de evolutieleer van Darwin aanhangt. Hooimeijer moest een standpunt innemen in deze twee tegengestelde theorieën. Maar was het voor hem op dat moment wel mogelijk een objectieve keuze te maken?

,,Ik geef toe dat de levenshouding een grote invloed uitoefent op de interpretatie van feiten. Ik probeer voortdurend eerlijk te blijven. Als ik veel bewijs krijg tegen mijn geloof, dan moet ik het tegendeel aanvaarden. Maar de onzekerheid in feiten is vaak zo groot, dat ze niet echt iets kunnenbewijzen.”
Eerlijk

Het gaat Hooimeijer vooral om eerlijkheid. ,,De wetenschap presenteert zich als een zelfverzekerd bolwerk met grote overeenstemming tussen haar aanhangers. Maar zo liggen de zaken niet. De fundamentele aannames die gemaakt worden, staan niet zo sterk als men doet voorkomen.”

Dat de hele wereld desondanks het idee van de schepping verliet toen Darwin met zijn evolutieleer kwam, kan Hooimeijer niet precies verklaren. ,,Misschien was het voor velen een uitweg uit de wurggreep van moraliteit die toen heerste. En Darwin en Huxley brachten het slim en overtuigend”, meent Hooimeijer.

De tien leden van de creationistische werkgroep TU Delft (een half jaar geleden opgericht) discussiëren ondertussen nog over hun precieze doelstelling. Hooimeijer: ,,Voor mijzelf is het vooral tegenwicht bieden aan de overmatige zelfverzekerdheid waarmee het evolutionisme zich manifesteert. Als mensen via overtuiging van het creationisme in God gaan geloven, vind ik dat een mooie bijkomstigheid. Ik weet hoe rijk het leven in God is en ik gun dat iedereen.”

Joyce Ouwerkerk

Martijn Hooimeijer vindt dat de wetenschap tot orakel verheven is. De arrogantie waarmee de wetenschap denkt de waarheid in pacht te hebben, stoort hem en de andere leden van de ‘creationistische werkgroep TU Delft’. Met een reeks videodemonstraties willen ze de onzekerheid aantonen in het feitenmateriaal over het ontstaan van leven op aarde.

Ruim zestig boeken heeft de 26-jarige Hooimeijer, onderwijskundig medewerker bij Civiele Techniek, gelezen over de evolutieleer en over het creationisme. Uiteindelijk is hij tot de slotsom gekomen dat deze laatste stroming voor hem overtuigender is dan Darwins evolutieleer. Hooimeijer: ,,Het creationisme zegt dat de Bijbel een betrouwbaar verslag geeft van het ontstaan van alles. Het gaat uit van een God die alles heeft geschapen.”

De boeken over de evolutieleer haalde Hooimeijer uit de bibliotheek. Maar over het creationisme kon hij daar moeilijk iets vinden. ,,Het leek wel of er een soort taboe op lag. Soms vond ik wel obscure boekjes tégen het creationisme, maar over het creationisme zelf niets. Erg vreemd. Maar misschien is het gewoon toeval. Creationistische boeken kocht ik dus in de christelijke boekhandel.”

Creationisten gebruiken dezelfde onderzoeksmethoden als wetenschappers, alleen geven ze een andere interpretatie aan de feiten. Zo zegt de gangbare wetenschap bewijzen te hebben dat de aarde 3,5 miljard jaar oud is. Het creationisme meent dat die bewijzen verkregen zijn met invalide onderzoeksmethoden. De aannames en extrapolaties die gemaakt worden, zijn volgens hen ongeoorloofd. Ze komen zelf met wetenschappelijke bewijzen dat de aarde slechts zo’n tienduizend jaar oud is.

Wanneer onomstoten bewezen is dat de aarde slechts tienduizend jaar oud is, dan wordt een schepping veel waarschijnlijker dan Darwins evolutietheorie. Want in een dergelijk kort tijdsbestek heeft het leven door mutaties en natuurlijke selectie nooit kunnen ontstaan.

Creationistische onderzoekers gebruiken bij hun bewijzen echter ook extrapolaties. Daar ontkomt geen enkele onderzoeker aan, aangezien niemand erbij was toen de aarde ontstond. Hooimeijer: ,,Vooralsnog wil ik alleen bereiken dat wetenschappers wat kritischer tegenover hun voor waar aangenomen evolutietheorie staan.”
Wereldverbeteraar

,,Je kunt gerust zeggen dat ik vroeger een wereldverbeteraar was. Ik heb altijd ontwikkelingssamenwerker willen worden. Ik vond, en vind nog steeds, dat het ongelijk en onrechtvaardig verdeeld is in de wereld en wilde daar wat aan doen.”

Tijdens zijn studie Civiele Techniek in Delft zat hij bij de vereniging Ieder’een, voor ontwikkelingssamenwerking en techniek. Zijn afstudeerstage deed hij in Malawi (Afrika), waar hij als kind al drie jaar had gewoond. Hij onderzocht ertrends in gebiedsneerslagen, zodat de bevolking bewuster gebruik kan maken van de beperkte hoeveelheid water die ze heeft.

,,Na vele actieve jaren in de ontwikkelingssamenwerking realiseerde ik me dat er erg veel mis ging, ondanks de goede bedoelingen van mensen. Dat komt doordat we nou eenmaal een heleboel dingen niet kunnen voorzien. Neem Tanzania. Daar werd getracht om via het Afrikaans socialisme een nieuw land op te bouwen. Er waren prachtige voornemens over samenwerkingen, self-supporting dorpskernen enzovoorts. De implementatie van het plan had echter desastreuze gevolgen. Het land is nu nog een van de armste landen van Afrika. En dit is slechts een voorbeeld uit velen.”

,,Ik dacht: ‘dat wil ik niet’. Ik heb geen zin om mijn hele leven te proberen de wereld te verbeteren en aan het eind van mijn leven te moeten concluderen dat het goed bedoeld was, maar helaas rampzalige gevolgen had.”

,,Dat maakte me in eerste instantie wel depressief. Mijn drive – iets doen aan het onrecht – kwam te vervallen. Maar ik weigerde cynisch te worden. Ik wilde mijn leven goed gebruiken. Ik had alleen de hulp nodig van iemand die het allemaal wel kon overzien. En dat is God, want geen mens weet alles.”
Wonderen

Hooimeijer komt uit een christelijk gezin, maar de kerk waar hij toen naar toeging sprak hem niet aan. ,,Ik was in die tijd mijn eigen filosoof, had mijn eigen wereldje, en daarin was ook wel een plaatsje voor God.”

Pas later in zijn leven raakte hij zelf echt overtuigd dat er een God moest zijn. ,,En toen kwamen er veel vragen op. Hoe kom ik in contact met God? Hoe zit dat met de wonderen in de Bijbel? Op een gegeven moment had ik een geestelijke ervaring en toen wist ik het zeker. Ik had contact gehad met God.”

,,En wat die wonderen betreft, ik geloofde niet dat God kon ingrijpen in de materiële wereld, totdat ik het zelf zag. In Afrika zag ik een doodziek meisje lopen dat nog nooit gelopen had. Er werd voor haar gebeden en ik heb haar zien opstaan. Het gezicht van die moeder en dat meisje….what else can I say.”

,,Overigens zijn wonderen in Afrika geen probleem”, zegt Hooimeijer. ,,Alleen Westerlingen willen alles snappen. En alles wat zij niet snappen, is niet waar. Maar ik denk dat je niet wijs bent als je denkt alles met je verstand te kunnen verklaren.”

Toen Hooimeijer voor zichzelf bepaald had dat God bestaat, kwam hij vanzelf uit bij het creationisme. Immers, de Bijbel zegt dat God de wereld schiep, terwijl de wetenschap de big bang en de evolutieleer van Darwin aanhangt. Hooimeijer moest een standpunt innemen in deze twee tegengestelde theorieën. Maar was het voor hem op dat moment wel mogelijk een objectieve keuze te maken?

,,Ik geef toe dat de levenshouding een grote invloed uitoefent op de interpretatie van feiten. Ik probeer voortdurend eerlijk te blijven. Als ik veel bewijs krijg tegen mijn geloof, dan moet ik het tegendeel aanvaarden. Maar de onzekerheid in feiten is vaak zo groot, dat ze niet echt iets kunnenbewijzen.”
Eerlijk

Het gaat Hooimeijer vooral om eerlijkheid. ,,De wetenschap presenteert zich als een zelfverzekerd bolwerk met grote overeenstemming tussen haar aanhangers. Maar zo liggen de zaken niet. De fundamentele aannames die gemaakt worden, staan niet zo sterk als men doet voorkomen.”

Dat de hele wereld desondanks het idee van de schepping verliet toen Darwin met zijn evolutieleer kwam, kan Hooimeijer niet precies verklaren. ,,Misschien was het voor velen een uitweg uit de wurggreep van moraliteit die toen heerste. En Darwin en Huxley brachten het slim en overtuigend”, meent Hooimeijer.

De tien leden van de creationistische werkgroep TU Delft (een half jaar geleden opgericht) discussiëren ondertussen nog over hun precieze doelstelling. Hooimeijer: ,,Voor mijzelf is het vooral tegenwicht bieden aan de overmatige zelfverzekerdheid waarmee het evolutionisme zich manifesteert. Als mensen via overtuiging van het creationisme in God gaan geloven, vind ik dat een mooie bijkomstigheid. Ik weet hoe rijk het leven in God is en ik gun dat iedereen.”

Joyce Ouwerkerk

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.