Education

Haken en ogen aan nieuw major-minorsysteem

Bachelorstudenten van de TU Delft kunnen vanaf september 2006 naast hun hoofdstudie (major) bij alle opleidingen een minorprogramma kiezen. Met de invoering van dit major-minorsysteem wil het college van bestuur de huidige bacheloropleidingen verbreden. De studentenraad is kritisch.

Door de bredere academische vorming in het major-minorsysteem moeten er meer doorstroommogelijkheden naar vervolgmasteropleidingen ontstaan. Daarnaast moet de major-minorstructuur technische studies aantrekkelijk maken voor een grotere groep potentiële studenten.

Het besluit over het nieuwe systeem was al in januari genomen, maar het college van bestuur moest het deze maand wijzigen na gesprekken met de studentenraad en de opleidingsdirecteuren. Die laatste twee partijen wilden volgens projectcoördinator Focus op Onderwijs Marike Weltje namelijk anders dan het college van bestuur dat naast de verbredende minors ook verdiepende minors mogen worden aangeboden.

Het college van bestuur staat dat nu toe, maar onder het voorbehoud dat als de maatregelen niet het leiden tot een verbreding van de bacheloropleiding en een vergroting van de keuzevrijheid van studenten, het college van bestuur het nu genomen besluit weer aanpast. “Het is niet de bedoeling dat opleidingen heel domeinspecifieke minors aanbieden die voor studenten van andere opleidingen niet interessant zijn”, licht Weltje toe.

Verder heeft het college in het besluit van februari opgenomen dat ‘het volgen van een bepaalde minor […] geen voorwaarde [mag] zijn voor toelating tot de doorstroommaster van de desbetreffende opleiding. Het voor de doorstroommaster verplichte onderwijs dient te zijn opgenomen in het majorgedeelte van de bacheloroplding’.

De studentenraadsfracties Oras en AAG laten op hun websites weten blij te zijn met de invoering van het major-minorsysteem, maar plaatsen beide kanttekeningen. AAG wijst erop dat in het curriculum van de huidige bacheloropleidingen een half jaar moet worden vrijgemaakt voor de minor. Daaraan zitten volgens de fractie ‘haken en ogen’. “Om ruimte te kunnen creëren voor de invoering van minors zijn alle opleidingen reeds begonnen met het inkorten van hun curricula. Hierin schuilt echter een reëel gevaar voor de onderwijskwaliteit als de inkorting plaatsvindt door louter vakken te schrappen of in te korten. Curricula zullen zorgvuldig moeten worden bekeken en voor een groot deel opnieuw opgebouwd moeten worden”, schrijft AAG.

Oras maakt zich er zorgen over ‘dat niet alle opleidingen hun minors hetzelfde indelen’. “Opleidingen maken op dit moment minors verschillend in omvang en in roostering. Het merendeel van de opleidingen kiest voor een minor van dertig EC (European credits – SB) die gegeven wordt in het vijfde semester. Het ligt natuurlijk voor de hand dat studenten van opleidingen die minors van 45 EC door de hele bacheloropleiding verspreid aanbieden geen minor kunnen volgen bij een opleiding met minors van 30 EC in het vijfde semester.”

Oras vindt dat ‘absoluut niet wenselijk’, omdat het de keuzevrijheid van studenten beperkt. “Iedereen moet een minor kunnen kiezen die aansluit bij zijn opleiding of interesse, ongeacht de roostervorm van zijn eigen of de aanbiedende opleiding.”

Door de bredere academische vorming in het major-minorsysteem moeten er meer doorstroommogelijkheden naar vervolgmasteropleidingen ontstaan. Daarnaast moet de major-minorstructuur technische studies aantrekkelijk maken voor een grotere groep potentiële studenten.

Het besluit over het nieuwe systeem was al in januari genomen, maar het college van bestuur moest het deze maand wijzigen na gesprekken met de studentenraad en de opleidingsdirecteuren. Die laatste twee partijen wilden volgens projectcoördinator Focus op Onderwijs Marike Weltje namelijk anders dan het college van bestuur dat naast de verbredende minors ook verdiepende minors mogen worden aangeboden.

Het college van bestuur staat dat nu toe, maar onder het voorbehoud dat als de maatregelen niet het leiden tot een verbreding van de bacheloropleiding en een vergroting van de keuzevrijheid van studenten, het college van bestuur het nu genomen besluit weer aanpast. “Het is niet de bedoeling dat opleidingen heel domeinspecifieke minors aanbieden die voor studenten van andere opleidingen niet interessant zijn”, licht Weltje toe.

Verder heeft het college in het besluit van februari opgenomen dat ‘het volgen van een bepaalde minor […] geen voorwaarde [mag] zijn voor toelating tot de doorstroommaster van de desbetreffende opleiding. Het voor de doorstroommaster verplichte onderwijs dient te zijn opgenomen in het majorgedeelte van de bacheloroplding’.

De studentenraadsfracties Oras en AAG laten op hun websites weten blij te zijn met de invoering van het major-minorsysteem, maar plaatsen beide kanttekeningen. AAG wijst erop dat in het curriculum van de huidige bacheloropleidingen een half jaar moet worden vrijgemaakt voor de minor. Daaraan zitten volgens de fractie ‘haken en ogen’. “Om ruimte te kunnen creëren voor de invoering van minors zijn alle opleidingen reeds begonnen met het inkorten van hun curricula. Hierin schuilt echter een reëel gevaar voor de onderwijskwaliteit als de inkorting plaatsvindt door louter vakken te schrappen of in te korten. Curricula zullen zorgvuldig moeten worden bekeken en voor een groot deel opnieuw opgebouwd moeten worden”, schrijft AAG.

Oras maakt zich er zorgen over ‘dat niet alle opleidingen hun minors hetzelfde indelen’. “Opleidingen maken op dit moment minors verschillend in omvang en in roostering. Het merendeel van de opleidingen kiest voor een minor van dertig EC (European credits – SB) die gegeven wordt in het vijfde semester. Het ligt natuurlijk voor de hand dat studenten van opleidingen die minors van 45 EC door de hele bacheloropleiding verspreid aanbieden geen minor kunnen volgen bij een opleiding met minors van 30 EC in het vijfde semester.”

Oras vindt dat ‘absoluut niet wenselijk’, omdat het de keuzevrijheid van studenten beperkt. “Iedereen moet een minor kunnen kiezen die aansluit bij zijn opleiding of interesse, ongeacht de roostervorm van zijn eigen of de aanbiedende opleiding.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.