Education

Forse huurverhogingen door hogere energietarieven

Eind april kregen alle huurders van Duwo een brief waarin de jaarlijkse verhoging bekend gemaakt werd. Over 2008 is wettelijk vastgesteld dat de kale huurprijs met maximaal tweeënhalf procent mag stijgen. Echter, de servicekosten zijn extreem gestegen, in sommige gevallen met 25 euro per maand.

Duwo beheert voor veel studentencomplexen de energieadministratie, aangezien studenten hiervoor collectief gas en elektra betalen. Over de verbruikte energie behoort energiebelasting betaald te worden: veertig procent van de totale kosten aan verbruikte energie. De belastingdienst controleerde alle Duwo-huizen en -studentencomplexen op het correct toepassen van deze regeling. Hierbij kwam aan het licht dat er vanaf 2005 te weinig energiebelasting is betaald. Dit heeft te maken met de hoeveelheid energie die Duwo afkoopt voor haar studentencomplexen. Omdat dit gebeurt in een dusdanig grote hoeveelheid,  krijgt Duwo het label ‘energieleverancier’ van de belastingdienst. Dit houdt in dat de energie niet meer via de reguliere energiebedrijven wordt afgerekend maar direct met de belastingdienst. Door dit feit hanteert de belastingdienst hogere tarieven voor energiebelasting, die Duwo doorberekent aan haar huurders. De studenten moeten in sommige gevallen 25 euro per maand extra bovenop de normale huur betalen, wat neerkomt op een huurverhoging van 27 procent. De belastingdienst baseert deze uitspraak op de wet ‘belastingen op milieugrondslag’, die is bedoeld om grote bedrijven bewuster met energie om te laten gaan. Het is volgens de Vereniging voor Studie en Studentenbelangen Delft (VSSD) echter uitzonderlijk dat een sociale woningbouwcorporatie het label kan krijgen van energieleverancier, waardoor er absurd hoge belastingen geïnd worden. Dit kan zowel volgens de VSSD, Duwo als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) dan ook nooit de bedoeling zijn geweest bij de invoering van deze wet.
De belastingdienst gaat binnenkort ook andere woningbouwcorporaties controleren op het heffen van energiebelasting. De LSVb en ook Kences, het kenniscentrum studentenhuisvesting, voorzien hier een landelijk probleem, aangezien er tienduizenden studenten een extreme huurverhoging zullen krijgen. “De huur van studentenkamers is al zo hoog en grotere financiële problemen voor studenten zijn dus een logisch gevolg. De landelijke politiek zou zich hier meteen over moeten buigen. Deze toepassing van de wet is onacceptabel.”
Als jij ook een soortgelijke huurverhoging hebt ontvangen, kun je bezwaar aantekenen bij de huurcommissie. Dit kan met een bezwaarschriftformulier, dat te vinden is op www.huurcommissie.nl/Servicekostencheck/Wat_kunt_u_doen_als_huurder.  Als er dringende vragen zijn kunnen deze gesteld worden aan steunpunt@vssd.nl. Alle desbetreffende complexen worden op de hoogte gehouden door de VSSD.  

TU Delft students and staff are increasingly the victims of criminals attempting to gain access to their in-log data via email requests. Never give out this information, TU Delft repeatedly warns all students and staff. Yet every week the fraudulent emails pour in, trying to trick TU people into giving out the user names and passwords for their TU Delft accounts. This is called phising. 

Alf Moens, TU Delft’s security manager, implores all students and staff: do not respond to these types of emails: “Unfortunately some people do reply, but the TU would never ask anyone for their in-log information.” Moens says the phising emails being sent are now tailored to TU Delft: “The emails used to be in Russian or English. But now they’re also written in good Dutch and contain references specific to TU Delft, like addresses and department names. They seem real.” With the in-log data in hand, criminal phisers can then access the TU network. Moens: “They send spam to current TU email addresses and external addresses, causing severe problems for the systems.”

International students should especially beware! Even an experienced Delta English Page staffer was nearly fooled by the phishers. Just this week an email arrived at his TU email account from ‘Support Help Desk’ with the subject line, “Your Account Expire in 4 Day”, which caused a moment of panic, as his real TU account password had indeed expired in the past and proved time-consuming to reactivate.
The email in question said the Support Help Desk was “currently upgrading our data base…and deleting all unused email to create more space for new one”, warned that “to prevent your account from closing you will have to update it below so that we will know that it’s a present used account”, and then of course asked to “Confirm Your Email Below”, “Confirm Email User-Name” and “Email Password”, before concluding with another “Warning!!! Failure to do this will immediately render your account deactivated from our database!”, and adding a wickedly ironic closing line: “but [we] trust you understand that our primary concern is for our customers and for the security of their data.our [sic] customers are totally secure.” A moment’s indecision certainly, but then closer consideration of the sender – helpdesk@support.org – finally reassured that this email stunk like… well, rotten phish. 

What to do? The TU is under attack. Phising emails will keep pouring in, in ever cleverer, ‘real-looking’ mutations from unscrupulous, Internet-pirating countries like China and Russia. People will be fooled and the TU system will consequently continue taking hits and suffering costly damage. Is TU Delft being proactive in this battle? Shouldn’t the clever folk over at the TU’s computer science department arm us defenseless TU civilians with some vicious cyber-bomb attachments to lob back at the ‘evil-doers’? TU Delft’s a world-class university of technology and we can’t destroy the two-bit Russian cyber-punks over at help@support.org? After all, they say the best defense is offense (even if certain Georgians might not agree). In any event, TU Delft remains under phish attack, so readers beware! 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.