Education

Extra vak telt toch mee bij tempometing

Studenten die studiepunten behalen voor extra vakken die niet verplicht zijn, mogen deze punten toch laten meetellen in de tempometing. Hierover was onduidelijkheid ontstaan door de nieuwe, volledige Regeling Studievoortgangsmeting die als bijlage bij het Studentenstatuut wordt gevoegd.

Een bepaling hierin zegt dat studiepunten behaald voor extra vakken niet meetellen voor de tempometing.

Volgens de WSF (wet studiefinanciering) moeten echter alle studiepunten behaald binnen het hoger onderwijs worden meegenomen in de tempometing. Dit merkte AAG-fractielid Olaf Lemmers op naar aanleiding van een artikel in de vorige Delta, waarin werd bericht over de bepaling in de Delftse regeling. Volgens Lemmers komt die bepaling voort uit een opdracht van de minister uit 1994. Hierin staat dat voor vakken die vallen buiten de ‘specifieke leerweg’ van de opleiding geen studiepunten mogen worden toegekend.

Juist op dit punt is bij invoering van de WSF in juli 1995 een wijziging aangebracht, omdat in praktijk moeilijk is vast te stellen welke vakken niet tot de specifieke leerweg behoren, en welke vakken wel.

Naar alle waarschijnlijkheid vervalt hiermee de bepaling uit de Regeling Studievoortgangsmeting.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.