Education

Engelse jongens afgeschrikt door hoog collegegeld

Het verhoogde collegegeld in Engeland blijkt voor jongens een groter obstakel te zijn dan voor meisjes. Daardoor groeit de oververtegenwoordiging van meisjes op Engelse universiteiten.


In 2012 zijn ruim twintig procent meer meisjes dan jongens begonnen aan een universitaire opleiding, meldt Times Higher Education. Het verschil tussen het aantal meisjes en jongens op universiteiten groeit al jaren, maar nu sneller dan ooit.Het collegegeld is in 2012 verhoogd naar maximaal 10.400 euro. Dit heeft geleid tot een afname van 5,5 procent van het aantal aanmeldingen op universiteiten. Onder jongens is de daling nog groter, namelijk 7,5 procent ten opzichte van 2011. Waarom de verhoging meer effect heeft op jongens is vooralsnog onduidelijk.Met name voor jongens uit armere gezinnen blijken de extra kosten een reden om van een universitaire studie af te zien. De deelname van meisjes uit die gezinnen nam juist toe. Minister van Onderwijs David Willetts maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Mogelijk zullen deze jongens in de toekomst als speciale doelgroep benaderd worden, zoals nu al gebeurt bij etnische minderheden.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.