Education

DTO moet nog zes miljoen bezuinigen

Faculteiten en diensten hebben vrijdag hun personeelsplannen ingeleverd bij het college, maar bij DTO wordt nog gewerkt aan het organisatieplan.

De directeur van de Dienst Technische Ondersteuning, Van Staalduinen, ziet zich geplaatst voor een ‘opgelegde taakstellende bezuiniging’ van zes miljoen gulden. Dat bleek tijdens de bespreking van de organisatieplannen in de ondernemingsraad. Uitgedrukt in arbeidsplaatsen zou het gaan om veertig fte’s die wegmoeten. Het organisatieplan van DTO is eerder door het college afgewezen omdat die bezuinigingen hierin niet waren opgenomen.

Er zou verschil van inzicht bestaan tussen het college van bestuur en de DTO-directeur over hoe de organisatie in de toekomst te ‘runnen’. Volgens or-lid Corstens is het de vraag welk type organisatie DTO in de toekomst moet worden: een ‘echte’ dienst van de TU, of een ‘bedrijf binnen een bedrijf’ waarvan de TU een van de afnemers is. Deze keuze is bepalend voor het organisatieplan en het aantal arbeidsplaatsen.

De voorzitter van de onderdeelscommissie (odc) van DTO, ir. N. de Koo, bevestigt dat er een ‘interne discussie’ gaande is. Hij vat het dilemma als volgt samen: ,,Stuur je op dienst, of stuur je op fte’s?”

Van Staalduinen spreekt zich liever niet uit over de discussie met het college. ,,Er is een verschil van mening, maar dat is voor het moment beslecht”, is zijn commentaar.

DTO heeft drie maanden gekregen om alsnog te voldoen aan de door het college gestelde randvoorwaarden. Van Staalduinen verwacht eind januari met een nieuw organisatieplan te komen. De sociale begeleidingsregeling is ook met drie maanden verlengd.

De directeur van de Dienst Technische Ondersteuning, Van Staalduinen, ziet zich geplaatst voor een ‘opgelegde taakstellende bezuiniging’ van zes miljoen gulden. Dat bleek tijdens de bespreking van de organisatieplannen in de ondernemingsraad. Uitgedrukt in arbeidsplaatsen zou het gaan om veertig fte’s die wegmoeten. Het organisatieplan van DTO is eerder door het college afgewezen omdat die bezuinigingen hierin niet waren opgenomen.

Er zou verschil van inzicht bestaan tussen het college van bestuur en de DTO-directeur over hoe de organisatie in de toekomst te ‘runnen’. Volgens or-lid Corstens is het de vraag welk type organisatie DTO in de toekomst moet worden: een ‘echte’ dienst van de TU, of een ‘bedrijf binnen een bedrijf’ waarvan de TU een van de afnemers is. Deze keuze is bepalend voor het organisatieplan en het aantal arbeidsplaatsen.

De voorzitter van de onderdeelscommissie (odc) van DTO, ir. N. de Koo, bevestigt dat er een ‘interne discussie’ gaande is. Hij vat het dilemma als volgt samen: ,,Stuur je op dienst, of stuur je op fte’s?”

Van Staalduinen spreekt zich liever niet uit over de discussie met het college. ,,Er is een verschil van mening, maar dat is voor het moment beslecht”, is zijn commentaar.

DTO heeft drie maanden gekregen om alsnog te voldoen aan de door het college gestelde randvoorwaarden. Van Staalduinen verwacht eind januari met een nieuw organisatieplan te komen. De sociale begeleidingsregeling is ook met drie maanden verlengd.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.