Science

Desgevraagd: Lingerie beschermt tegen aanvallers

De BBC meldt dat een Indiase techniekstudente een beha heeft ontworpen die de draagster beschermt door aanvallers een elektroshock toe te dienen.

Getriggerd door de gewelddadige groepsverkrachting eerder dit jaar in Delhi, maar ook door de machteloze positie van vrouwen in India, kwam Manisha Mohan, studente luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan de SRM universiteit van Chennai, onlangs in actie. ‘Het is hoog tijd dat er een einde komt aan deze sociale misstand’, verklaarde de Indiase tegenover de BBC.

Samen met twee medestudenten knutselde ze een apparaatje in elkaar dat opdringerige types afschrikt met een elektrische schok van 3,800 kilovolt, volgens de BBC-correspondent Fiona Graham. ‘Het systeem is voorzien van een isolerende laag die de draagster beschermt’, aldus Mohan, die verder uitlegt dat het pas vanaf een bepaalde druk- of trekkracht actief wordt. Een tedere aanraking brengt geen schok teweeg, terwijl de draagster die zich onveilig voelt wel een schok kan uitdelen via een handbediening.

“Ik vond het een prikkelend nieuwtje”, reageert hoogleraar elektriciteitsvoorziening prof.ir. Lou van der Sluis opgewekt. De opgegeven spanning van bijna vier miljoen volt is ridicuul, zegt Van der Sluis. Hij ontdekte dat de condensator op de foto maximaal 330 volt aankon. “Dat geeft een enorm opsodemieter, maar het kan geen kwaad.” Studenten elektrotechniek in de sociëteit vonden het leuk om zo’n opgeladen condensator bij iemand in de broekzak te laten glijden en dan te wachten tot hij zijn hand in zijn zak deed. Tsjak! Zonder batterij is zo’n schok eenmalig en loopt de lading bovendien langzaam weg. Dat een eenmalig schok afschrikwekkend kan zijn, weet Van der Sluis uit ervaring. “Vroeger zaten we te solderen in radio’s of televisies met condensatoren in de voeding. Als je die toevallig even met je pink aanraakte, kreeg je toch een enorme klap die een tijd in je spieren bleef zitten. Dat kan best ontmoedigend werken.”

“Ik vond het een sympathieke gimmick”, zegt prof.dr. Isabel Arends, hoogleraar biokatalyse en voorzitter van Dewis (Delft Women in Science). Wel vraagt ze zich af of gebruik zomaar is toegestaan, omdat de vinding toch in de categorie pepperspray zit. Het bericht deed haar ook denken aan de verplichting in Japan om fotograferende mobieltjes van een geluidje te voorzien. Dat is ingevoerd om het mannen in de metro moeilijker te maken vrouwen onder de rokken te fotograferen. “Op het moment dat een geluidssignaal hierbij verplicht werd, konden ze dit niet meer ongemerkt doen en nam dit verschijnsel zienderogen af.” Het sympathieke van de schoklingerie vindt Arends dat het de vrouwelijkheid inzet voor de zelfverdediging. “De reactie is soms dat vrouwen zich meer moeten bedekken, maar deze vinding geeft daar een eigen zelfbewuste draai aan.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.