Education

‘Depressie moet geen taboe zijn in hoger onderwijs’

Medezeggenschapsraden kunnen helpen om het taboe op depressie te doorbreken, denkt minister Bussemaker. Studenten moeten zich vrij voelen om over hun psychische problemen te praten.

De PvdA vroeg haar eigen minister waarom sommige instellingen meer studentenpsychologen in dienst hebben dan andere. Uit onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen onderwijsinstellingen.

Alle universiteiten en hogescholen hebben er sowieso één in dienst, antwoordt minister Bussemaker, en hoeveel zij er willen aanstellen moeten ze zelf weten. Landelijke normen voor het aantal studentenpsychologen acht ze niet nodig.

Wel vindt ze het van belang om het taboe op depressie weg te nemen. “Een open klimaat moedigt aan om over problemen en teleurstellende ervaringen te spreken en kan mogelijk ergere problematiek voorkomen”, benadrukt Bussemaker. Bij een cultuur die “te wensen overlaat” kan de medezeggenschap inspringen.

Overigens ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de onderwijsinstellingen, schrijft ze. Studenten die kampen met een psychische aandoening of depressieve klachten kunnen het best naar de huisarts gaan.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.