Education

​’Colleges in steenkolenengels kunnen we beter laten’

Minister Jet Bussemaker van Onderwijs gaat met hogescholen en universiteiten in gesprek over de ‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. “Ik vind het niet passend om voor Engels te kiezen, enkel en alleen om buitenlandse studenten te trekken.”

Opleidingen moeten niet zomaar kiezen voor Engelstalige lessen, zei minister Bussemaker zojuist in de Tweede Kamer. “Engels mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs, colleges moeten wel gegeven worden in goed Engels. Als de taal ten koste gaat van de nuance, van de diepgang van de stof, dan kunnen we het beter laten.”

SP en CDA uitten tijdens een Kamerdebat over de plannen met het hoger onderwijs stevige kritiek op het toenemend aantal opleidingen dat overstapt op Engels. Vorige week hield de Tweede Kamer nog een hoorzitting met experts over het onderwerp.

“Het uitgangspunt lijkt te worden: ‘Engels, tenzij’ in plaats van ‘Nederlands, tenzij'”, stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk. “Wat gaat de minister doen om het Nederlands in het hoger onderwijs te handhaven?” Michel Rog van het CDA wil dat de minister onderzoekt hoeveel studenten “last hebben” van de “verengelsing” van het onderwijs.

Bussemaker wil beloven dat ze met opleidingen en wetenschappers in gesprek gaat over het onderwerp. “Het lijkt me niet wenselijk om strakke normen te gaan handhaven”, aldus de minister. “Maar ik zie ook het spanningsveld tussen internationalisering en taalbehoud.”

Verder zegde ze de Tweede Kamer een overzicht toe van onderzoeken naar het effect van taal op leren. “Want ik ben het roerend met u eens: Engels mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.