Education

College kiest voor ondernemingsraad

Medezeggenschap via een ondernemingsraad en een studentenraad. Het college van bestuur heeft deze week zijn voorkeur daarop bepaald.De wet ‘modernisering universitaire bestuursorganisatie’ moet nog door de Eerste Kamer, maar de voorbereidingen van het nieuwe stelsel zijn al in volle gang.

Gemikt wordt op invoering per 1 september volgend jaar.

Het college heeft nu als zijn ‘voorlopig’ standpunt vastgelegd dat er géén universiteitsraad-nieuwe-stijl moet komen. Over dit standpunt keuze wordt nog overleg gevoerd met het college van decanen en de huidige universiteitsraad.

Delft behoort met deze keuze tot de minderheid van Nederlandse universiteiten die kiest voor ‘gedeelde medezeggenschap’. Dat wil zeggen dat personeel via de wet op de ondernemingsraden (WOR) invloed op het beleid kan uitoefenen, en de studenten via de nieuw te vormen studentenraad.

Het college van bestuur vindt de WOR heldere wetgeving bieden, waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. ,,Het is duidelijk wat een ondernemingsraad doet en wat hij niet doet, en bij de universiteitsraad-nieuwe-stijl moet dat allemaal nog worden uitgezocht”, aldus collegevoorzitter De Voogd. Het cvb vindt dat de TU nu niet op lange discussies over regels en bevoegdheden zit te wachten.

Bovendien voorkomt de keuze voor een ondernemingsraad dat op faculteitsniveau twee vormen van inspraak voortbestaan, te weten de faculteitsraad en de medezeggenschapscommissie. ,,Met de OR zitten alle belangen van het personeel aan één tafel”, aldus De Voogd. Voor de studenten ziet hij als voordeel dat zij in de studentenraad adviezen kunnen uitbrengen over onderwijsvoorzieningen zonder dat het personeel daar invloed op heeft. ,,Ook dat leidt tot helderheid.” Bovendien zullen er nog gezamenlijke vergaderingen van ondernemingsraad en studentenraad gehouden worden waarin men gezamenlijk kan spreken over het lange-termijnbeleid van de universiteit.

Voor het college van bestuur markeert de keuze voor de ondernemingsraad ook een stuk van de ‘cultuuromslag’ die het aan de TU wil realiseren. ,,Er is veel te doen en je moet slagvaardig kunnen zijn”, aldus De Voogd. (R.M.)

Richard Meijer

Medezeggenschap via een ondernemingsraad en een studentenraad. Het college van bestuur heeft deze week zijn voorkeur daarop bepaald.

De wet ‘modernisering universitaire bestuursorganisatie’ moet nog door de Eerste Kamer, maar de voorbereidingen van het nieuwe stelsel zijn al in volle gang. Gemikt wordt op invoering per 1 september volgend jaar.

Het college heeft nu als zijn ‘voorlopig’ standpunt vastgelegd dat er géén universiteitsraad-nieuwe-stijl moet komen. Over dit standpunt keuze wordt nog overleg gevoerd met het college van decanen en de huidige universiteitsraad.

Delft behoort met deze keuze tot de minderheid van Nederlandse universiteiten die kiest voor ‘gedeelde medezeggenschap’. Dat wil zeggen dat personeel via de wet op de ondernemingsraden (WOR) invloed op het beleid kan uitoefenen, en de studenten via de nieuw te vormen studentenraad.

Het college van bestuur vindt de WOR heldere wetgeving bieden, waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. ,,Het is duidelijk wat een ondernemingsraad doet en wat hij niet doet, en bij de universiteitsraad-nieuwe-stijl moet dat allemaal nog worden uitgezocht”, aldus collegevoorzitter De Voogd. Het cvb vindt dat de TU nu niet op lange discussies over regels en bevoegdheden zit te wachten.

Bovendien voorkomt de keuze voor een ondernemingsraad dat op faculteitsniveau twee vormen van inspraak voortbestaan, te weten de faculteitsraad en de medezeggenschapscommissie. ,,Met de OR zitten alle belangen van het personeel aan één tafel”, aldus De Voogd. Voor de studenten ziet hij als voordeel dat zij in de studentenraad adviezen kunnen uitbrengen over onderwijsvoorzieningen zonder dat het personeel daar invloed op heeft. ,,Ook dat leidt tot helderheid.” Bovendien zullen er nog gezamenlijke vergaderingen van ondernemingsraad en studentenraad gehouden worden waarin men gezamenlijk kan spreken over het lange-termijnbeleid van de universiteit.

Voor het college van bestuur markeert de keuze voor de ondernemingsraad ook een stuk van de ‘cultuuromslag’ die het aan de TU wil realiseren. ,,Er is veel te doen en je moet slagvaardig kunnen zijn”, aldus De Voogd. (R.M.)

Richard Meijer

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.