Education

Buitenlandse studenten betrapt op illegale arbeid

Bij een gerichte controle zijn vorig jaar 178 buitenlandse studenten betrapt op illegale arbeid. Ze draaiden te veel uren of hun werkgever had geen vergunning aangevraagd. Het gaat met name om studenten uit Suriname en China.

De arbeidsinspectie stuitte in 2008 een paar keer op studenten die illegaal aan het werk waren. Tot dan toe was het nooit zo opgevallen, zegt een woordvoerder, maar er werd besloten om er een pilotproject van te maken.

In 2009 werden 187 verdachte bedrijven bezocht en in bijna de helft van de gevallen was het raak. De bedrijven waren uitgekozen op grond van informatie die de Immigratie & Naturalisatie Dienst (IND) en uitkeringsinstantie UWV aanleverden.

Dit jaar is de capaciteit met ongeveer de helft uitgebreid, aldus de Arbeidsinspectie. Ook komt er meer voorlichting aan onderwijsinstellingen die veel buitenlandse studenten trekken. “Het is altijd moeilijk te zeggen of ze wisten dat ze in overtreding waren”, zegt een woordvoerder. “Maar we willen die mogelijkheid uitsluiten.”

Studenten van buiten de Europese Economische Ruimte mogen maximaal tien uur per week werken, of voltijds in de zomermaanden juni, juli en augustus. Hetzelfde geldt voor studenten uit Bulgarije en Roemenië.

Die regel is bedacht om ervoor te zorgen dat ze hier daadwerkelijk komen studeren, en niet alleen komen werken. Om diezelfde reden wil de IND van onderwijsinstellingen weten of buitenlandse studenten genoeg studiepunten halen.

De PvdA stelde afgelopen zomer kamervragen over de tienurennorm. Kon die norm niet verruimd worden? Buitenlandse studenten kunnen namelijk nauwelijks rondkomen als ze maar tien uur per week mogen werken. Minister Donner vond dat de studenten zelf aanvullende financieringsbronnen moesten vinden, zoals beurzen, spaargeld en leningen.

Vorige week maakte de Haagse Hogeschool bekend dat er dit jaar geen grote kerstboom zou staan in de centrale hal van de instelling. Het plaatsen van een traditionele boom zou niet passen bij het multiculturele karakter van de instelling.

Nu staat er toch een boom. Een initiatief van de studenten zelf, zegt een woordvoerder, die eraan toevoegt dat de boom mag blijven staan: “Kerstbomen zijn van harte welkom op de hogeschool.” Sterker nog, in en rond de gebouwen van de hogeschool zouden in totaal wel tachtig kerstbomen staan.

“Er is dus geen sprake van een verbod op kerstbomen”, zegt een andere woordvoerder. “We wilden gewoon iets anders doen dan steeds die kerstboom. Dus hebben we het thema ‘licht’ erbij gehaald. En inderdaad hebben we dat op onze site ook in verband gebracht met het multiculturele karakter van de hogeschool, maar we wilden vooral een keer iets anders doen. Dat het zo uit de hand zou lopen, dat had niemand kunnen voorzien.”

Volgend jaar dus gewoon weer een kerstboom? “Ja, al hangt het er ook van af of we een mooie kunnen vinden.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.