Education

Bonden ontevreden over afsluiting MOD

De vakbonden hebben kritiek op de personeelsplannen die hen zijn voorgelegd door het college van bestuur. De bonden in het Lokaal Overleg zijn niet overtuigd dat de kwaliteitsslag, die beoogd was met de Modernisering van de Ondersteunende Diensten (MOD), overal wordt gehaald.

Zij zeggen dit naar aanleiding van de personeelsplannen van de faculteiten en diensten, die hen onlangs zijn voorgelegd.

Een aantal sleutelfuncties in de nieuwe organisatie wordt ingenomen door personen die niet beschikken over de benodigde kwalificaties, zo bleek de bonden uit de besprekingen. Ook worden kosten noch moeite gespaard om topfuncties te behouden, terwijl het personeel aan de basis soms ‘bijna achteloos’ wordt weggeschreven. Daarnaast komen grote carrièresprongen de geloofwaardigheid van de kwaliteitsverbetering van de MOD niet ten goede.

Deze kritiek staat in een nieuwsbrief, waarin het Lokaal Overleg verder commentaar heeft op de manier waarop de plannen tot stand zijn gekomen: plaatsingsgesprekken zijn niet altijd gevoerd door de decaan, en in enkele gevallen is het personeel ‘geschoffeerd’.

Woordvoerder Sloot van de bonden zegt ‘de kriebels’ te krijgen van deze plannen. ,,Er ligt een sterke nadruk op de hoge functies, terwijl deze zo zijn ingevuld dat de kwaliteitsverbetering soms pas op z’n vroegst over twee jaar gerealiseerd kan worden.”

Volgens Sloot was het aantal boventalligen ten tijde van de besprekingen 64. ,,Maar er waren nog gesprekken gaande, dus dat zullen er nu minder zijn.” Zij kon geen schatting maken van het aantal personeelsleden dat gebruik heeft gemaakt van afvloeiingsregelingen.

De bonden ‘distantiëren’ zich in de nieuwsbrief van een aantal personeelsplannen, al wil Sloot niet kwijt welke dat zijn. ,,De kritiekpunten die wij geformuleerd hebben komen in meer of mindere mate bij alle faculteiten en diensten voor. De personeelsplannen zijn niet overal optimaal ingevuld, maar het probleem is dat wij daarover geen zeggenschap hebben.” De bonden gingen wel akkoord met de sociale plannen.

De bonden in het Lokaal Overleg zijn niet overtuigd dat de kwaliteitsslag, die beoogd was met de Modernisering van de Ondersteunende Diensten (MOD), overal wordt gehaald. Zij zeggen dit naar aanleiding van de personeelsplannen van de faculteiten en diensten, die hen onlangs zijn voorgelegd.

Een aantal sleutelfuncties in de nieuwe organisatie wordt ingenomen door personen die niet beschikken over de benodigde kwalificaties, zo bleek de bonden uit de besprekingen. Ook worden kosten noch moeite gespaard om topfuncties te behouden, terwijl het personeel aan de basis soms ‘bijna achteloos’ wordt weggeschreven. Daarnaast komen grote carrièresprongen de geloofwaardigheid van de kwaliteitsverbetering van de MOD niet ten goede.

Deze kritiek staat in een nieuwsbrief, waarin het Lokaal Overleg verder commentaar heeft op de manier waarop de plannen tot stand zijn gekomen: plaatsingsgesprekken zijn niet altijd gevoerd door de decaan, en in enkele gevallen is het personeel ‘geschoffeerd’.

Woordvoerder Sloot van de bonden zegt ‘de kriebels’ te krijgen van deze plannen. ,,Er ligt een sterke nadruk op de hoge functies, terwijl deze zo zijn ingevuld dat de kwaliteitsverbetering soms pas op z’n vroegst over twee jaar gerealiseerd kan worden.”

Volgens Sloot was het aantal boventalligen ten tijde van de besprekingen 64. ,,Maar er waren nog gesprekken gaande, dus dat zullen er nu minder zijn.” Zij kon geen schatting maken van het aantal personeelsleden dat gebruik heeft gemaakt van afvloeiingsregelingen.

De bonden ‘distantiëren’ zich in de nieuwsbrief van een aantal personeelsplannen, al wil Sloot niet kwijt welke dat zijn. ,,De kritiekpunten die wij geformuleerd hebben komen in meer of mindere mate bij alle faculteiten en diensten voor. De personeelsplannen zijn niet overal optimaal ingevuld, maar het probleem is dat wij daarover geen zeggenschap hebben.” De bonden gingen wel akkoord met de sociale plannen.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.