Education

Beunwerk

Over belangstelling hadden de Beunhazen afgelopen weekeinde niet te klagen tijdens de Delftse Loop der Dingen bij Lijm en Cultuur. Voorafgaand aan de Loop beloofden de drie IO’ers te gaan ‘beunen en knutselen’.

Ze zouden veel sloopmateriaal inzetten en zorgen voor vermaak. Ze hadden geen woord te veel gezegd. Geïnspireerd op de filmpjes van de Duitse Lauf der Dinge op Youtube, knutselden ze van ruw materiaal een imposant bouwwerk in elkaar. Grof werk in de vorm van bijlen, een fiets en hout werd gecombineerd met fijnere onderdelen als een muizenvalletje, touwtjes, slangen, flessen en een tere ballon. De installatie van de Beunhazen was onderdeel van een lange keten bouwsels, die als doel hadden om een beweging als een kettingreactie door te geven.

De TU Delft is in de toekomst verbonden met de universiteit in Wageningen en meervoudig grondgebruik is algemeen toepasbaar geworden in Delft als ‘huiskamer van de Randstad’.
Duizenden Delftenaren reageerden volgens de gemeente op een oproep om ideeën over de toekomst van Delft door te geven. Ze deden dat tijdens discussieavonden en via vijf ‘ik-praat-mee-zuilen’ in de stad. De gemeente wil de ideeën gebruiken voor het maken van een Stadsvisie 2030.
De ideeën zijn vertaald naar drie toekomstscenario’s: Delft als Durapolis, als huiskamer van de Randstad of als Eureka Metropool. Niet dat die drie scenario’s ooit werkelijkheid worden, maar de gemeente wil aan de hand daarvan debatteren over de stadsvisie.
Bij de scenario’s ligt de nadruk op telkens een andere combinatie van ‘Delftsblauw en groen’, ‘Delftse vindingrijkheid’ en ‘Delftenaren’ zelf.
In Delft als Durapolis gaat het om ‘Delftsblauw & groen’ en ‘Delftse vindingrijkheid’. De TU drukt daarop dus een stevig stempel. De stad is in dit scenario een internationaal kenniscentrum op het gebied van onder meer duurzaamheid.
De omgeving van de gemeente is daarbij ‘groen’ gebleven door dichtere bebouwing in de stad zelf. Nadeel: het leven is duur in deze stad. Wonen en werken in Delft zijn weggelegd voor hoogopgeleide veelverdieners.
In Delft als huiskamer van de Randstad ligt de nadruk meer op de historische stad die ‘parel van de Randstad’ moet worden. In dit scenario is de TU verbonden met de Wageningse universiteit en is daarmee kennis geleverd waarmee meervoudig grondgebruik algemeen toepasbaar is geworden. De ontstane ruimte is gebruikt om Delft aantrekkelijker te maken als woonplaats. Delft is zodoende voorloperstad op het gebied van duurzaamheid.
In het laatste scenario, Eureka Metropool, is Delft het belangrijkste innovatiecentrum in de Randstad. De stad heeft omliggende gemeenten geannexeerd om meer woonruimte en werkgelegenheid te bieden vanwege de toenemende vraag daarnaar. ‘De stad blinkt uit in kennisontwikkeling en de vertaling daarvan in breed toepasbare producten’, meldt het scenario. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.