Education

Alternatief bouwplan Duwo bij Delft-Zuid

Woningcorporatie Duwo zegt dicht bij een overeenkomst te zijn voor het bouwen van tweehonderd studentenkamers bij station Delft-Zuid. Dat zou de pijn voor de TU kunnen verzachten nu de Raad van State de bouw van vijfhonderd studentenkamers in TU Noord heeft afgeschoten.

Bij station Delft-Zuid gaat een beoogd project van Woonbron, Duwo en de Bataafse Aannemingsmaatschappij niet door, waardoor voor gedurende twintig jaar ruimte vrijkomt voor de bouw van semipermanente studentenkamers. Dat zegt Jan Willem van Beek, vestigingsdirecteur van Duwo.

De bouw van vijfhonderd studentenwoningen in het gebied TU Noord loopt twee jaar vertraging op, doordat de gemeente een beoordeling van de milieueffecten achterwege liet. Dat levert voor de TU problemen op, omdat de instroom van het aantal nieuwe studenten gestaag stijgt. “Vijfhonderd woningen minder betekent voor hetzelfde geld
vijfhonderd studenten minder”, zegt Van Beek.

Misschien, zo zegt de vestigingsdirecteur, wordt het nog erger dan die vijfhonderd. “Nieuwbouw van driehonderd woningen aan het De Vries van Heijstplantsoen bungelt nog. Wij hebben daar een bouwvergunning voor, maar bewoners maakten bezwaar. De gemeente verklaarde dat ongegrond, maar bewoners kunnen nog tot begin juni in beroep gaan bij de rechtbank.”

Als alternatief kwam Duwo al eerder met het plan om bestaande sociale huurwoningen om te bouwen naar studentenkamers. Daar lijkt volgens Van Beek nu toestemming van de gemeente voor te komen. “Er schijnt een brief op weg te zijn dat onze plannen daarvoor deels worden goedgekeurd.”

Academische vorming. Dat onderwerp moest volgens AAG hoognodig eens worden besproken. De voormalige studentenraadsfractie vindt het er allemaal veel te schools aan toe gaan binnen de TU met geluiden over verplicht huiswerk, bindend studieadvies en verplichte colleges.
En dus hield de fractie afgelopen dinsdag bij Techniek, Bestuur en Management (TBM) een seminar met de wat cryptische titel: ‘Updating Humanities’. Acht sprekers zouden hun licht daarover laten schijnen en studenten van Krashna Musika zouden tweemaal laten horen hoe breed zij gevormd zijn. Bovendien zouden bezoekers ook nog een half uur kunnen discussiëren. En dat allemaal in ruim twee uur.
Misschien dat dit wat volle programma er de oorzaak van was dat juist de studenten op de vingers van één hand waren te tellen. Leo Kouwenhoven, die dit jaar de Leermeesterprijs 2008 ontving, was niet de enige spreker die verwachtte een zaal vol studenten voor zich te hebben. Ook oud-student Roel van Raak dacht even in de verkeerde, maar desalniettemin volle zaal te zijn beland.
Hoe dan ook: de meningen over academische vorming bleken te verschillen. Er vielen termen als intellectuele basisvaardigheden, kritische blikken op maatschappelijke problemen en wetenschappelijke benaderingen, maar ook: ontplooiing en keuzevrijheid.
Volgens Kouwenhoven ging het om het verkennen van grenzen. Studenten moeten eerst sommetjes maken en leren wat anderen hebben bedacht, maar academische vorming komt pas als zij de grenzen van de kennis verkennen. En nieuwe kennis creëren. Dat vereist lef en moed. De universiteit zou zich moeten richten op het voorbijgaan van die grenzen van de kennis.
Studenten pleitten juist meer voor een brede blik op de wereld, met veel keuzevrijheid. Die vrijheid kan volgens student Tim Frijnts van AAG leiden tot wanhoop en frustratie bij bijvoorbeeld het afstuderen. Maar door die twee te overwinnen kan de academische vorming meer ruimte krijgen. En door veel te lezen op bijvoorbeeld weblogs zouden studenten een schat aan kennis kunnen verwerven.
Het Delftse verenigingsleven is daar trouwens ook een prima omgeving voor, zo betoogde Frank Pijnenborg van studievereniging Curius. Op speelse wijze, met foto’s van onder meer borrelende studenten, liet hij zien dat je in Delft veel bestuurtjes en commissietjes kunt doen en daarbij ook heel veel leert.
Kouwenhoven moest er niets van hebben. “Academische vorming is hard werken. Met borrelend op de bank liggen, kom je er niet. Dat is ding 1. Ding 2 is: keihard werken.” Hij oogstte er veel applaus mee.
Hoogleraar industrieel ontwerpen Klaas Robers viel de studenten een beetje bij door met schwung en leuke anekdotes op het grote verschil te wijzen tussen buitenlandse en Nederlandse studenten. Zo wilden studenten uit Singapore best eens naar Nederland komen, maar o jee: hoe organiseer je zoiets? “Het merkwaardige is dat als ik zoiets in Delft voorstel, er minstens vijf studenten initiatief nemen. Ik weet niet hoe wij dat doen, maar wel dát wij dat doen.”
Hebben Delftse studenten toch meer lef en moed. Nu alleen nog dat duwtje naar een seminar over academische vorming.

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.