Education

Afschaffen ov-kaart kost vooral hbo’er geld

Wanneer de ov-studentenkaart in 2015 wordt afgeschaft, zijn vooral hbo’ers daarvan de dupe. Zij reizen meer kilometers dan wo’ers om op college of stage te komen.


Hoeveel kilometers studenten reizen met hun ov-kaart wordt eens in de drie jaar onderzocht. In 2009/2010 legden wo’ers in hun vrij-reizen-periode gemiddeld 4.750 kilometer af van huis naar de onderwijsinstelling, hbo’ers ongeveer zevenduizend en mbo’ers boven de achttien jaar vijfduizend kilometer. Dat blijkt uit  antwoorden die onderwijsminister Jet Bussemaker gaf op Kamervragen over de OCW-begroting voor 2013.


De reizen tussen huis en college beslaan ongeveer zestig procent van het totaal aantal kilometers dat studenten reizen met de ov-studentenkaart. Nog eens tien procent van de reizen gaat naar bijvoorbeeld de stage of de bibliotheek. De overgebleven dertig procent gaat op aan reisjes die niets met onderwijs te maken hebben.


Het kabinet heeft afgesproken de ov-studentenkaart per 2015 om te zetten in een kortingskaart waar ook mbo’ers onder de achttien gebruik van mogen maken. Deze bezuiniging staat dus niet in de begroting voor komend jaar. Toch verwees minister Bussemaker in haar antwoord al naar de maatregel: “Bij een bewuste studiekeuze hoort rekening houden met de afstand tussen woon- en studieadres.”

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.