Education

Academische vrijheid in de knip

De invoering van de zogenoemde harde knip en het bindend studieadvies moeten de studievoortgang van studenten aan de TU bevorderen. Maar wat is de reden van deze maatregelen en wat zijn de consequenties?

Onder protest van veel studentenorganisaties, werd in 2005 besloten om de harde knip in te voeren. Alle studenten die aan hun master willen beginnen, moeten hierdoor hun bachelor volledig hebben afgerond. De oorsprong van dit besluit ligt in de nieuwe bachelor-master structuur. Om overgang van de bachelor naar de master soepel te laten verlopen, wil de TU dat alle master-studenten aan dezelfde ingangseisen voldoen. Daarmee worden de eisen die gesteld worden aan eigen studenten en studenten van buitenaf gelijk getrokken. De harde knip gaat in voor alle studenten die vanaf september 2006 aan de bachelor zijn begonnen. Als deze voor 2010 aan de pre-master status hebben voldaan, mogen ze verder met de master. Zo niet, dan moeten ze hun bachelor hebben afgerond voordat ze hieraan kunnen beginnen. Dit houdt echter ook in dat wanneer je een vak van je bachelor mist, je nog niet aan je master kan beginnen en daarmee vertraging oploopt. Aangezien dit bij het overgrote deel van de studenten het geval is, kan dit bij velen tot vertraging leiden. Ook het deelnemen aan commissies of parttime besturen kan problemen opleveren bij het halen van de harde knip. Om de schade te beperken, moeten de faculteiten twee instroommomenten – dus zowel in september als februari – aanbieden. Hier wordt echter bij nog lang niet alle faculteiten aan voldaan.
Wat kun je als student nu doen om de vertraging in je studie tegen te gaan? Ten eerste is het van belang om al aan het begin van je studie in te spelen op deze maatregel. Zo kun je er met je planning rekening mee houden dat je niet nog slechts een klein vak mist aan het einde van je  bachelor. Ook is het goed om erop te letten dat je niet nog alleen in je tweede semester vakken mist. Hierdoor kan je namelijk een jaar vertraging oplopen. Verder is het belangrijk dat je cijfers goed geregistreerd staan. Het kan echter even duren voordat je cijfers doorgegeven worden aan de administratie en zijn verwerkt. Ga er, wanneer nodig, dus achteraan om ervoor te zorgen dat je cijfers op tijd worden doorgegeven. Dat kan later problemen schelen.
Het bindend studieadvies houdt in dat aan het eind van het eerste jaar een punteneis wordt gesteld. Wanneer je niet aan deze punteneis van 30 ect voldoet, mag je niet doorgaan met je opleiding. Deze maatregel is bedoeld om studenten vroeg in hun studie op de juiste plaatst te krijgen. Van de 40 tot 45 procent van de studenten die uitvalt, valt namelijk 20 tot 25 procent na het tweede jaar af. Het bindende advies aan het eind van het eerste jaar moet voorkomen dat grote groepen studenten alsnog afvallen in het tweede en derde jaar.
Uit een poll van studentenraadsfractie het Principe op Blackboard blijkt dat 39 procent van de studenten tegen een bindend studieadvies is, 56 procent ervoor is en dat 5 procent er geen mening over heeft. Tegenwerpingen zijn dat studenten onterecht van hun opleidingen kunnen worden gestuurd, dat de vrijheid van studenten wordt aangetast en daarmee de universiteit aan academische waarde inboet en dat het studieadvies nog niet altijd op orde is.
Nu het bindend studieadvies er toch lijkt te komen, is het van belang om als student voorbereid te zijn en er met je studieprogramma rekening mee te houden om voldoende punten te halen in het eerste jaar. Denk dus goed na over commissies in het eerste jaar als de start van je opleiding niet soepel is verlopen en let goed op wanneer herkansingen zijn ingepland. Ook is het belangrijk om gebruik te maken van het studieadvies dat je wordt aangeboden. De studieadviseurs zijn er ten slotte niet voor niets.

The lecture halls at the IDE, CEG and 3mE faculties are overflowing, according to student political party Oras. There are occasions when there are 90 students in a lecture hall that was intended to seat 60 students. This adversely affects the quality of education, Oras believes. Oras said the TPM faculty is expected to face the same problem next semester. Oras indicated that it knows exactly which programs are oversubscribed and will inform the university. 

Editor Redactie

Do you have a question or comment about this article?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.