Campus

Wiskunde-bar

Wie zich de aanduiding CH-bar laat ontglippen in de Wiskunde-bar wordt streng aangekeken.

Dat het nu voor eens en altijd duidelijk moge zijn: op het hoofdgebouw aan de Julianalaan bevindt zich de Wiskunde-bar en niet de Christiaan-Huygensbar. Christiaan Huygens is de studievereniging van de faculteit Technische Wiskunde en Informatica, en de bar hoort bij de faculteit. De vakgroep wiskunde is inmiddels ingetrokken bij Elektro en in de Wiskunde-bar zitten nu vooral informatici, maar dat doet er niet toe, zij voelen zich niet gepasseerd.

De Wiskunde-bar is iedere woensdag- en vrijmiddag open vanaf vier uur en iedere dag zijn tussen de middag snacks verkrijgbaar. Je krijgt er een meter bier voor twaalf gulden. De kaasblokjes en chips gaan in frietbakjes, naar wens met mosterd- of cocktailsaus. Voor zes gulden krijg je een ‘Pitcher%, de laars die door Vespucci aan de bar is geschonken. Het ‘Buikje%is vooral voorbehouden aan oud-commissieleden van de studievereniging. De duurste drankjes kosten twee gulden per glas en om een bodempje te leggen zijn er ook tosti%s te bestellen.

De harde kern van de bezoekers bestaat uit (ex-)barcommissieleden en een aantal medewerkers. Zo op het oog valt het nerd-gehalte van de bezoekers alleszins mee, al zijn getallenspelletjes favoriet. Dit moet onder meer te danken zijn aan de 78-jarige prof. Duparc, een graag en veelvuldig geziene gast. Hij heeft wiskunde gedoceerd sinds de oprichting van de faculteit in 1956 en hoewel hij sinds 1984 gepensioneerd is blijft hij als erelid de Wiskunde-bar frequenteren. Duparc is bovendien ook wekelijks te vinden in het Mijnbouw-café ‘Het Noorden’, waar hij eveneens erelid is. Bij zijn kaasblokjes met cocktailsaus merkt hij op dat ,,de blokjes vierkant zijn zodat de inhoud groter is dan dat bij bolletjes geweest zou zijn”.

Een populair thema is de ontcijfering van de raadsels die op de megaflippos uit de chipszakken te vinden zijn. ,,Met vier getallen moet je 24 zien te krijgen uit allerlei mogelijk combinaties van die getallen. Ik kan je vertellen: 1668 is een hele lastige!”, aldus barman Wouter, die een programmaatje heeft dat alle flippo’s ‘kraakt’. Hij heeft ze inmiddels ook allemaal.

Als uitdaging heeft de studievereniging prof. Duparc eens een gecodeerde brief toegestuurd die hij – uiteraard – wist te ontcijferen en hij gecodeerd beantwoordde.

De studievereniging schrijft trouwens wel vaker brieven, zoals aan medewerker Hans de Vreught die in deze serie al eerder de achterpagina haalde met zijn opmerking dat ,,het Tee Pee-kafee gezelliger was”. Christiaan Huygens reageerde met ‘gepaste bedroefdheid’ en de gewraakte Hans – die iedere vrijdag na zijn bezoek aan Tee Pee kafee langskomt bij de Wiskundebar omdat die langer open is – haast zich de verkeerde indruk recht te zetten. ,,De Wiskunde-bar is ook gezellig, maar het E-kafee, daar is nouniets aan.”

Later voegt De Vreught eraan toe dat het toch gezelliger is in Tee Pee kafee, maar dat ze in de Wiskundebar meer verschillende biertjes hebben. ,,Maar zet dat er maar niet in, daar krijg ik weer last mee.” Een van die bijzondere biertjes is het Java bier. Voor programmeerliefhebbers een ‘must’, vanwege de gelijknamigheid met de bekende programmeertaal. Hans: ,,We liepen er tijdens een excursie naar een bierbrouwerij tegenaan en ze begrepen daar maar niet waarom iedereen opeens Java bestelde. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt.” Een andere vaste gast is ‘zeg maar Frans% Ververs. Hij is al 15 jaar voorziter van de barcommissie en eveneens erelid. Hij vertelt dat de Wiskunde-bar in tegenstelling tot sommige andere faculteitscafés vooral door studenten en minder door medewerkers wordt bezocht. Desalniettemin zijn de leden van de faculteitsraad die om kwart over zeven naar beneden komen stommelen ook vaste bezoekers.

De bar sluit doorgaans samen met het gebouw om tien uur s’avonds. De Vreught is dan regelmatig de hekkensluiter. Vanavond wordt het jaarlijks feest van de studievereniging georganiseerd en de bar blijft open tot in de late uurtjes. Om half een staat een man of veertig te swingen op de harde tonen van The Anthony Woodman band, gevolgd door Fatal if Swallowed. Het feest eindigt om een uurtje of vijf en was volgens barman Wouter ‘echt leuk%.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.