Onderwijs

VVD wil weten wat brand Bouwkunde heeft gekost

De VVD wil weten of het ministerie van onderwijs onderschrijft dat de TU financieel nadeel heeft ondervonden van de Bouwkundebrand. Pas dan wil de partij bepalen of de TU 25 miljoen moet terugbetalen aan het rijk.

De TU heeft gisteren een brief gestuurd aan alle leden van de vaste Kamercommissie onderwijs. De universiteit hoopt dat zij het ministerie van onderwijs (OCW) op andere gedachten willen brengen over de 25 miljoen euro die het terug wil hebben van de TU. Het geld was bestemd voor nieuwbouw, zegt het ministerie. Omdat die er niet is gekomen, wil OCW zijn bijdrage terug. Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt licht dat besluit toe in een brief aan collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg. Quote uit deze brief: ‘U wilt de bijdrage van 25 miljoen euro die voor nieuwbouw bestemd was, gebruiken om uw nieuwe plannen (de verbouwing van het oude TU-hoofdgebouw, red.) voor een belangrijk deel te financieren. Ik kan daarmee niet akkoord gaan. ‘ In haar antwoord op Kamervragen van VVD-Kamerlid Mark Harbers houdt ze eenzelfde betoog. Ze schrijft daarin ook wat ze met het geld wil doen: “Ik zal dit bedrag van 25 miljoen aanwenden om de begrotingsproblematiek 2011 van mijn departement op te lossen.”

Mark Harbers zegt intussen nog steeds niet te weten of de TU Delft financieel voor- of nadeel gehad van de brand bij Bouwkunde. “Vooral dat is voor mij steeds van belang geweest. Ik constateer nu dat er twee zienswijzen zijn. In de één houdt de TU geld over, in de ander heeft de TU een tekort. Ik wil vóór de behandeling van de OCW-begroting weten wat de visie van OCW is op de berekeningen van de TU. ”

Volgens de universiteit heeft de brand 170 miljoen euro gekost als het nieuwe pand klaar is, terwijl de verzekering 118 miljoen heeft uitbetaald. Dat komt neer op een negatief saldo van 52 miljoen, exclusief de 25 miljoen euro van OCW.

In haar antwoord op de vragen van Harbers schrijft Van Bijsterveld iets anders: ‘De TU Delft heeft – naast bedragen voor sloop, tijdelijke huisvesting en inventaris – voor de vervanging van de huisvesting 63 miljoen euro van de verzekeraar ontvangen. De aanpassingen aan het gebouw bedroegen [..] op 25 januari 2010 circa 55 miljoen euro. De 25 miljoen die door OCW beschikbaar werd gesteld was toen nog niet uitgegeven.’ Inmiddels is dat wel degelijk gebeurd, zegt Van den Berg.

Harbers wil niet zeggen wat hij gaat doen als blijkt dat de TU Delft inderdaad financiële schade heeft opgelopen. “Het blijft wel slordig dat de TU zelf maar is begonnen met het bestemmen van het geld zonder overleg met OCW. Dat is tamelijk onhandig en dat zal een rol spelen in het debat.” Daarin moeten uiteraard ook de andere partijen nog een standpunt innemen.
Van den Berg houdt intussen één argument achter de hand. Dat is de traagheid waarmee het ministerie de 29 miljoen euro wil uitbetalen, die de TU tegoed heeft voor uitgereikte bachelor- en masterdiploma’s. Dat gaat veertien jaar duren. “Is het dan redelijk dat op ons budget in één jaar 25 miljoen euro wordt ingehouden? Het is logisch die twee tegen elkaar weg te strepen. Maar zo ver zijn we nog lang niet.”

De Nieuwe Academie organiseerde afgelopen vrijdag in Hal C een ontwerpsessie voor het nieuwe ontwerp- en uitgaansgebied rond de Schiehallen. Het oude bedrijventerrein moet een broedplaats worden voor creatieve industrie.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.