Onderwijs

Vier ton voor nieuwe lerarenopleiding

De TU heeft vier ton uitgetrokken voor een nieuwe lerarenopleiding in samenwerking met Twente en Eindhoven. De organisatie van dit gezamenlijk initiatief komt in handen van de faculteit WTM.

br />
De Technische Universitaire Leraren Opleiding (TULO) vervangt de oude lerarenopleiding en moet in september van start gaan. De organisatie en coördinatie worden verzorgd door de sectie didactiek en onderwijsontwikkeling (Dido) van de faculteit WTM. Hiervoor is een commissie opgericht met vertegenwoordigers van wis-, natuur- en scheikunde. Aan het hoofd staat prof.dr. W.M.G. Jochems van Dido.

Het onderwijs aan de toekomstige leraren zal aan alle drie technische universiteiten gegeven worden en is onderling uitwisselbaar. Er kan gezamenlijk gebruik gemaakt worden van materiaal en kennis. ,,Binnen de TU’s zit een enorm potentieel aan leraren voor wis-, natuur- en scheikunde”, zegt Jochems. ,,Met dit gezamenlijke project kunnen we een deel van het nijpende tekort aan zulke docenten opheffen. Het idee van de ‘ingenieur voor de klas’ spreekt blijkbaar aan, want voor elke technische leraar die we in de toekomst afleveren ontvangen we een vergoeding van het ministerie van Onderwijs.”

Het verschijnsel van een universitaire lerarenopleiding aan de TU is niet nieuw. Er bestond al een samenwerkingsverband met Leiden, maar dat verliep volgens Jochems ‘niet naar behoren’. Met de TULO wil het college van bestuur een nieuwe start maken. Jochems verwacht dat de huidige personele bezetting gehandhaafd kan blijven, of slechts zeer licht zal hoeven stijgen: ,,We hopen gewoon gebruik te blijven maken van de diensten van onze eigen vakdidactici binnen de faculteiten.”

De TU heeft vier ton uitgetrokken voor een nieuwe lerarenopleiding in samenwerking met Twente en Eindhoven. De organisatie van dit gezamenlijk initiatief komt in handen van de faculteit WTM.

De Technische Universitaire Leraren Opleiding (TULO) vervangt de oude lerarenopleiding en moet in september van start gaan. De organisatie en coördinatie worden verzorgd door de sectie didactiek en onderwijsontwikkeling (Dido) van de faculteit WTM. Hiervoor is een commissie opgericht met vertegenwoordigers van wis-, natuur- en scheikunde. Aan het hoofd staat prof.dr. W.M.G. Jochems van Dido.

Het onderwijs aan de toekomstige leraren zal aan alle drie technische universiteiten gegeven worden en is onderling uitwisselbaar. Er kan gezamenlijk gebruik gemaakt worden van materiaal en kennis. ,,Binnen de TU’s zit een enorm potentieel aan leraren voor wis-, natuur- en scheikunde”, zegt Jochems. ,,Met dit gezamenlijke project kunnen we een deel van het nijpende tekort aan zulke docenten opheffen. Het idee van de ‘ingenieur voor de klas’ spreekt blijkbaar aan, want voor elke technische leraar die we in de toekomst afleveren ontvangen we een vergoeding van het ministerie van Onderwijs.”

Het verschijnsel van een universitaire lerarenopleiding aan de TU is niet nieuw. Er bestond al een samenwerkingsverband met Leiden, maar dat verliep volgens Jochems ‘niet naar behoren’. Met de TULO wil het college van bestuur een nieuwe start maken. Jochems verwacht dat de huidige personele bezetting gehandhaafd kan blijven, of slechts zeer licht zal hoeven stijgen: ,,We hopen gewoon gebruik te blijven maken van de diensten van onze eigen vakdidactici binnen de faculteiten.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.