Onderwijs

‘Verweer Scheikunde doet geen afbreuk aan visitatierapport’

De voorzitter van de onderzoeksvisitatiecommissie chemie is het niet eens met het schriftelijke verweer van de Delftse faculteit Scheikunde. ,,De beoordelingscriteria zijn in goed overleg met de faculteiten vastgesteld”, zegt voorzitter Haas.

br />
De faculteit Scheikunde deed direct na het verschijnen van het rapport een schriftelijke mededeling aan de pers. Daarin liet zij weten het visitatierapport op een aantal punten onvolledig te vinden.

Eén van de klachten was dat de commissie voornamelijk gekeken had naar het aantal internationale publicaties. De voorzitter van de commissie, prof.dr. C. Haas, bestrijdt die visie: ,,In principe is alles wat herkenbaar is als output meegenomen in het onderzoek. Daarover is vooraf ook overleg geweest met de onderzoeksleiders. Iedereen wist dus van tevoren wat er gemeten zou worden.”

Ook is Haas niet ontvankelijk voor het argument van de Delftse faculteit als zou een belangrijk deel van haar fysisch technologisch onderzoek buiten de eigen faculteit plaatsvinden. ,,We hebben de fysische chemie bewust buiten beschouwing gelaten, mede op aandringen van Delft”, zegt de voorzitter. ,,Bovendien kunnen we met een onderzoeksvisitatie scheikunde natuurlijk niet bij alle faculteiten op bezoek gaan.”

Haas erkent overigens dat ontwerpen typerend is voor technische universiteiten, en wellicht niet het volle gewicht heeft gekregen tijdens deze visitatie. Hij noemde de resultaten voor Scheikunde in Delft ‘wisselend’, maar liet niet na te relativeren: ,,Als je onderzoek niet optimaal scoort, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je als faculteit veel aandacht aan onderwijs of ontwerpen besteedt.” (L.d.V.)

Leo de Vries

De voorzitter van de onderzoeksvisitatiecommissie chemie is het niet eens met het schriftelijke verweer van de Delftse faculteit Scheikunde. ,,De beoordelingscriteria zijn in goed overleg met de faculteiten vastgesteld”, zegt voorzitter Haas.

De faculteit Scheikunde deed direct na het verschijnen van het rapport een schriftelijke mededeling aan de pers. Daarin liet zij weten het visitatierapport op een aantal punten onvolledig te vinden.

Eén van de klachten was dat de commissie voornamelijk gekeken had naar het aantal internationale publicaties. De voorzitter van de commissie, prof.dr. C. Haas, bestrijdt die visie: ,,In principe is alles wat herkenbaar is als output meegenomen in het onderzoek. Daarover is vooraf ook overleg geweest met de onderzoeksleiders. Iedereen wist dus van tevoren wat er gemeten zou worden.”

Ook is Haas niet ontvankelijk voor het argument van de Delftse faculteit als zou een belangrijk deel van haar fysisch technologisch onderzoek buiten de eigen faculteit plaatsvinden. ,,We hebben de fysische chemie bewust buiten beschouwing gelaten, mede op aandringen van Delft”, zegt de voorzitter. ,,Bovendien kunnen we met een onderzoeksvisitatie scheikunde natuurlijk niet bij alle faculteiten op bezoek gaan.”

Haas erkent overigens dat ontwerpen typerend is voor technische universiteiten, en wellicht niet het volle gewicht heeft gekregen tijdens deze visitatie. Hij noemde de resultaten voor Scheikunde in Delft ‘wisselend’, maar liet niet na te relativeren: ,,Als je onderzoek niet optimaal scoort, kan dat bijvoorbeeld betekenen dat je als faculteit veel aandacht aan onderwijs of ontwerpen besteedt.” (L.d.V.)

Leo de Vries

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.