Campus

Trotse traditie doet vergadertafels weer eer aan

Diverse Delftse studentengezelschappen konden de afgelopen jaren maar moeizaam bestuursleden vinden. De Vssd, de Electrotechnische Vereeniging, Aegee, William Froude en Snellius kampten met lege plekken aan de vergadertafel.

De ergste schaarste aan bestuurders lijkt echter voorbij.

Voor het bestuur van een studentenvereniging bestaat brede interesse. Veel besturen van studiegezelschappen vinden echter maar moeizaam opvolgers. In 2001-2002 werd de Vssd geleid door een interim-bestuur. Ook de vakbonden in Groningen (GSB) en Enschede (SRB) vonden onvoldoende bestuurders. De Eindhovense Esvb werd bij gebrek aan bestuursleden zelfs opgeheven. Wie de site van de Vssd bezoekt krijgt onmiddellijk een pop-up voor de neus met de tekst: ,,Zin om een jaartje ervaring op te doen? Solliciteer naar het bestuur van de Vssd.” Al reacties ontvangen?

,,We zijn nog niet rond, maar het gaat de goede kant op”, vertelt voorzitter Nicole de Klein. Ze vermoedt dat de oorzaak van de opleving te maken heeft met het rumoer op onderwijsgebied. ,,De Vssd is veel in het nieuws geweest het afgelopen jaar; er gebeurt nogal wat op onderwijsgebied en mensen willen zich daar blijkbaar graag voor inzetten.”

Hoewel niet onmogelijk blijkt het toch ook niet eenvoudig om bestuursleden te vinden. Eén van de problemen waar de vakbond mee kampt is de huidige regelgeving rondom bestuursbeurzen. De regels hebben tot gevolg dat zesdejaars studenten niet in aanmerking komen voor een bestuursfunctie.

De Klein: ,,Vroeger zette je de stufi een jaar stil en kreeg je in plaats daarvan een bestuursbeurs. Nu wordt er gewerkt met garantiemaanden die je twee maanden voor het einde van de studiefinanciering moet aanvragen. Wie geen basisbeurs ontvangt maar een lening, kan die garantiemaanden niet aanvragen.”

Zijn er dan onvoldoende derde- en vierdejaars studenten te vinden voor bestuursfuncties bij de Vssd? ,,Voor een vakbond zoek je mensen met ervaring aan de universiteit en met een mening”, vertelt De Klein. ,,Dat zijn vaak rijpere en oudere studenten. Wat nu voorkomt is dat wij vierdejaars studenten benaderen die vijfdejaars blijken omdat ze een keer zijn geswitcht. Die kunnen het jaar daarop geen bestuursfunctie doen. We hebben dit probleem inmiddels bij het college van bestuur aangekaart.”

Ook de Electrotechnische Vereeniging kampte vorig jaar met onderbezetting. Voor het 130ste bestuur konden slechts parttimers worden gevonden. Dit jaar is dat anders. ,,Hoewel het door de dalende instroom en doorstroom lastig blijft om bestuurders te vinden, hebben de vijf jongens die zijn gevraagd alle vijf toegezegd”, vertelt president Sijmen Robers verheugd.

Hoe dat zo ineens? ,,Ik denk dat het te maken heeft met de samenstelling en instelling van het huidige bestuur. We zijn dit jaar vol enthousiasme en goede moed begonnen op een moment dat de ETV in de put zat. Ik denk dat we erin zijn geslaagd weer leven in de tent te blazen.” Dat bleek nog niet eenvoudig, want Robers en consorten kregen te maken met de erfenis van het deeltijdbestuur: achterstallig onderhoud. ,,Vooral in het begin hebben we veel tijd besteed aan werk waar het vorige bestuur niet aan toe was gekomen”, vertelt Robers.

De toekomst hoopt hij veilig te hebben gesteld door onder eerstejaars studenten veel actieve leden te werven. ,,Eerstejaars vormen nog een vrij grote groep dus daaruit moet je meteen de jongens pikken die inzet tonen. Eén van de maatregelen die we hebben genomen is het splitsen van bestaande eerstejaars commissies in meerdere onderdelen. Daardoor krijg je meer actieve leden”, aldus de president.

Inzinking

Ook internationaal studentennetwerk Aegee lijkt de inzinking van 2001-2002 te boven. ,,We hebben inmiddels al en aantal toezeggingen ontvangen”, vertelt secretaris en vice-president Christiaan Pouw. ,,Maar het is nog even afwachten hoe het loopt.” Mocht de zoektocht moeizaam verlopen dan overweegt Aegee deeltijdfuncties aan te bieden om de drempel te verlagen. En als de missie mislukt? ,,In principe geldt dat in zo’n geval leden van het oude bestuur aanblijven. In 2001-2002 bleef de secretaris nog een jaar aan.”

De studieverenigingen van kleine opleidingen hebben traditioneel meer moeite om bestuursleden te vinden. Materiaalkundig gezelschap Tubalkaïn verwacht dit jaar echter mankracht te kunnen mobiliseren. ,,Of alle plaatsen volgend jaar zijn bezet, staat op dit moment nog niet helemaal vast”, bekent secretaris Wouter Rittel. ,,Maar tot nu toe is dat altijd nog gelukt, hoewel het altijd veel moeite kost.”

Scheepsbouwkundig gezelschap William Froude slaagde er afgelopen jaar niet in voldoende bestuursleden te vinden. ,,We zijn een kleine studievereniging met driehonderd leden, van wie zo’n tachtig actief”, licht commissaris onderwijs Siebe Rooijakkers toe. ,,Het is steeds puzzelen, maar vaak lukt het wel. Alleen vorig jaar dus niet.”

In het huidige bestuur is één van de vijf posten onbezet. Dat blijkt echter geen onoverkomelijk gemis voor het functioneren van het bestuur. ,,We hebben de secretarisfunctie in drieën gedeeld”, vertelt Siebe Rooijakkers. ,,Regelmatig betekent dat dus extra werk, maar in piektijden is er vaak wel iemand van buiten het bestuur bereid bij te springen.”

Komend jaar zal het bestuur wel op volle kracht zijn. ,,Dit jaar hadden we slechts twee vraagrondes nodig”, vertelt Rooijakkers. ,,Na de eerste vraagronde noteerden we al vier van de vijf nieuwe bestuursleden.” Als reden voor dit enthousiasme vermoedt hij hetnaderende lustrum. ,,In november vieren we ons eeuwfeest. Een lustrum leeft extra onder de leden, ik denk dat er daarom meer animo is.”

Ook Snellius, de studievereniging van geodesie, raakte vorig jaar verzeild in opvolgingsproblemen. Joep Hermans van Snellius is bezig aan zijn tweede jaar als penningmeester. Voornaamste oorzaak voor de bestuurscrisis is volgens Hermans het beperkte ledenaantal. ,,We hebben maar een stuk of tachtig leden. Dat zijn ook meteen alle studenten van de opleiding.”

Opheffing

Hermans is bepaald niet de enige van zijn bestuursjaar die op herhaling moest. ,,Bij Snellius worden toekomstige bestuursleden niet persoonlijk gevraagd, maar gekozen uit studenten die zich zelf kandidaat stellen”, licht hij toe. ,,Vorig jaar heeft niemand zich kandidaat gesteld en zijn wij dus maar met een deeltijdbeurs blijven zitten.”

Een gevolg van die onderbezetting is dat Snellius veel minder organiseert. Hermans: ,,Alleen het broodnodige wordt geregeld: financiën, de diës, een excursie en een feest. Andere traditionele activiteiten zoals de buitenlandexcursie, voetbaltoernooien en andere sportactiviteiten zijn vervallen.”

Snellius staan echter nog roeriger tijden te wachten. Hermans en zijn medebestuurders kampen niet alleen met een nijpend tekort aan nieuw bestuursbloed, ook is de opleiding opgeheven. ,,Op dit moment bestaat veel onduidelijkheid”, vervolgt de geodesiestudent. ,,Misschien wordt Snellius opgeheven, misschien gaat het in een andere vorm door.” In het laatste geval zal ergens een nieuw bestuur moeten worden gevonden. ,,Anders zou het voor mij en mijn collega’s het derde achtereenvolgende bestuursjaar worden.”

Sommige studievereniging hebben geen enkele moeite met de werving van bestuurders. Zoals Curius, de studievereniging van technische bestuurskunde. ,,Wij hebben een redelijk grote groep actieve leden”, vertelt thesauriër Maarten Noordink. ,,De interesse in activiteiten naast de studie is bij studenten van deze opleiding groot. Je komt dan ook veel TB’ers tegen in bestuursfuncties bij bijvoorbeeld studentenverenigingen of sportverenigingen.”

Ligt daar dan niet de oplossing? Zou het niet mogelijk zijn dat een paar bestuurskundestudenten ervaring opdoen en hun curriculum vitae opleuken met problem solving, trouble shooting en interim managing aan een andere faculteit?

,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand daarop zit te wachten”, lacht Noordink. ,,Niet vanuit de verenigingen en ook niet vanuit de studenten. De leden kennen jou niet en omgekeerd en je weet dan veel te weinig over de opleiding.” De belangrijkste reden waarom Noordink zich niet kan voorstellen dat een studievereniging ooit lege plekken aan de vergadertafel zal opvullen met iemand van een andere faculteit ligt besloten in de trotse traditie van de verenigingen. ,,Zoiets zou toch echt gezichtsverlies zijn”, vindt de thesauriër.

Diverse Delftse studentengezelschappen konden de afgelopen jaren maar moeizaam bestuursleden vinden. De Vssd, de Electrotechnische Vereeniging, Aegee, William Froude en Snellius kampten met lege plekken aan de vergadertafel. De ergste schaarste aan bestuurders lijkt echter voorbij.

Voor het bestuur van een studentenvereniging bestaat brede interesse. Veel besturen van studiegezelschappen vinden echter maar moeizaam opvolgers. In 2001-2002 werd de Vssd geleid door een interim-bestuur. Ook de vakbonden in Groningen (GSB) en Enschede (SRB) vonden onvoldoende bestuurders. De Eindhovense Esvb werd bij gebrek aan bestuursleden zelfs opgeheven. Wie de site van de Vssd bezoekt krijgt onmiddellijk een pop-up voor de neus met de tekst: ,,Zin om een jaartje ervaring op te doen? Solliciteer naar het bestuur van de Vssd.” Al reacties ontvangen?

,,We zijn nog niet rond, maar het gaat de goede kant op”, vertelt voorzitter Nicole de Klein. Ze vermoedt dat de oorzaak van de opleving te maken heeft met het rumoer op onderwijsgebied. ,,De Vssd is veel in het nieuws geweest het afgelopen jaar; er gebeurt nogal wat op onderwijsgebied en mensen willen zich daar blijkbaar graag voor inzetten.”

Hoewel niet onmogelijk blijkt het toch ook niet eenvoudig om bestuursleden te vinden. Eén van de problemen waar de vakbond mee kampt is de huidige regelgeving rondom bestuursbeurzen. De regels hebben tot gevolg dat zesdejaars studenten niet in aanmerking komen voor een bestuursfunctie.

De Klein: ,,Vroeger zette je de stufi een jaar stil en kreeg je in plaats daarvan een bestuursbeurs. Nu wordt er gewerkt met garantiemaanden die je twee maanden voor het einde van de studiefinanciering moet aanvragen. Wie geen basisbeurs ontvangt maar een lening, kan die garantiemaanden niet aanvragen.”

Zijn er dan onvoldoende derde- en vierdejaars studenten te vinden voor bestuursfuncties bij de Vssd? ,,Voor een vakbond zoek je mensen met ervaring aan de universiteit en met een mening”, vertelt De Klein. ,,Dat zijn vaak rijpere en oudere studenten. Wat nu voorkomt is dat wij vierdejaars studenten benaderen die vijfdejaars blijken omdat ze een keer zijn geswitcht. Die kunnen het jaar daarop geen bestuursfunctie doen. We hebben dit probleem inmiddels bij het college van bestuur aangekaart.”

Ook de Electrotechnische Vereeniging kampte vorig jaar met onderbezetting. Voor het 130ste bestuur konden slechts parttimers worden gevonden. Dit jaar is dat anders. ,,Hoewel het door de dalende instroom en doorstroom lastig blijft om bestuurders te vinden, hebben de vijf jongens die zijn gevraagd alle vijf toegezegd”, vertelt president Sijmen Robers verheugd.

Hoe dat zo ineens? ,,Ik denk dat het te maken heeft met de samenstelling en instelling van het huidige bestuur. We zijn dit jaar vol enthousiasme en goede moed begonnen op een moment dat de ETV in de put zat. Ik denk dat we erin zijn geslaagd weer leven in de tent te blazen.” Dat bleek nog niet eenvoudig, want Robers en consorten kregen te maken met de erfenis van het deeltijdbestuur: achterstallig onderhoud. ,,Vooral in het begin hebben we veel tijd besteed aan werk waar het vorige bestuur niet aan toe was gekomen”, vertelt Robers.

De toekomst hoopt hij veilig te hebben gesteld door onder eerstejaars studenten veel actieve leden te werven. ,,Eerstejaars vormen nog een vrij grote groep dus daaruit moet je meteen de jongens pikken die inzet tonen. Eén van de maatregelen die we hebben genomen is het splitsen van bestaande eerstejaars commissies in meerdere onderdelen. Daardoor krijg je meer actieve leden”, aldus de president.

Inzinking

Ook internationaal studentennetwerk Aegee lijkt de inzinking van 2001-2002 te boven. ,,We hebben inmiddels al en aantal toezeggingen ontvangen”, vertelt secretaris en vice-president Christiaan Pouw. ,,Maar het is nog even afwachten hoe het loopt.” Mocht de zoektocht moeizaam verlopen dan overweegt Aegee deeltijdfuncties aan te bieden om de drempel te verlagen. En als de missie mislukt? ,,In principe geldt dat in zo’n geval leden van het oude bestuur aanblijven. In 2001-2002 bleef de secretaris nog een jaar aan.”

De studieverenigingen van kleine opleidingen hebben traditioneel meer moeite om bestuursleden te vinden. Materiaalkundig gezelschap Tubalkaïn verwacht dit jaar echter mankracht te kunnen mobiliseren. ,,Of alle plaatsen volgend jaar zijn bezet, staat op dit moment nog niet helemaal vast”, bekent secretaris Wouter Rittel. ,,Maar tot nu toe is dat altijd nog gelukt, hoewel het altijd veel moeite kost.”

Scheepsbouwkundig gezelschap William Froude slaagde er afgelopen jaar niet in voldoende bestuursleden te vinden. ,,We zijn een kleine studievereniging met driehonderd leden, van wie zo’n tachtig actief”, licht commissaris onderwijs Siebe Rooijakkers toe. ,,Het is steeds puzzelen, maar vaak lukt het wel. Alleen vorig jaar dus niet.”

In het huidige bestuur is één van de vijf posten onbezet. Dat blijkt echter geen onoverkomelijk gemis voor het functioneren van het bestuur. ,,We hebben de secretarisfunctie in drieën gedeeld”, vertelt Siebe Rooijakkers. ,,Regelmatig betekent dat dus extra werk, maar in piektijden is er vaak wel iemand van buiten het bestuur bereid bij te springen.”

Komend jaar zal het bestuur wel op volle kracht zijn. ,,Dit jaar hadden we slechts twee vraagrondes nodig”, vertelt Rooijakkers. ,,Na de eerste vraagronde noteerden we al vier van de vijf nieuwe bestuursleden.” Als reden voor dit enthousiasme vermoedt hij hetnaderende lustrum. ,,In november vieren we ons eeuwfeest. Een lustrum leeft extra onder de leden, ik denk dat er daarom meer animo is.”

Ook Snellius, de studievereniging van geodesie, raakte vorig jaar verzeild in opvolgingsproblemen. Joep Hermans van Snellius is bezig aan zijn tweede jaar als penningmeester. Voornaamste oorzaak voor de bestuurscrisis is volgens Hermans het beperkte ledenaantal. ,,We hebben maar een stuk of tachtig leden. Dat zijn ook meteen alle studenten van de opleiding.”

Opheffing

Hermans is bepaald niet de enige van zijn bestuursjaar die op herhaling moest. ,,Bij Snellius worden toekomstige bestuursleden niet persoonlijk gevraagd, maar gekozen uit studenten die zich zelf kandidaat stellen”, licht hij toe. ,,Vorig jaar heeft niemand zich kandidaat gesteld en zijn wij dus maar met een deeltijdbeurs blijven zitten.”

Een gevolg van die onderbezetting is dat Snellius veel minder organiseert. Hermans: ,,Alleen het broodnodige wordt geregeld: financiën, de diës, een excursie en een feest. Andere traditionele activiteiten zoals de buitenlandexcursie, voetbaltoernooien en andere sportactiviteiten zijn vervallen.”

Snellius staan echter nog roeriger tijden te wachten. Hermans en zijn medebestuurders kampen niet alleen met een nijpend tekort aan nieuw bestuursbloed, ook is de opleiding opgeheven. ,,Op dit moment bestaat veel onduidelijkheid”, vervolgt de geodesiestudent. ,,Misschien wordt Snellius opgeheven, misschien gaat het in een andere vorm door.” In het laatste geval zal ergens een nieuw bestuur moeten worden gevonden. ,,Anders zou het voor mij en mijn collega’s het derde achtereenvolgende bestuursjaar worden.”

Sommige studievereniging hebben geen enkele moeite met de werving van bestuurders. Zoals Curius, de studievereniging van technische bestuurskunde. ,,Wij hebben een redelijk grote groep actieve leden”, vertelt thesauriër Maarten Noordink. ,,De interesse in activiteiten naast de studie is bij studenten van deze opleiding groot. Je komt dan ook veel TB’ers tegen in bestuursfuncties bij bijvoorbeeld studentenverenigingen of sportverenigingen.”

Ligt daar dan niet de oplossing? Zou het niet mogelijk zijn dat een paar bestuurskundestudenten ervaring opdoen en hun curriculum vitae opleuken met problem solving, trouble shooting en interim managing aan een andere faculteit?

,,Ik kan me niet voorstellen dat iemand daarop zit te wachten”, lacht Noordink. ,,Niet vanuit de verenigingen en ook niet vanuit de studenten. De leden kennen jou niet en omgekeerd en je weet dan veel te weinig over de opleiding.” De belangrijkste reden waarom Noordink zich niet kan voorstellen dat een studievereniging ooit lege plekken aan de vergadertafel zal opvullen met iemand van een andere faculteit ligt besloten in de trotse traditie van de verenigingen. ,,Zoiets zou toch echt gezichtsverlies zijn”, vindt de thesauriër.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.