Onderwijs

Studiepunten voor werkcolleges gastschrijver?

Gerrit Krol zorgde voor een veelbelovend start van het Gastschrijverschap van de TU Delft. Gemiddeld 120 belangstellenden bezochten de lezingen en veertien studenten namen deel aan de werkcolleges.

Rector Wakker is tevreden over de belangstelling – van zowel binnen als buiten de TU-gemeenschap – voor de colleges en de lezing van Gerrit Krol, de eerste gastschrijver van de TU Delft. ,,De universiteit in Groningen is al een aantal jaren geleden begonnen met het invoeren van een gastschrijverschap. Daar was in het eerste jaar de belangstelling minder dan in Delft, terwijl dat een algemene universiteit is. Je mag aannemen dat daar studenten en medewerkers meer geïnteresseerd zijn in literatuur dan op een technische universiteit.”

Het gastschrijverschap is onderdeel van het initiatief ‘Technologie en Cultuur’ van de TU om techniek in een bredere culturele context te plaatsen. Ook een lezingcyclus maakt daarvan deel uit. Hiervoor neemt Studium Generale de organisatie voor haar rekening.

Het is de bedoeling dat in deze lezingen gerenommeerde wetenschappers reflecteren over toekomstige ontwikkelingen op hun vakgebied. Verder wordt er gewerkt aan een boek over beroemde vroegere Delftse hoogleraren. De auteurs hiervan zijn mensen die met hen hebben samengewerkt of bij hen zijn afgestudeerd.

Per jaar wordt, afhankelijk van de gastschrijver en zijn specifieke aandachtsveld, een subtitel gekozen. Schrijver en mathematicus Gerrit Krol kreeg het verzoek om onder het motto ’techniek en cultuurfilosofie’ een openingscollege voor de hele TU-gemeenschap, drie werkcolleges voor TU-studenten en de publieke Vermeerlezing te verzorgen. Wakker: ,,Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Natuurlijk hoeft niet iedereen het met Krol eens te zijn. Het is niet de bedoeling dat de gastschrijver een lofzang op techniek geeft, maar wel dat hij er een mening over heeft.”

Feestje

Het was van meet af aan gesteld dat het gastschrijverschap voor iedereen % de universiteit en de schrijver zelf % een feestje zou moeten worden. Dat is volgens Wakker gelukt mede dankzij de K.L. Pollstichting voor onderwijs, kunst en wetenschap, die de organisatie van het gastschrijverschap verzorgde. ,,Ik vind dat Galit Schrijver en Livia Verstegen het professioneel hebben aangepakt en ze zijn zelfs erin geslaagd binnen het budget te blijven. Maar ook binnen de universiteit is met inzet gewerkt om het eerste gastschrijverschap tot een succes te maken. Hierbij moet ik vooral noemen Gert-Jan Scheurwater, Maarten van de Sanden en Marjo van Koppen en natuurlijk mijn bestuursassistente Marga Schrijvershof.”

Dat Gerrit Krol ook plezier heeft beleefd aan zijn verblijf in Delft bleek uit een bedankbrief die hij Wakker stuurde. ,,De contacten met de studenten vond hij heel prettig. Hij had hun deschrijfopdracht gegeven om in een kort verhaal een onderwerp aan de orde te stellen. Over de resultaten was Krol zonder meer te spreken. Binnenkort komt er een boekje uit waarin behalve de lezingen van Krol ook de resultaten van de werkcolleges worden gepresenteerd.”

Ook al is een evenement naar tevredenheid verlopen, wil dat niet zeggen dat er niet het een en ander verbeterd zou kunnen worden. Zo was bijvoorbeeld het geluid bij de Vermeerlezing niet optimaal. Ook krijgen studenten nog geen studiepunten voor deze werkcolleges. Wakker: ,,We zouden graag zien dat dit een volgend jaar wel gebeurt. Het valt te overwegen om deze colleges een onderdeel te maken van het alfa- en gammapakket in onze curricula.”

Vaststaat in ieder geval dat er volgend jaar weer een gastschrijver bij de TU wordt aangesteld. Over de mogelijke kandidaten wil Wakker geen uitspraak doen. Alleen dat het een Nederlander zal zijn. ,,Voorlopig is het de bedoeling om binnen ons eigen taalgebied te blijven. Daar zijn nog voldoende kandidaten die iets boeiends kunnen zeggen over de fascinerende band tussen technologie en cultuur.

Rector Wakker is tevreden over de belangstelling – van zowel binnen als buiten de TU-gemeenschap – voor de colleges en de lezing van Gerrit Krol, de eerste gastschrijver van de TU Delft. ,,De universiteit in Groningen is al een aantal jaren geleden begonnen met het invoeren van een gastschrijverschap. Daar was in het eerste jaar de belangstelling minder dan in Delft, terwijl dat een algemene universiteit is. Je mag aannemen dat daar studenten en medewerkers meer geïnteresseerd zijn in literatuur dan op een technische universiteit.”

Het gastschrijverschap is onderdeel van het initiatief ‘Technologie en Cultuur’ van de TU om techniek in een bredere culturele context te plaatsen. Ook een lezingcyclus maakt daarvan deel uit. Hiervoor neemt Studium Generale de organisatie voor haar rekening.

Het is de bedoeling dat in deze lezingen gerenommeerde wetenschappers reflecteren over toekomstige ontwikkelingen op hun vakgebied. Verder wordt er gewerkt aan een boek over beroemde vroegere Delftse hoogleraren. De auteurs hiervan zijn mensen die met hen hebben samengewerkt of bij hen zijn afgestudeerd.

Per jaar wordt, afhankelijk van de gastschrijver en zijn specifieke aandachtsveld, een subtitel gekozen. Schrijver en mathematicus Gerrit Krol kreeg het verzoek om onder het motto ’techniek en cultuurfilosofie’ een openingscollege voor de hele TU-gemeenschap, drie werkcolleges voor TU-studenten en de publieke Vermeerlezing te verzorgen. Wakker: ,,Dat heeft hij voortreffelijk gedaan. Natuurlijk hoeft niet iedereen het met Krol eens te zijn. Het is niet de bedoeling dat de gastschrijver een lofzang op techniek geeft, maar wel dat hij er een mening over heeft.”

Feestje

Het was van meet af aan gesteld dat het gastschrijverschap voor iedereen % de universiteit en de schrijver zelf % een feestje zou moeten worden. Dat is volgens Wakker gelukt mede dankzij de K.L. Pollstichting voor onderwijs, kunst en wetenschap, die de organisatie van het gastschrijverschap verzorgde. ,,Ik vind dat Galit Schrijver en Livia Verstegen het professioneel hebben aangepakt en ze zijn zelfs erin geslaagd binnen het budget te blijven. Maar ook binnen de universiteit is met inzet gewerkt om het eerste gastschrijverschap tot een succes te maken. Hierbij moet ik vooral noemen Gert-Jan Scheurwater, Maarten van de Sanden en Marjo van Koppen en natuurlijk mijn bestuursassistente Marga Schrijvershof.”

Dat Gerrit Krol ook plezier heeft beleefd aan zijn verblijf in Delft bleek uit een bedankbrief die hij Wakker stuurde. ,,De contacten met de studenten vond hij heel prettig. Hij had hun deschrijfopdracht gegeven om in een kort verhaal een onderwerp aan de orde te stellen. Over de resultaten was Krol zonder meer te spreken. Binnenkort komt er een boekje uit waarin behalve de lezingen van Krol ook de resultaten van de werkcolleges worden gepresenteerd.”

Ook al is een evenement naar tevredenheid verlopen, wil dat niet zeggen dat er niet het een en ander verbeterd zou kunnen worden. Zo was bijvoorbeeld het geluid bij de Vermeerlezing niet optimaal. Ook krijgen studenten nog geen studiepunten voor deze werkcolleges. Wakker: ,,We zouden graag zien dat dit een volgend jaar wel gebeurt. Het valt te overwegen om deze colleges een onderdeel te maken van het alfa- en gammapakket in onze curricula.”

Vaststaat in ieder geval dat er volgend jaar weer een gastschrijver bij de TU wordt aangesteld. Over de mogelijke kandidaten wil Wakker geen uitspraak doen. Alleen dat het een Nederlander zal zijn. ,,Voorlopig is het de bedoeling om binnen ons eigen taalgebied te blijven. Daar zijn nog voldoende kandidaten die iets boeiends kunnen zeggen over de fascinerende band tussen technologie en cultuur.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.