Onderwijs

Studiekeuzegesprekken helpen

Studenten die vooraf een studiekeuzegesprek bij hun opleiding hebben gevoerd, halen betere studieresultaten. Zulke gesprekken lijken ook te helpen bij het terugdringen van studieuitval.

Tot die voorzichtige conclusie komt het Kohnstamm Instituut na bestudering van de eerste ronde experimenten met studiekeuzegesprekken bij zeven hogescholen en vier universiteiten. Een tweede ronde moet meer duidelijkheid verschaffen, maar nu al stellen de onderzoekers vast dat de deelnemers behoorlijk positief zijn. De studenten achten zichzelf beter in staat om te bepalen of ze geschikt zijn voor de opleiding en hoe ze hun studiehouding kunnen verbeteren.

Twee soorten
De onderzoekers onderscheiden grofweg twee soorten studiekeuzegesprekken. De zogeheten ‘statische’ om te bepalen of de juiste student op de juiste plaats terechtkomt. En de ‘dynamische’ gesprekken, die dieper ingaan op de capaciteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van een aspirant-student en die hen zelf laten concluderen of ze een juiste studiekeuze maken. Dit laatste type gesprekken lijkt meer geschikt om de studieuitval tegen te gaan. Een tweede projectronde moet aantonen of daar hardere bewijzen voor te vinden zijn.

Het kantoor van MTV Nederland, tegenover de IJ-kantine. “Dit gebouw lijkt, nu het omgebouwd is, te bestaan uit allerlei losse delen die samengevoegd zijn. Zonder een geheel te vormen. Vooral aan de zijkanten. Wel is het zo dat je niet goed ziet wat oud en wat nieuw is. Maar: in dit geval lijkt alles nieuw. Als dat is wat je wilt bereiken, kun je ook een heel nieuw gebouw neerzetten in plaats van het oude te restaureren. Het historische karakter gaat op deze manier verloren.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.