Onderwijs

Studentenprotesten tegen bezuinigingen

In het hele land zijn maandag studenten in actie gekomen tegen bezuinigingen op het onderwijs. In onder meer Utrecht, Nijmegen, Amsterdam en Rotterdam zijn universiteitsgebouwen of collegezalen bezet of gebarricadeerd of waren er ludieke acties.

Dat gebeurt op initiatief van Comité SOS, dat een landelijke actieweek heeft georganiseerd. In Delft komt er geen bezetting, stelt voorzitter Marlies Bouman van studentenvakbond Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD).

Wel hing de bond deze maandag aan de Aula een spandoek met de tekst ‘Plasterk zet de stop erop: Onderwijs en Stufi op de schop’. Daarmee wordt verwezen naar de twintig procent die onderwijsminister Plasterk wil bezuinigen en de studiefinanciering die dreigt te worden omgezet in een volledige lening.

Helemaal zat

Volgens Bouman is de VSSD het net als andere studenten en hun organisaties ‘helemaal zat’. Het gaat haar dan, net als elders in het land, om de houding van de overheid. Volgens haar heeft de TU Delft onderwijs hoog op de prioriteitenlijst staan en wil de VSSD ‘graag samen met de universiteit strijden om een goede onderwijskwaliteit te kunnen realiseren en te waarborgen’. Daarom is het spandoek aan de Aula volgens Bouman dan ook gericht op de overheid.

In een persbericht stelt de VSSD-voorzitter Bouman: “We hebben positieve geluiden gehoord van ons cvb, maar het baart de VSSD zorgen dat de HBO-raad en de VSNU (belangenorganisaties van het hbo en de universiteiten) gezegd hebben dat ze achter het idee staan om de studiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel.” “
Bouman geeft verder aan twijfels te hebben over het voornemen van de overheid om het bij de studiefinanciering weggehaalde geld in de onderwijskwaliteit te investeren: “Die 20 procent moet toch ergens vandaan komen.

 Studieschuld

Aan de TU Delft is het knabbelen aan de financiën voor onderwijs en studenten al ‘pijnlijk zichtbaar’. “We kampen met een tekort aan collegezalen, een deel van de bestuursbeurzen dreigt te verdwijnen en ook het einde van de studiefinanciering komt er aan. Vooral dat laatste raakt de Delftse techniekstudent zwaar omdat wij te maken hebben met tweejarige masters. Onze studieschuld wordt daarom in het beste geval al twintig procent hoger dan bij andersoortige opleidingen.”

Deze verandering in het studiefinancieringsstelsel baart de VSSD vooral zorgen door de relatief lange studieduur in Delft. Bouman: “Studenten hebben gewoon tijd nodig om zich te ontplooien buiten de studie. Als een student activiteiten in de vorm van een studentenbestuur doet kost hem dit waarschijnlijk een jaar vertraging, maar hij doet wel essentiële levenservaring op. Een universiteit moet volledige mensen afleveren, niet een door de leerfabriek gehaald leger!”

Waar een gemiddelde niet-technische studie zo’n 5,5 jaar in beslag neemt, is een Delftse techniekstudent gemiddeld 7,3 jaar bezig. Een Delftse techniekstudent zal aan het einde van de studie gemiddeld dus een 33 procent hogere schuld hebben.

Bezettingen

Bij de acties in de universiteitssteden ging het om bezettingen en ludieke acties tegen de bezuinigingen en hervorming van de studiefinanciering, maar soms ook om terugkeer van de papieren universiteitskrant en democratisering van het universiteitsbestuur (Utrecht) en protest tegen het bindend studieadvies.

In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen kwam het tot barricades en bezettingen. In Utrecht werd het bestuursgebouw bezet. In Amsterdam gebeurde hetzelfde met een collegezaal op de locatie Oudemanspoort van de Universiteit van Amsterdam. Het ging om een bezetting met een ‘ludiek en vreedzaam karakter’, aldus de ‘bezorgde studenten’. De bezetters eisen dat collegevoorzitter Karel van der Toorn afstand neemt van uitspraken van VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda die onlangs meldde wel te kunnen leven met afschaffing van de basisbeurs standpunt als bezuinigingen in het onderwijs onontkoombaar zijn.

Dagprogramma

De bezetters in Amsterdam hadden voorzien in een compleet dagprogramma met onder meer een manifest, discussie, toespraken van onder anderen voorzitter Oosterwijk van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en een interview met GroenLinks-wethouder en oud-LSVb-voorzitter Maarten van Poelgeest.

Ook aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werd een collegezaal bezet. In Wageningen konden studenten voor een fotopetitie een symbolische noodklok luiden. Donderdag is er daar een debat met onder meer Oosterwijk.

De Socialistische Partij heeft de actieweek aangegrepen om via de haar internetsite een petitie te laten tekenen tegen mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Het College van Bestuur heeft het plan bijgesteld vanwege de ‘dalende overheidsfinanciering’ en de recessie. Voor 2005 was de omvang van de eerste geldstroom 369 miljoen euro, in 2009 was die 345 miljoen euro. “De komende jaren wordt rekening gehouden met een verdere daling van de overheidsfinanciering”, aldus het cvb. Dat noopt tot andere prioriteiten op de gebieden onderwijs, onderzoek, kennisvalorisatie en organisatie.
Volgens het geactualiseerde plan krijgt onderwijs meer aandacht bij de werving, selectie en loopbaanontwikkeling van wetenschappelijk personeel. Ook verbetert de overstap van talentvolle hbo’ers naar TU-opleidingen. Daarnaast moet de voorlichting aan studenten over kansen en risico’s verbeteren. Verder zijn er initiatieven op het gebied van student- en docenttevredenheid, digitale dienstverlening en kwaliteit en kwantiteit van de studieruimten. 
Op het gebied van onderzoek moeten de Delft Research Initiatives (DRI’s) de TU Delft sterker profileren als toonaangevend onderzoekscentrum dat oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. De DRI’s richten zich daarom op vier herkenbare thema’s: energie, gezondheid, leefomgeving en infrastructuur/mobiliteit. Daarnaast komt er dit voorjaar een platform dat een meerjarenplan 2009-2010 moet maken voor het thema Design & Engineering, dat de DRI’s verbindt. Doel is meer erkenning van D&E in de academische wereld en bij maatschappelijke organisaties. Onderzocht wordt of een aan de DRI’s gekoppeld Fellowship Fund TU Delft bijdraagt aan betere onderzoekssamenwerking met andere universiteiten. Verder wil het cvb de promotietrajecten verbeteren, onder meer door talentmanagement van promovendi, het aantrekkelijker maken van een loopbaan in de technische wetenschappen en ontwikkeling van een TU-brede code of practice.
Om de TU-kennis beter te exploiteren, komt er nog dit jaar een technologie marktagenda. Andere initiatieven zijn oprichting van een TU Delft-holding Delft Enterprise, ontwikkeling van een Industrial Liaison Program en een postdoctorale opleiding industrial ecology. Ook wordt samenwerking met het MKB en de tuinbouw versterkt en de band met startende en groeiende ondernemers aangehaald via onder meer uitbouw van Science Port Holland en inrichting van entrepreneurships labs.
Wat betreft de organisatie staan 2009 en 2010 onder meer in het teken van het ‘herijken van het TU-brede financieel-economische beleid en de instrumenten’. Extra aandacht is er voor de financiële en organisatorische toekomst van civiel en de nieuwe huisvesting van bouwkunde. Andere maatregelen zijn een trainingsprogramma voor wetenschappers en ondersteunende staf gericht op het schrijven en indienen van kansrijke projecten en het beter afstemmen van onderzoeksondersteuning op de vraag. Op personeelsgebied is onder meer aandacht voor talentmanagement en loopbaanontwikkeling en oprichting van een International Office for Staff. Ook komen er betere voorzieningen in het Mekelpark zoals kleine winkels en studentenhuisvesting. 

Dat gebeurt op initiatief van Comité SOS, dat een landelijke actieweek heeft georganiseerd. In Delft komt er geen bezetting, stelt voorzitter Marlies Bouman van studentenvakbond Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD).

Wel hing de bond deze maandag aan de Aula een spandoek met de tekst ‘Plasterk zet de stop erop: Onderwijs en Stufi op de schop’. Daarmee wordt verwezen naar de twintig procent die onderwijsminister Plasterk wil bezuinigen en de studiefinanciering die dreigt te worden omgezet in een volledige lening.

Helemaal zat

Volgens Bouman is de VSSD het net als andere studenten en hun organisaties ‘helemaal zat’. Het gaat haar dan, net als elders in het land, om de houding van de overheid. Volgens haar heeft de TU Delft onderwijs hoog op de prioriteitenlijst staan en wil de VSSD ‘graag samen met de universiteit strijden om een goede onderwijskwaliteit te kunnen realiseren en te waarborgen’. Daarom is het spandoek aan de Aula volgens Bouman dan ook gericht op de overheid.

In een persbericht stelt de VSSD-voorzitter Bouman: “We hebben positieve geluiden gehoord van ons cvb, maar het baart de VSSD zorgen dat de HBO-raad en de VSNU (belangenorganisaties van het hbo en de universiteiten) gezegd hebben dat ze achter het idee staan om de studiefinanciering om te zetten in een sociaal leenstelsel.” “
Bouman geeft verder aan twijfels te hebben over het voornemen van de overheid om het bij de studiefinanciering weggehaalde geld in de onderwijskwaliteit te investeren: “Die 20 procent moet toch ergens vandaan komen.

 Studieschuld

Aan de TU Delft is het knabbelen aan de financiën voor onderwijs en studenten al ‘pijnlijk zichtbaar’. “We kampen met een tekort aan collegezalen, een deel van de bestuursbeurzen dreigt te verdwijnen en ook het einde van de studiefinanciering komt er aan. Vooral dat laatste raakt de Delftse techniekstudent zwaar omdat wij te maken hebben met tweejarige masters. Onze studieschuld wordt daarom in het beste geval al twintig procent hoger dan bij andersoortige opleidingen.”

Deze verandering in het studiefinancieringsstelsel baart de VSSD vooral zorgen door de relatief lange studieduur in Delft. Bouman: “Studenten hebben gewoon tijd nodig om zich te ontplooien buiten de studie. Als een student activiteiten in de vorm van een studentenbestuur doet kost hem dit waarschijnlijk een jaar vertraging, maar hij doet wel essentiële levenservaring op. Een universiteit moet volledige mensen afleveren, niet een door de leerfabriek gehaald leger!”

Waar een gemiddelde niet-technische studie zo’n 5,5 jaar in beslag neemt, is een Delftse techniekstudent gemiddeld 7,3 jaar bezig. Een Delftse techniekstudent zal aan het einde van de studie gemiddeld dus een 33 procent hogere schuld hebben.

Bezettingen

Bij de acties in de universiteitssteden ging het om bezettingen en ludieke acties tegen de bezuinigingen en hervorming van de studiefinanciering, maar soms ook om terugkeer van de papieren universiteitskrant en democratisering van het universiteitsbestuur (Utrecht) en protest tegen het bindend studieadvies.

In Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Nijmegen kwam het tot barricades en bezettingen. In Utrecht werd het bestuursgebouw bezet. In Amsterdam gebeurde hetzelfde met een collegezaal op de locatie Oudemanspoort van de Universiteit van Amsterdam. Het ging om een bezetting met een ‘ludiek en vreedzaam karakter’, aldus de ‘bezorgde studenten’. De bezetters eisen dat collegevoorzitter Karel van der Toorn afstand neemt van uitspraken van VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda die onlangs meldde wel te kunnen leven met afschaffing van de basisbeurs standpunt als bezuinigingen in het onderwijs onontkoombaar zijn.

Dagprogramma

De bezetters in Amsterdam hadden voorzien in een compleet dagprogramma met onder meer een manifest, discussie, toespraken van onder anderen voorzitter Oosterwijk van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) en een interview met GroenLinks-wethouder en oud-LSVb-voorzitter Maarten van Poelgeest.

Ook aan de Radboud Universiteit in Nijmegen werd een collegezaal bezet. In Wageningen konden studenten voor een fotopetitie een symbolische noodklok luiden. Donderdag is er daar een debat met onder meer Oosterwijk.

De Socialistische Partij heeft de actieweek aangegrepen om via de haar internetsite een petitie te laten tekenen tegen mogelijke bezuinigingen op het hoger onderwijs.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.