Campus

Studentenadviesbureau

Starters 1991/’92 t/m 1995/’96Oftewel studenten die te maken hebben met de tempobeurs. Hoewel het nog niet helemaal zeker is, dat de spaarpuntenregeling zoals die nu bekend is zo van kracht zal worden, geven we hierbij enkele hoofdlijnen van de regeling.

br />
Om in aanmerking te komen, moet je binnen de cursusduur plus 1 jaar 168 studiepunten hebben behaald, voor starters in 1995 met uitzondering van Technische Bestuurskunde: 210. Deze periode wordt verlengd met de maanden die het CvB heeft toegekend uit het Afstudeerfonds (voorheen Auditorenfonds) met een maximum van 12 maanden. De aanvraag kan maar met betrekking tot één jaar worden gedaan en kan natuurlijk geen betrekking hebben op een jaar waarover de TU de rentedragende lening heeft overgenomen.

Verder moet je in het jaar, waarin je slecht hebt gescoord tenminste 10 studiepunten hebben behaald.

Let op! Je mag punten uit verschillende opleidingen bij elkaar optellen.

De aanvraag moet uiterlijk drie maanden na het behalen van 168 c.q. 210 studiepunten aan de IBG worden gestuurd.

Zoals al gezegd wijzigingen zijn nog mogelijk, gelet op de commentaren van verschillende zijden.
Motivatie: toverwoord?

“Ik ben niet meer gemotiveerd voor deze studie, wat moet ik doen?”. Zulke vragen krijgen we vaak. Maar wat is dat nu eigenlijk, motivatie?

Motivatie is de wil om iets te doen, om je in te zetten om iets te bereiken. Ambitie is een ander woord voor ongeveer hetzelfde begrip: je zet je in om een bepaald resultaat te behalen. De mate waarin je je inzet, die is sterk afhankelijk van wat je er beter van wordt, als je hard werkt. In de studie is dat natuurlijk niet alleen het prachtige “bezit” kennis, maar ook waardering, bewondering, uitzicht op een goede baan later, status, noem maar op. Of je een harde werker bent, dat weet je vaak wel van jezelf. Maar het is in een universitaire studie ook heel belangrijk om te weten onder welke omstandigheden jij het best presteert. Wat dat inhoudt?

Het kan zijn dat jij graag goed weet waar je aan toe bent. Dan heb je behoefte aan structuur, aan duidelijkheid. Die omstandigheden zijn niet zonder meer aanwezig op een universiteit; die zult je zelf moeten creëren. Of misschien wil je juist niet zoveel structuur, en werk je liever wat ongestructureerder.

Bij het Studentenadviesbureau kunnen ze je inzicht geven in de omstandigheden waaronder jij het beste functioneert. En dat is nuttig, want zo leer je voor jezelf voorwaarden scheppen, die je studieresultaten gunstig kunnen beïnvloeden. En wie wil dat nu niet? Kom maar eens langs voor een gesprek met een van de mensen van Studieloopbaanbegeleiding. Een afspraak kun je maken via de receptie.
Beurzen

Het Studentenadviesbureau beschikt over een door Nuffic ontwikkeld computerprogramma ‘BeursOpener’, dat informatie verschaft over Nederlandse instellingen en bedrijven, die beurzen en fondsen verstrekken voor studie en onderzoek in het buitenland. De ‘BeursOpener’ is speciaal gemaakt voor alleNederlandse (onderwijs)instellingen en andere organisaties die te maken hebben met studenten, onderzoekers of medewerkers die beurzen en fondsen zoeken voor de bekostiging van hun studie en/of onderzoek in het buitenland. De ‘BeursOpener’ kan dagelijks van 9.00-17.00 uur op het Informatiecentrum geraadpleegd worden.

Talencursussen en Summerschools

Gedurende de zomerperiode organiseren veel buitenlandse universiteiten en instituten talencursussen en summerschools over uiteenlopende onderwerpen. Bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau kun je diverse brochures inzien, die een beschrijving geven van de vele mogelijkheden.

Nederlands Instituut te Rome

De afdeling Kunstgeschiedenis van het Nederlands Instituut te Rome organiseert van 1-26 oktober de interdisciplinaire cursus “Het altaarstuk in Rome: vorm, functie en betekenis”. De cursus vindt plaats in Rome. Op het programma staan werk- en hoorcolleges, bezoeken aan relevante monumenten in Rome en een excursie naar buiten. Daarnaast werken de deelnemers individueel aan een eigen onderwerp binnen het thema. Hierover geven zij een referaat en schrijven zij een paper. Voorwaarden voor toelating tot de cursus zijn: gevorderd tot het derde of vierde studiejaar; doctoraalopleiding waarin de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en/of renaissance en/of barok een belangrijke component vormt; goede passieve kennis van het Italiaans; enige kennis van het Latijn strekt tot aanbeveling. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 juni.

Gedetailleerde informatie en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

International Master’s Programma (Zweden)

Chalmers University of Technology (Göteborg) organiseert voor het komende academische jaar 1996-1997 diverse International Master’s programma’s op de volgende vakgebieden:

– applied environmental measurement techniques;

– digital communication systems and technology;

– management of production;

– management of transportation;

– materials science and engineering;

– physics and engineering physics-nanophysics;

– structural engineering.

De programma’s nemen drie semesters in beslag, van begin september tot eind mei. Het is ook mogelijk om één of twee semesters te volgen. De voertaal is Engels. Er hoeft geen collegegeld te worden betaald. De reis- en verblijfskosten in Zweden zijn voor eigen rekening. De universiteit biedt hulp bij het vinden van huisvesting. De programma’s staan open voor studenten van technische universiteiten die gevorderd zijn in de studie. Verder moet men beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal. Naast deze algemene eisen heeft ieder master’s programma zijn eigen specifieke eisen, waaraan men moet voldoen. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 2 mei.

Gedetailleerde informatie over de verschillende programma’s is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Hier kan men ook informatie vinden overdiverse fondsen voor studie en onderzoek in het buitenland.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 Bl Delft, 015-2788012. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur.

Open spreekuur studentenpsychologen: dagelijks 11.30-12.30 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1213:

Stichting Geluidshinder vraagt om een onderzoek t.b.v. normontwikkeling m.b.t. bouwprojectenlawaai en het verstoren van recreatiemogelijkheden.

Gezocht: planoloog (met kennis van geluidsproblematiek).

Contact: Joop Busquet. tel: 015-2781092.
Vraag 1228:

Een bewonerscomite vraagt hulp bij onderzoek naar de verkeerssituatie op de Arnhemsebovenweg in Driebergen. De overlast is toegenomen sinds de parallel lopende hoofdweg opnieuw is ingericht.

Gezocht: een verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof tel. 015-2781092.
Vraag 1241:

Wat zijn de effecten voor het ecosysteem wanneer er natuurontwikkeling uitgevoerd wordt op verontreinigde slibgronden? In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zullen versneld rivieren worden uitgebaggerd. De bedoeling is deze bageerspecie zo mogelijk in te zetten voor natuurontwikkeling. Zwaar verontreinigde specie wordt mogelijk op het land gezet.

Het onderzoek naar de effecten voor de ontwikkeling van het ecosysteem op deze gronden is onderdeel van een vraag van de werkgroep Nederland Gifvrij naar de consequenties voor het milieu van de uitvoering van het Delta Plan Grote Rivieren.

Gevraagd: chemicus, bioloog, civiel-technicus met belangstelling voor milieuproblemen.

Contact: Annemarie van de Vusse, tel. 015 (278) 3704.
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie stuurt een onderzoeksvoorstel betreffende een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor het bedrijf Pechiney Nederland NV om de uitstoot van een aantal milieubelastende stoffen terug te dringen.

Gezocht: een scheikundige.

Contact: Annemarie van de Vusse tel. 015-2783704.
Vraag 1285:

Een bewonerscommissie in Alkmaar wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.

Gezocht: een verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof tel. 015-2781092.
Vraag 1289:

De Zuidhollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: een scheikundig technoloog.

Contact: Annemarie van de Vusse tel. 015-2783704.
Vraag 1293:

Een produktiebedrijf voor het marineren van peking-eenden bezorgt de omwonenden milieuoverlast (o.a. stank). Wat zijn mogelijke oplossingen?

Gezocht: een procestechnoloog/scheikundige/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra tel. 015-2786325.
Vraag 1306:

Bewoners commissie Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van een spaanplatenfabriek.

Gezocht: een scheikundige/procestechnoloog/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra tel. 015-2786325.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.
Gezocht: planoloog/bestuurskundige.

Contact: Joop Busquet 015-(2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1311:

Bewoners commissie te Gouda wil weten wat de gevolgen voor hun wijk zijn i.v.m. de bouw van een nieuwe spoorbrug.

Gezocht: civiel technicus.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Starters 1991/’92 t/m 1995/’96

Oftewel studenten die te maken hebben met de tempobeurs. Hoewel het nog niet helemaal zeker is, dat de spaarpuntenregeling zoals die nu bekend is zo van kracht zal worden, geven we hierbij enkele hoofdlijnen van de regeling.

Om in aanmerking te komen, moet je binnen de cursusduur plus 1 jaar 168 studiepunten hebben behaald, voor starters in 1995 met uitzondering van Technische Bestuurskunde: 210. Deze periode wordt verlengd met de maanden die het CvB heeft toegekend uit het Afstudeerfonds (voorheen Auditorenfonds) met een maximum van 12 maanden. De aanvraag kan maar met betrekking tot één jaar worden gedaan en kan natuurlijk geen betrekking hebben op een jaar waarover de TU de rentedragende lening heeft overgenomen.

Verder moet je in het jaar, waarin je slecht hebt gescoord tenminste 10 studiepunten hebben behaald.

Let op! Je mag punten uit verschillende opleidingen bij elkaar optellen.

De aanvraag moet uiterlijk drie maanden na het behalen van 168 c.q. 210 studiepunten aan de IBG worden gestuurd.

Zoals al gezegd wijzigingen zijn nog mogelijk, gelet op de commentaren van verschillende zijden.
Motivatie: toverwoord?

“Ik ben niet meer gemotiveerd voor deze studie, wat moet ik doen?”. Zulke vragen krijgen we vaak. Maar wat is dat nu eigenlijk, motivatie?

Motivatie is de wil om iets te doen, om je in te zetten om iets te bereiken. Ambitie is een ander woord voor ongeveer hetzelfde begrip: je zet je in om een bepaald resultaat te behalen. De mate waarin je je inzet, die is sterk afhankelijk van wat je er beter van wordt, als je hard werkt. In de studie is dat natuurlijk niet alleen het prachtige “bezit” kennis, maar ook waardering, bewondering, uitzicht op een goede baan later, status, noem maar op. Of je een harde werker bent, dat weet je vaak wel van jezelf. Maar het is in een universitaire studie ook heel belangrijk om te weten onder welke omstandigheden jij het best presteert. Wat dat inhoudt?

Het kan zijn dat jij graag goed weet waar je aan toe bent. Dan heb je behoefte aan structuur, aan duidelijkheid. Die omstandigheden zijn niet zonder meer aanwezig op een universiteit; die zult je zelf moeten creëren. Of misschien wil je juist niet zoveel structuur, en werk je liever wat ongestructureerder.

Bij het Studentenadviesbureau kunnen ze je inzicht geven in de omstandigheden waaronder jij het beste functioneert. En dat is nuttig, want zo leer je voor jezelf voorwaarden scheppen, die je studieresultaten gunstig kunnen beïnvloeden. En wie wil dat nu niet? Kom maar eens langs voor een gesprek met een van de mensen van Studieloopbaanbegeleiding. Een afspraak kun je maken via de receptie.
Beurzen

Het Studentenadviesbureau beschikt over een door Nuffic ontwikkeld computerprogramma ‘BeursOpener’, dat informatie verschaft over Nederlandse instellingen en bedrijven, die beurzen en fondsen verstrekken voor studie en onderzoek in het buitenland. De ‘BeursOpener’ is speciaal gemaakt voor alleNederlandse (onderwijs)instellingen en andere organisaties die te maken hebben met studenten, onderzoekers of medewerkers die beurzen en fondsen zoeken voor de bekostiging van hun studie en/of onderzoek in het buitenland. De ‘BeursOpener’ kan dagelijks van 9.00-17.00 uur op het Informatiecentrum geraadpleegd worden.

Talencursussen en Summerschools

Gedurende de zomerperiode organiseren veel buitenlandse universiteiten en instituten talencursussen en summerschools over uiteenlopende onderwerpen. Bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau kun je diverse brochures inzien, die een beschrijving geven van de vele mogelijkheden.

Nederlands Instituut te Rome

De afdeling Kunstgeschiedenis van het Nederlands Instituut te Rome organiseert van 1-26 oktober de interdisciplinaire cursus “Het altaarstuk in Rome: vorm, functie en betekenis”. De cursus vindt plaats in Rome. Op het programma staan werk- en hoorcolleges, bezoeken aan relevante monumenten in Rome en een excursie naar buiten. Daarnaast werken de deelnemers individueel aan een eigen onderwerp binnen het thema. Hierover geven zij een referaat en schrijven zij een paper. Voorwaarden voor toelating tot de cursus zijn: gevorderd tot het derde of vierde studiejaar; doctoraalopleiding waarin de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en/of renaissance en/of barok een belangrijke component vormt; goede passieve kennis van het Italiaans; enige kennis van het Latijn strekt tot aanbeveling. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 juni.

Gedetailleerde informatie en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau.

International Master’s Programma (Zweden)

Chalmers University of Technology (Göteborg) organiseert voor het komende academische jaar 1996-1997 diverse International Master’s programma’s op de volgende vakgebieden:

– applied environmental measurement techniques;

– digital communication systems and technology;

– management of production;

– management of transportation;

– materials science and engineering;

– physics and engineering physics-nanophysics;

– structural engineering.

De programma’s nemen drie semesters in beslag, van begin september tot eind mei. Het is ook mogelijk om één of twee semesters te volgen. De voertaal is Engels. Er hoeft geen collegegeld te worden betaald. De reis- en verblijfskosten in Zweden zijn voor eigen rekening. De universiteit biedt hulp bij het vinden van huisvesting. De programma’s staan open voor studenten van technische universiteiten die gevorderd zijn in de studie. Verder moet men beschikken over voldoende kennis van de Engelse taal. Naast deze algemene eisen heeft ieder master’s programma zijn eigen specifieke eisen, waaraan men moet voldoen. Kandidaten kunnen zich aanmelden tot 2 mei.

Gedetailleerde informatie over de verschillende programma’s is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum van het Studentenadviesbureau. Hier kan men ook informatie vinden overdiverse fondsen voor studie en onderzoek in het buitenland.

Studentenadviesbureau, Julianalaan 134, 2628 Bl Delft, 015-2788012. Dagelijks geopend van 9.00-17.00 uur.

Open spreekuur studentenpsychologen: dagelijks 11.30-12.30 uur.
WETENSCHAPSWINKEL

De doelstelling van de Wetenschapswinkel is o.a. de op de TU aanwezige kennis toegankelijk te maken voor (georganiseerde) groepen in de samenleving, b.v. bewonersorganisaties of milieugroepen.

Bij de Wetenschapswinkel wordt een deel van de gestelde vragen beantwoord door de medewerkers zelf en een deel i.s.m. medewerkers van vakgroepen aan de TU. Ook is er een wisselend bestand van vragen waarvoor wij de medewerking zoeken van vrijwilligers, hetzij studenten hetzij net afgestudeerden.

Vragen waarvoor wij vrijwilligers zoeken:
Vraag 1213:

Stichting Geluidshinder vraagt om een onderzoek t.b.v. normontwikkeling m.b.t. bouwprojectenlawaai en het verstoren van recreatiemogelijkheden.

Gezocht: planoloog (met kennis van geluidsproblematiek).

Contact: Joop Busquet. tel: 015-2781092.
Vraag 1228:

Een bewonerscomite vraagt hulp bij onderzoek naar de verkeerssituatie op de Arnhemsebovenweg in Driebergen. De overlast is toegenomen sinds de parallel lopende hoofdweg opnieuw is ingericht.

Gezocht: een verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof tel. 015-2781092.
Vraag 1241:

Wat zijn de effecten voor het ecosysteem wanneer er natuurontwikkeling uitgevoerd wordt op verontreinigde slibgronden? In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren zullen versneld rivieren worden uitgebaggerd. De bedoeling is deze bageerspecie zo mogelijk in te zetten voor natuurontwikkeling. Zwaar verontreinigde specie wordt mogelijk op het land gezet.

Het onderzoek naar de effecten voor de ontwikkeling van het ecosysteem op deze gronden is onderdeel van een vraag van de werkgroep Nederland Gifvrij naar de consequenties voor het milieu van de uitvoering van het Delta Plan Grote Rivieren.

Gevraagd: chemicus, bioloog, civiel-technicus met belangstelling voor milieuproblemen.

Contact: Annemarie van de Vusse, tel. 015 (278) 3704.
Vraag 1258:

De Zeeuwse Milieufederatie stuurt een onderzoeksvoorstel betreffende een onderzoek naar de technische mogelijkheden voor het bedrijf Pechiney Nederland NV om de uitstoot van een aantal milieubelastende stoffen terug te dringen.

Gezocht: een scheikundige.

Contact: Annemarie van de Vusse tel. 015-2783704.
Vraag 1285:

Een bewonerscommissie in Alkmaar wil weten wat de verkeersgevolgen zijn van de bouw van een parkeergarage in hun wijk.

Gezocht: een verkeerskundige.

Contact: Joost Meilof tel. 015-2781092.
Vraag 1289:

De Zuidhollandse Milieufederatie vraagt de Wetenschapswinkel onderzoek te doen naar de veiligheid van een LNG-aanlanding op het terrein van Kamira.

Gezocht: een scheikundig technoloog.

Contact: Annemarie van de Vusse tel. 015-2783704.
Vraag 1293:

Een produktiebedrijf voor het marineren van peking-eenden bezorgt de omwonenden milieuoverlast (o.a. stank). Wat zijn mogelijke oplossingen?

Gezocht: een procestechnoloog/scheikundige/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra tel. 015-2786325.
Vraag 1306:

Bewoners commissie Emmabaan te Koewacht vraagt om een onderzoek naar de uitstoot van gassen van een spaanplatenfabriek.

Gezocht: een scheikundige/procestechnoloog/milieukundige.

Contact: Arnold Bergstra tel. 015-2786325.
Vraag 1307:

Milieufederatie Flevoland wil weten wat de gevolgen zijn op milieu/verkeer/infrastructuur als de 6e baan van Schiphol in Flevoland gepland zou worden.
Gezocht: planoloog/bestuurskundige.

Contact: Joop Busquet 015-(2781092.
Vraag 1310:

Bew. cie Oosterflank te Rotterdam vraagt ondersteuning van de Wetenschapswinkel m.b.t. de parkeerproblematiek rondom het winkelcentrum.
Gezocht: verkeerskundige/stedebouwkundige.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.
Vraag 1311:

Bewoners commissie te Gouda wil weten wat de gevolgen voor hun wijk zijn i.v.m. de bouw van een nieuwe spoorbrug.

Gezocht: civiel technicus.

Contact: Joost Meilof 015-2781092.

Heb je interesse om aan een van deze vragen te werken, neem dan contact op met de bij de vraag genoemde medewerker of met het secretariaat van de Wetenschapswinkel, onder vermelding van het vraagnummer en/of de contactpersoon.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.