Campus

Strategie is een bottom-up proces

Eigenlijk wil hij geen interviews, want de raad van toezicht heeft een controlerende functie en hoort dus niet in de schijnwerpers. Vanwege de bestuursperikelen maakt raadsvoorzitter ir.

Jan Slechte een uitzondering.

U wilt niets zeggen over het vertrek van het college van bestuur?

Nee. Alleen over de toekomst van de TU Delft.

Waarom?

De raad van toezicht heeft destijds een communiqué naar buiten gebracht. We hebben onderling afgesproken dat we het daarbij laten.

De toekomst dan. De raad van toezicht is hard op zoek naar een nieuwe collegevoorzitter?

Ja. In de loop van juni maken we bekend wie de opvolger van De Voogd wordt.

Die persoon is nu al bekend?

Er moeten alleen nog wat puntjes op de i gezet worden.

Hoe gaat zo’n zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter in zijn werk?

Na overleg met de ondernemings- en studentenraad hebben we een profiel opgesteld. Daarna schakelden we een headhunter in. Op basis van het profiel kwam hij met een eerste lijst van vijftig mensen. Vervolgens heeft de raad van toezicht de lijst teruggebracht tot 25. Die mensen hebben we benaderd of ze überhaupt belangstelling hadden. Op basis van de gesprekken kwamen we tot een shortlist van vijf. Met hen zijn we uitgebreid om de tafel gaan zitten.

En de overige leden van het college van bestuur?

De nieuwe collegevoorzitter zoekt straks zelf zijn eigen team bij elkaar. Daarbij laat hij zich natuurlijk door velen adviseren.

Heeft de raad van toezicht een voorkeur voor een vrouw in het nieuwe college?

Nee, dat speelt geen rol. Persoonlijk heb ik wel enige voorkeur voor een vrouw. Vrouwen brengen een soort intuïtief inzicht dat verrijkend werkt.

Wanneer is het nieuwe college compleet? Voor 1 januari, wanneer rector Wakker officieel vertrekt?

Ik heb geen idee. Maar ik sluit niet uit dat het later wordt, want het moet heel zorgvuldig gebeuren. Het is van groot belang dat er geschikte mensen komen, en van nog meer belang dat het team zich comfortabel bij elkaar voelt. En het is van zeer groot belang dat er een sterk saamhorigheidsgevoel is. Voor het zoeken van zo’n team zou ik als collegevoorzitter de nodige tijd nemen.

Gaat het nieuwe college uit drie of vier leden bestaan? En wordende portefeuilles voor onderzoek en onderwijs opnieuw gescheiden?

Het nieuwe college staat voor een aantal moeilijke taken: de implementatie van de nieuwe strategie, het masterplan, vernieuwing van de it-infrastructuur. Of er drie collegeleden komen, of bijvoorbeeld vijf zoals in Twente, hangt sterk af van de beoogde aanpak van deze zaken. Datzelfde geldt voor de vraag of onderzoek en onderwijs gescheiden moeten worden.

De raad van toezicht heeft over die vragen veelvuldig nagedacht en de verschillende overlegorganen om hun mening gevraagd.

En de antwoorden luiden?

De nieuwe collegevoorzitter moet straks beslissen. De raad van toezicht geeft slechts adviezen, en probeert de nieuwe collegevoorzitter zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn taak.

Rond 1 juli is de nieuwe strategienota klaar. De nieuwe collegevoorzitter treedt pas aan op 1 november. Wordt zijn rol zo niet gereduceerd tot uitvoerder van beleid dat door zijn voorgangers bedacht is?

Begin april hebben we vastgesteld dat de decanen graag met de strategie doorgaan. Die strategie is een kwestie van het hele instituut TU Delft en niet alleen van de mensen aan de top. Ik zie die strategie als een bottom-up proces. Als het goed gedaan is, is de invulling van de nieuwe strategie van beneden in de organisatie aan de decanen doorgegeven, en vervolgens aan het college. Het college is voornamelijk procesbewaarder; het hele instituut stelt vast.

En het nieuwe college mag dit vastgelegde ‘meerjarenplan’ dus gaan uitvoeren?

U ziet het te absoluut. Strategieën leggen het beleid niet vast; strategieën moeten voortdurend op onderdelen worden bijgesteld.

Is de potentiële nieuwe collegevoorzitters tijdens de ‘sollicitatiegesprekken’ gevraagd of ze zich in de nieuwe strategie konden vinden?

Het was voor ons inderdaad belangrijk dat de nieuwe collegevoorzitter het in hoofdlijnen eens is met de strategie.

De Voogd en Wakker kregen geen derde termijn, omdat de raad van toezicht twee termijnen welletjes vond voor collegeleden. Is dat maximum van twee termijnen officieel vastgelegd voor de toekomst?

Deze raad van toezicht vindt twee termijnen het maximum, en ik zou het verstandig vinden als toekomstige raden dat uitgangspunt ook hanteren. Maar het is niet vastgelegd.

De termijnen van de leden van de raad van toezicht zijn onlangs eveneens verlengd. Geldt voor hen straks ook: twee is genoeg?

Persoonlijk vind ik dat ook leden van de raad van toezicht niet langer dan twee termijnen moeten aanblijven.

De meeste universitaire raden van toezicht in Nederland komen slechts vier keer per jaar bijeen om wat zaken goed te keuren. De Delftse raad heeft sinds 1997 twee bestuurscrises achter de rug. Uheeft het veel drukker gehad dan van tevoren voorzien?

Ik had inderdaad niet verwacht dat het zo intensief zou zijn. De meeste leden van de raad van toezicht komen uit het bedrijfsleven en moesten wennen aan de manier waarop er binnen een universiteit gewerkt wordt.

Geeft u eens voorbeelden?

In het bedrijfsleven staat het gemeenschappelijk doel centraal. Hier aan de universiteit was het gemeenschappelijk gevoel niet erg sterk aanwezig. Dat vond ik merkwaardig toen ik hier kwam.

Gelukkig is daar verbetering in gekomen. Vooral de TU-brede strategie-exercitie heeft het TU-Delftgevoel volgens mij versterkt. Dat merk ik bijvoorbeeld in de discussies met de ondernemings- en studentenraad. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar er is niettemin altijd begrip en respect voor elkaars standpunten. Ik merk dat de grote meerderheid van die raden het TU-hart op de goede plaats heeft en het TU-belang nastreeft.

Bio

Ir. Jan Slechte is sinds 1997 voorzitter van de raad van toezicht, een soort raad van commissarissen van de TU Delft. Tot voor kort was hij president-directeur van Shell Nederland.

Eigenlijk wil hij geen interviews, want de raad van toezicht heeft een controlerende functie en hoort dus niet in de schijnwerpers. Vanwege de bestuursperikelen maakt raadsvoorzitter ir. Jan Slechte een uitzondering.

U wilt niets zeggen over het vertrek van het college van bestuur?

Nee. Alleen over de toekomst van de TU Delft.

Waarom?

De raad van toezicht heeft destijds een communiqué naar buiten gebracht. We hebben onderling afgesproken dat we het daarbij laten.

De toekomst dan. De raad van toezicht is hard op zoek naar een nieuwe collegevoorzitter?

Ja. In de loop van juni maken we bekend wie de opvolger van De Voogd wordt.

Die persoon is nu al bekend?

Er moeten alleen nog wat puntjes op de i gezet worden.

Hoe gaat zo’n zoektocht naar een nieuwe collegevoorzitter in zijn werk?

Na overleg met de ondernemings- en studentenraad hebben we een profiel opgesteld. Daarna schakelden we een headhunter in. Op basis van het profiel kwam hij met een eerste lijst van vijftig mensen. Vervolgens heeft de raad van toezicht de lijst teruggebracht tot 25. Die mensen hebben we benaderd of ze überhaupt belangstelling hadden. Op basis van de gesprekken kwamen we tot een shortlist van vijf. Met hen zijn we uitgebreid om de tafel gaan zitten.

En de overige leden van het college van bestuur?

De nieuwe collegevoorzitter zoekt straks zelf zijn eigen team bij elkaar. Daarbij laat hij zich natuurlijk door velen adviseren.

Heeft de raad van toezicht een voorkeur voor een vrouw in het nieuwe college?

Nee, dat speelt geen rol. Persoonlijk heb ik wel enige voorkeur voor een vrouw. Vrouwen brengen een soort intuïtief inzicht dat verrijkend werkt.

Wanneer is het nieuwe college compleet? Voor 1 januari, wanneer rector Wakker officieel vertrekt?

Ik heb geen idee. Maar ik sluit niet uit dat het later wordt, want het moet heel zorgvuldig gebeuren. Het is van groot belang dat er geschikte mensen komen, en van nog meer belang dat het team zich comfortabel bij elkaar voelt. En het is van zeer groot belang dat er een sterk saamhorigheidsgevoel is. Voor het zoeken van zo’n team zou ik als collegevoorzitter de nodige tijd nemen.

Gaat het nieuwe college uit drie of vier leden bestaan? En wordende portefeuilles voor onderzoek en onderwijs opnieuw gescheiden?

Het nieuwe college staat voor een aantal moeilijke taken: de implementatie van de nieuwe strategie, het masterplan, vernieuwing van de it-infrastructuur. Of er drie collegeleden komen, of bijvoorbeeld vijf zoals in Twente, hangt sterk af van de beoogde aanpak van deze zaken. Datzelfde geldt voor de vraag of onderzoek en onderwijs gescheiden moeten worden.

De raad van toezicht heeft over die vragen veelvuldig nagedacht en de verschillende overlegorganen om hun mening gevraagd.

En de antwoorden luiden?

De nieuwe collegevoorzitter moet straks beslissen. De raad van toezicht geeft slechts adviezen, en probeert de nieuwe collegevoorzitter zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn taak.

Rond 1 juli is de nieuwe strategienota klaar. De nieuwe collegevoorzitter treedt pas aan op 1 november. Wordt zijn rol zo niet gereduceerd tot uitvoerder van beleid dat door zijn voorgangers bedacht is?

Begin april hebben we vastgesteld dat de decanen graag met de strategie doorgaan. Die strategie is een kwestie van het hele instituut TU Delft en niet alleen van de mensen aan de top. Ik zie die strategie als een bottom-up proces. Als het goed gedaan is, is de invulling van de nieuwe strategie van beneden in de organisatie aan de decanen doorgegeven, en vervolgens aan het college. Het college is voornamelijk procesbewaarder; het hele instituut stelt vast.

En het nieuwe college mag dit vastgelegde ‘meerjarenplan’ dus gaan uitvoeren?

U ziet het te absoluut. Strategieën leggen het beleid niet vast; strategieën moeten voortdurend op onderdelen worden bijgesteld.

Is de potentiële nieuwe collegevoorzitters tijdens de ‘sollicitatiegesprekken’ gevraagd of ze zich in de nieuwe strategie konden vinden?

Het was voor ons inderdaad belangrijk dat de nieuwe collegevoorzitter het in hoofdlijnen eens is met de strategie.

De Voogd en Wakker kregen geen derde termijn, omdat de raad van toezicht twee termijnen welletjes vond voor collegeleden. Is dat maximum van twee termijnen officieel vastgelegd voor de toekomst?

Deze raad van toezicht vindt twee termijnen het maximum, en ik zou het verstandig vinden als toekomstige raden dat uitgangspunt ook hanteren. Maar het is niet vastgelegd.

De termijnen van de leden van de raad van toezicht zijn onlangs eveneens verlengd. Geldt voor hen straks ook: twee is genoeg?

Persoonlijk vind ik dat ook leden van de raad van toezicht niet langer dan twee termijnen moeten aanblijven.

De meeste universitaire raden van toezicht in Nederland komen slechts vier keer per jaar bijeen om wat zaken goed te keuren. De Delftse raad heeft sinds 1997 twee bestuurscrises achter de rug. Uheeft het veel drukker gehad dan van tevoren voorzien?

Ik had inderdaad niet verwacht dat het zo intensief zou zijn. De meeste leden van de raad van toezicht komen uit het bedrijfsleven en moesten wennen aan de manier waarop er binnen een universiteit gewerkt wordt.

Geeft u eens voorbeelden?

In het bedrijfsleven staat het gemeenschappelijk doel centraal. Hier aan de universiteit was het gemeenschappelijk gevoel niet erg sterk aanwezig. Dat vond ik merkwaardig toen ik hier kwam.

Gelukkig is daar verbetering in gekomen. Vooral de TU-brede strategie-exercitie heeft het TU-Delftgevoel volgens mij versterkt. Dat merk ik bijvoorbeeld in de discussies met de ondernemings- en studentenraad. We zijn het niet altijd met elkaar eens, maar er is niettemin altijd begrip en respect voor elkaars standpunten. Ik merk dat de grote meerderheid van die raden het TU-hart op de goede plaats heeft en het TU-belang nastreeft.

Bio

Ir. Jan Slechte is sinds 1997 voorzitter van de raad van toezicht, een soort raad van commissarissen van de TU Delft. Tot voor kort was hij president-directeur van Shell Nederland.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.