Opinie

Sterbeurzen inefficiënt en onrechtvaardig

De TU geeft jaarlijks vele honderdduizenden guldens uit aan cadeautjes voor briljante zes-vwo’ers die hier komen studeren. Onmiddellijk mee stoppen, vindt Joriske van Geest van studentenpartij AAG.

Want het trekt geen extra studenten en het is onrechtvaardig.

De sterbeurs lijkt zo’n leuk cadeautje van de universiteit voor je goede eindexamencijfers. Maar is dit geld van de TU wel nuttig besteed? En belangrijker: is het wel juist om goede studenten met geld te belonen?

De sterbeurs is ooit ingezet om uitmuntende studenten aan te trekken. De gedachte was hen naar Delft te lokken met een flinke beloning. Hiervoor worden ieder jaar miljoenen uitgetrokken.

Een miljoenenuitgave met een mager rendement. Studenten maken zoiets belangrijks als een studiekeuze op grond van de (unieke) studie, de afstand, de stad of het verenigingsleven. Weinig mensen besluiten door de sterbeurs naar Delft in plaats van naar Eindhoven te gaan. Een onderzoek onder sterbeursontvangers bevestigde dit onlangs: allemaal % op één na % zei ook zonder sterbeurs voor Delft gekozen te hebben.

AAG vindt daarom sterbeurzen niet de juiste methode om goede studenten aan te trekken. Bovendien zeggen vwo-cijfers niet alles over je talenten. Een goede vwo-student is niet altijd een goede TU-student. Binnen alle mogelijkheden die een universiteit heeft om vwo’ers te lokken, is een zak geld bovendien de meest stijlloze.

Naast inefficiënt kun je afvragen hoe rechtvaardig de sterbeurs is. Het geld gaat uiteindelijk ten koste van het onderwijs: veel goede plannen voor onderwijsverbeteringen zijn niet of slechts ten dele uitgevoerd vanwege geldgebrek. In een tijd waarin universiteiten massaal klagen dat ze geen onderwijs meer kunnen verzorgen van het geld dat ze hiervoor krijgen van overheid en studenten, is het niet acceptabel geld uit het onderwijsproces weg te halen voor een dergelijk project.

Alternatief

Als je als universiteit excellente scholieren wilt trekken, moet je beter kijken wat hun motiveert. Wij denken dat je als universiteit voor excellente studenten meer mogelijkheden moet scheppen dan alleen het volgen van het reguliere studieprogramma.

AAG heeft vorig jaar voorgesteld studenten die met een briljant ontwerp of onderzoek tijdens een project komen, de kans te geven hiervan een professioneel product te maken. Nu verdwijnen dit soort ideeën met alle andere honderden projectresultaten in de lades van de docenten en wordt er niets meer mee gedaan.

Samen met de Vssd heeft AAG een plan gemaakt om dit vorm te kunnen geven. Dit kan ofwel door studenten een eigen bedrijfje te helpen opzetten, ofwel doordat de TU de faciliteiten en een onkostenvergoeding biedt. In het laatste geval is er een winstdeling, in het eerste geval is alle winst voor de student.

De studenten krijgen de kans echt inhoudelijk relevant werk te verrichten bij wijze van bijbaantje. Dit is voor hen een stuk interessanter dan het standaard bijbaantje van het niveau ‘vakken vullen in de supermarkt’. De student heeft op deze manier de mogelijkheid om zo een beter beeld te krijgen van de inhoud van een onderzoek of de aanpak voor de uitwerking van een geslaagd ontwerp.

Een universiteit waar dit soort dingen mogelijk zijn, zal veel meer studenten trekken dan een universiteit met een sterbeurs. Dit zal de student echt een uitdaging bieden om met zijn extra talent iets meer te doen. Bovendien hoef je niet meer op vwo-cijfers te selecteren: de excellente scholieren kunnen op de TU zelf bewijzen excellent te zijn.

.aut Floriske van Geest, studentenraadslid namens AAG

De TU geeft jaarlijks vele honderdduizenden guldens uit aan cadeautjes voor briljante zes-vwo’ers die hier komen studeren. Onmiddellijk mee stoppen, vindt Joriske van Geest van studentenpartij AAG. Want het trekt geen extra studenten en het is onrechtvaardig.

De sterbeurs lijkt zo’n leuk cadeautje van de universiteit voor je goede eindexamencijfers. Maar is dit geld van de TU wel nuttig besteed? En belangrijker: is het wel juist om goede studenten met geld te belonen?

De sterbeurs is ooit ingezet om uitmuntende studenten aan te trekken. De gedachte was hen naar Delft te lokken met een flinke beloning. Hiervoor worden ieder jaar miljoenen uitgetrokken.

Een miljoenenuitgave met een mager rendement. Studenten maken zoiets belangrijks als een studiekeuze op grond van de (unieke) studie, de afstand, de stad of het verenigingsleven. Weinig mensen besluiten door de sterbeurs naar Delft in plaats van naar Eindhoven te gaan. Een onderzoek onder sterbeursontvangers bevestigde dit onlangs: allemaal % op één na % zei ook zonder sterbeurs voor Delft gekozen te hebben.

AAG vindt daarom sterbeurzen niet de juiste methode om goede studenten aan te trekken. Bovendien zeggen vwo-cijfers niet alles over je talenten. Een goede vwo-student is niet altijd een goede TU-student. Binnen alle mogelijkheden die een universiteit heeft om vwo’ers te lokken, is een zak geld bovendien de meest stijlloze.

Naast inefficiënt kun je afvragen hoe rechtvaardig de sterbeurs is. Het geld gaat uiteindelijk ten koste van het onderwijs: veel goede plannen voor onderwijsverbeteringen zijn niet of slechts ten dele uitgevoerd vanwege geldgebrek. In een tijd waarin universiteiten massaal klagen dat ze geen onderwijs meer kunnen verzorgen van het geld dat ze hiervoor krijgen van overheid en studenten, is het niet acceptabel geld uit het onderwijsproces weg te halen voor een dergelijk project.

Alternatief

Als je als universiteit excellente scholieren wilt trekken, moet je beter kijken wat hun motiveert. Wij denken dat je als universiteit voor excellente studenten meer mogelijkheden moet scheppen dan alleen het volgen van het reguliere studieprogramma.

AAG heeft vorig jaar voorgesteld studenten die met een briljant ontwerp of onderzoek tijdens een project komen, de kans te geven hiervan een professioneel product te maken. Nu verdwijnen dit soort ideeën met alle andere honderden projectresultaten in de lades van de docenten en wordt er niets meer mee gedaan.

Samen met de Vssd heeft AAG een plan gemaakt om dit vorm te kunnen geven. Dit kan ofwel door studenten een eigen bedrijfje te helpen opzetten, ofwel doordat de TU de faciliteiten en een onkostenvergoeding biedt. In het laatste geval is er een winstdeling, in het eerste geval is alle winst voor de student.

De studenten krijgen de kans echt inhoudelijk relevant werk te verrichten bij wijze van bijbaantje. Dit is voor hen een stuk interessanter dan het standaard bijbaantje van het niveau ‘vakken vullen in de supermarkt’. De student heeft op deze manier de mogelijkheid om zo een beter beeld te krijgen van de inhoud van een onderzoek of de aanpak voor de uitwerking van een geslaagd ontwerp.

Een universiteit waar dit soort dingen mogelijk zijn, zal veel meer studenten trekken dan een universiteit met een sterbeurs. Dit zal de student echt een uitdaging bieden om met zijn extra talent iets meer te doen. Bovendien hoef je niet meer op vwo-cijfers te selecteren: de excellente scholieren kunnen op de TU zelf bewijzen excellent te zijn.

.aut Floriske van Geest, studentenraadslid namens AAG

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.