Onderwijs

Scheikunde belooft college beterschap

Het bestuur en de faculteitsraad van STM hebben met het college van bestuur een aanpak besproken om het onderzoek te versterken. Men overweegt zelfs om over een paar jaar weer een visitatie uit te laten voeren, in de hoop dat dan al vooruitgang zichtbaar is.

br />
Het gesprek was het gevolg van de onderzoeksvisitatie die de VSNU vorige week publiceerde. Daaruit bleek dat STM op ‘kwaliteit’ in de achterhoede van het totale Nederlandse chemie-onderzoek is terechtgekomen.

De visitaties vinden eens in de zes jaar plaats, maar zólang willen het cvb en de faculteit niet wachten. Men gaat op zoek naar een decaan ‘van buiten’, omdat nu moeilijke maatregelen moeten worden genomen en de faculteit het al geruime tijd niet eens kan worden over een interne voordracht.

De nieuwe leiding moet, in de woorden van het college van bestuur, het idee opgeven om ,,alles tegelijk te doen”. ,,Niet alles tussen molecuul en proces hoeft in Delft aan de orde te komen”, aldus collegevoorzitter De Voogd. ,,Dat betekent dat wat nu goed is gekoesterd moet worden, en dat we gaan investeren in onderzoek dat van groot maatschappelijk belang is. Maar het betekent ook dat we andere activiteiten zullen stoppen.”

Het college heeft toegezegd dat de faculteit een nieuw gebouw krijgt en dat er ook geld komt voor het aanstellen van jonge, nieuwe hoogleraren. Minister Ritzen heeft voor dergelijke verjongingsbeleid al een ‘potje’ beschikbaar gesteld, maar zonodig springt het cvb verder bij.

Wie de tussentijdse visitatie zal uitvoeren is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dit door het Amerikaanse accreditatiebureau ABET. (R.M.)

Richard Meijer

Het bestuur en de faculteitsraad van STM hebben met het college van bestuur een aanpak besproken om het onderzoek te versterken. Men overweegt zelfs om over een paar jaar weer een visitatie uit te laten voeren, in de hoop dat dan al vooruitgang zichtbaar is.

Het gesprek was het gevolg van de onderzoeksvisitatie die de VSNU vorige week publiceerde. Daaruit bleek dat STM op ‘kwaliteit’ in de achterhoede van het totale Nederlandse chemie-onderzoek is terechtgekomen.

De visitaties vinden eens in de zes jaar plaats, maar zólang willen het cvb en de faculteit niet wachten. Men gaat op zoek naar een decaan ‘van buiten’, omdat nu moeilijke maatregelen moeten worden genomen en de faculteit het al geruime tijd niet eens kan worden over een interne voordracht.

De nieuwe leiding moet, in de woorden van het college van bestuur, het idee opgeven om ,,alles tegelijk te doen”. ,,Niet alles tussen molecuul en proces hoeft in Delft aan de orde te komen”, aldus collegevoorzitter De Voogd. ,,Dat betekent dat wat nu goed is gekoesterd moet worden, en dat we gaan investeren in onderzoek dat van groot maatschappelijk belang is. Maar het betekent ook dat we andere activiteiten zullen stoppen.”

Het college heeft toegezegd dat de faculteit een nieuw gebouw krijgt en dat er ook geld komt voor het aanstellen van jonge, nieuwe hoogleraren. Minister Ritzen heeft voor dergelijke verjongingsbeleid al een ‘potje’ beschikbaar gesteld, maar zonodig springt het cvb verder bij.

Wie de tussentijdse visitatie zal uitvoeren is nog niet bekend. Mogelijk gebeurt dit door het Amerikaanse accreditatiebureau ABET. (R.M.)

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.