Opinie

Op zoek naar opa Albert

Geen standaard biografie, dit boekje over het leven en werk van professor Albert Sybrandus Keverling Buisman. Zijn kleinzoon schreef vooral een persoonlijk verhaal over zijn grootvader, die tussen 1919 en 1940 hoogleraar was in Delft.


Enkele maanden nadat TU-hoogleraar A.S. Keverling Buisman op 20 februari 1944 in een Jappenkamp in Bandoeng overleed, werd een pasgeboren kleinzoon naar hem vernoemd. Toen die 64 jaar later tijdens een symposium op de TU gevraagd werd om iets te vertellen over zijn grootvader, stond hij met zijn mond vol tanden. Dat was voor dr. Albert Sybrandus Keverling Buisman de aanleiding om op zoek te gaan naar de man die hij nooit had gekend. Hij verzamelde materiaal dat uitmondde in een boekje over het leven en werk van prof.ir. A.J. Buisman.


Daarin staat dat Buisman (geboren in 1890 in Hardinxveld) in 1912 cum laude afstudeerde in de weg- en waterbouw. Hij ging werken voor HBG op Java en kwam na vijf jaar terug in Nederland. Aanvankelijk voor verlof, maar hij besloot te blijven toen de TU hem een hoogleraarschap ‘toegepaste techniek’ aanbood. Buisman maakte naam met een onderzoek naar een verzakte treindijk bij Weesp, waardoor in 1918 een trein verongelukte met 41 slachtoffers. Buisman toonde aan dat de dijk verzadigd was met water (het had veel geregend) waardoor de aarde ging schuiven. Hij liet ook zien dat het inklinken van de bodem een langzaam maar eindeloos proces is (de zettingswet). Zijn standaardwerk ‘Grondmechanica’ dat in 1940 verscheen, heeft Buisman zelf nooit gezien omdat hij in 1939 naar Bandoeng vertrok waar hij overvallen werd door de oorlog.


Het boek is liefdevol gemaakt en verzorgd uitgegeven. Het is een persoonlijk verhaal geworden, en geen standaard biografie. Dan had er meer over Buismans werk in gestaan en minder over de familie.


Albert Sybrandus Keverling Buisman: ‘Albert Sybrandus, leven en werk van prof.ir. A.S. Keverling Buisman (1890 – 1944)’, 104 blz, Betatext 2012, 27,50 euro te bestellen bij www.betatext.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.