Onderwijs

Onderzoeksportfolio krijgt vorm

De commissie-Dewilde is inmiddels begonnen aan het schrijven van het onderzoeksgedeelte van de strategienota. Een aantal weken geleden kwamen alle faculteiten met een eerste versie van hun onderzoeksportfolio.

Hierin gaven ze onder meer aan in welke toptijdschriften ze in de toekomst zullen publiceren, welke instellingen op hun vakgebied tot de absolute wereldtop behoren, en welk deel van hun eigen onderzoek eigenlijk niet goed genoeg is. Op grond van aanmerkingen en discussies hebben ze inmiddels een tweede versie geschreven en ingeleverd bij het college van bestuur.

Een commissie van wijzen onder leiding van prof.dr.ir. Patrick Dewilde is inmiddels begonnen met het verwerken van de zeven facultaire portfolio’s tot één TU-breed onderzoeksportfolio. Dat is rond 1 juli klaar en vormt het concept-onderwijshoofdstuk van de nieuwe strategienota. Anderen werken aan strategieparagrafen over onderwijs, personeelsbeleid en het masterplan. De strategienota beschrijft de hoofdlijnen van het TU-beleid voor de komende jaren.

Na 1 juli wordt de conceptnota onder de loep genomen door de raad van toezicht en een prestigieuze internationale commissie. In de tweede helft van augustus komt de strategie aan de orde in de gezamenlijke vergadering met ondernemingsraad en studentenraad. ,,Het definitieve verhaal is er in september”, verwacht De Voogd.

In welk tempo de nieuwe strategie wordt geïmplementeerd, is volgens De Voogd nog niet duidelijk. Reorganisaties zijn mogelijk, maar er kan ook gekozen worden voor de weg der geleidelijkheid: veranderingen doorvoeren op het moment dat mensen vertrekken. De Voogd: ,,Dat kan per afdeling verschillen. Ik denk dat het tempo en de budgettering eind 2001 bekend zijn.”

Een aantal weken geleden kwamen alle faculteiten met een eerste versie van hun onderzoeksportfolio. Hierin gaven ze onder meer aan in welke toptijdschriften ze in de toekomst zullen publiceren, welke instellingen op hun vakgebied tot de absolute wereldtop behoren, en welk deel van hun eigen onderzoek eigenlijk niet goed genoeg is. Op grond van aanmerkingen en discussies hebben ze inmiddels een tweede versie geschreven en ingeleverd bij het college van bestuur.

Een commissie van wijzen onder leiding van prof.dr.ir. Patrick Dewilde is inmiddels begonnen met het verwerken van de zeven facultaire portfolio’s tot één TU-breed onderzoeksportfolio. Dat is rond 1 juli klaar en vormt het concept-onderwijshoofdstuk van de nieuwe strategienota. Anderen werken aan strategieparagrafen over onderwijs, personeelsbeleid en het masterplan. De strategienota beschrijft de hoofdlijnen van het TU-beleid voor de komende jaren.

Na 1 juli wordt de conceptnota onder de loep genomen door de raad van toezicht en een prestigieuze internationale commissie. In de tweede helft van augustus komt de strategie aan de orde in de gezamenlijke vergadering met ondernemingsraad en studentenraad. ,,Het definitieve verhaal is er in september”, verwacht De Voogd.

In welk tempo de nieuwe strategie wordt geïmplementeerd, is volgens De Voogd nog niet duidelijk. Reorganisaties zijn mogelijk, maar er kan ook gekozen worden voor de weg der geleidelijkheid: veranderingen doorvoeren op het moment dat mensen vertrekken. De Voogd: ,,Dat kan per afdeling verschillen. Ik denk dat het tempo en de budgettering eind 2001 bekend zijn.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.