Onderwijs

Nijs beperkt instroom hboers op universiteit

Universiteiten mogen aanvullende eisen stellen aan hbo-studenten die na hun propedeuse een wetenschappelijke opleiding willen volgen.

Daarmee komt staatssecretaris Nijs tegemoet aan een wens van branchevereniging Vsnu. De universiteitenclub had Nijs gevraagd de wet zo aan te passen dat studenten met een hbo-propedeuse niet langer zonder meer moeten worden toegelaten. Steeds meer havisten gebruiken een jaar hbo als springplank naar de universiteit. Een verbod gaat Nijs te ver. Wel is ze bereid de toelatingseisen te verscherpen.

Volgens de Vsnu kunnen veel hbo’ers het academisch niveau niet aan. Bijna de helft valt in het eerste jaar uit, en wie het wel redt loopt vaak forse vertraging op. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar ook voor de universiteiten. Die worden gedeeltelijk gefinancierd op grond van hun studierendementen. Iedere student die de universiteit zonder bul verlaat, kost dus geld.

Volgens de staatssecretaris moeten universiteiten de mogelijkheid krijgen aanvullende eisen te stellen aan het vakkenpakket van hbo’ers, of een toelatingsexamen in te voeren. Daarmee komt ze de universiteiten flink tegemoet.

De Hbo-raad en de Landelijke Studentenvakbond zijn blij dat Nijs de route niet wil verbieden. Ze willen dat de bewindsvrouw de universiteiten aanspoort de aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs te verbeteren. (WvD)

Daarmee komt staatssecretaris Nijs tegemoet aan een wens van branchevereniging Vsnu. De universiteitenclub had Nijs gevraagd de wet zo aan te passen dat studenten met een hbo-propedeuse niet langer zonder meer moeten worden toegelaten. Steeds meer havisten gebruiken een jaar hbo als springplank naar de universiteit. Een verbod gaat Nijs te ver. Wel is ze bereid de toelatingseisen te verscherpen.

Volgens de Vsnu kunnen veel hbo’ers het academisch niveau niet aan. Bijna de helft valt in het eerste jaar uit, en wie het wel redt loopt vaak forse vertraging op. Dat is niet alleen vervelend voor henzelf, maar ook voor de universiteiten. Die worden gedeeltelijk gefinancierd op grond van hun studierendementen. Iedere student die de universiteit zonder bul verlaat, kost dus geld.

Volgens de staatssecretaris moeten universiteiten de mogelijkheid krijgen aanvullende eisen te stellen aan het vakkenpakket van hbo’ers, of een toelatingsexamen in te voeren. Daarmee komt ze de universiteiten flink tegemoet.

De Hbo-raad en de Landelijke Studentenvakbond zijn blij dat Nijs de route niet wil verbieden. Ze willen dat de bewindsvrouw de universiteiten aanspoort de aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs te verbeteren. (WvD)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.