Onderwijs

Meer eenheid in TU-websites

Meer eenheid brengen in de TU-website. Dat is de opdracht van Marketing en Communicatie aan Leonard Thierry. ,,Er staat heel veel informatie op de TU-site, maar voor derden is het lastig om de voor hen relevante gegevens te vinden.

Dat moet beter.”

De afgelopen jaren hebben de beheerseenheden en hun medewerkers de vrijheid gehad om op eigen wijze vorm te geven aan hun websites. ,,Dat heeft tot veel creativiteit en diversiteit geleid”, aldus Leonard Thierry, ,,maar ook tot onduidelijkheid. Velen hebben een eigen vormgeving gekozen en bij een aantal websites is zelfs niet te zien dat de vakgroep of het instituut onderdeel uitmaken van de TU Delft.”

Thierry, werkzaam bij LogicaCMG, is projectleider van het project ‘Universitaire Website’. Dat heeft als doel meer eenheid te creëren in de TU-websites. Het is niet de eerste keer dat Thierry een dergelijke opdracht uitvoert. Na zijn studie informatica heeft hij een overeenkomstig project gedaan bij International Gas Union – een wereldwijde belangenorganisatie voor gasproducenten – en bij het telecombedrijf Vodafone.

Een van de eerste stappen die Thierry zal nemen, is het maken van een analyse van de externe doelgroepen die de TU-site (willen) gebruiken. ,,Verschillende groepen zijn geïnteresseerd in informatie over of van de TU Delft. Een scholier zal iets willen weten over een studie en het Delftse studentenleven. Een bedrijf daarentegen zal geïnteresseerd zijn in informatie over het onderzoek en de eventuele mogelijkheden tot samenwerken. En de pers wil meestal snel een expert kunnen vinden om een bepaalde gebeurtenis toe te lichten.” Volgens Thierry is het op dit moment lastig om de voor hen relevante informatie snel te vinden. ,,Wij gaan in kaart brengen wat de wensen van die externe groepen zijn. Daarop baseren we vervolgens een navigatiestructuur die de doelgroepen optimaal bedient.”

Styleguide

Tegelijkertijd zullen er ook richtlijnen voor de vormgeving komen. ,,Het is ons voornemen om een styleguide samen te stellen met bijvoorbeeld aanwijzingen waaraan de grafische vormgeving van de TU-sites moet voldoen.”

Regelmatig moet de inhoud van een site worden aangepast. De projectgroep gaat ook bekijken wat het meest geschikte content management-systeem (CMS) voor de TU is. ,,Het streven is dat er een centrale site komt en een decentraal deel dat de beheerseenheden zelf kunnen beheren. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de beheerseenheden bleek dat er een grote behoefte is aan een CMS. Van hun kant is daar al diverse keren op aangedrongen. Sommige beheerseenheden, zoals de Bibliotheek, hebben ondertussen al een eigen systeem aangeschaft. Wij zullen verschillende content management-systemen bekijken – ook degene die al op de TU draaien – en de wensen hierover binnen de TU inventariseren. Er is snelheid geboden, maar we moeten tegelijkertijd niet over één nacht ijs gaan. Ook zonder CMS zullen we al stappen zetten op weg naar een beter beheer van websites, bijvoorbeeld door het scheiden van inhoud en presentatie door gebruik te maken van sjablonen en stylesheets.”

Thierry wil in het project zo veel mogelijk op een open manier samenwerken met vertegenwoordigers van de beheerseenheden. ,,Er is de afgelopen jaren binnen de TU veel kennis opgedaan op het gebied van websites. Het is tenslotte een technische opleiding en studenten en docenten zijn heel handig in het maken van een site. Hun mening en visie laat de projectgroep zeker meewegen in de voorstellen die wij opstellen. Er bestaat natuurlijk geen oplossing waar iedereen voor honderd procent tevreden mee is, maar we streven er wel naar om voorstellen te ontwikkelen waarin de meeste medewerkers zich kunnen vinden.”

Meer eenheid brengen in de TU-website. Dat is de opdracht van Marketing en Communicatie aan Leonard Thierry. ,,Er staat heel veel informatie op de TU-site, maar voor derden is het lastig om de voor hen relevante gegevens te vinden. Dat moet beter.”

De afgelopen jaren hebben de beheerseenheden en hun medewerkers de vrijheid gehad om op eigen wijze vorm te geven aan hun websites. ,,Dat heeft tot veel creativiteit en diversiteit geleid”, aldus Leonard Thierry, ,,maar ook tot onduidelijkheid. Velen hebben een eigen vormgeving gekozen en bij een aantal websites is zelfs niet te zien dat de vakgroep of het instituut onderdeel uitmaken van de TU Delft.”

Thierry, werkzaam bij LogicaCMG, is projectleider van het project ‘Universitaire Website’. Dat heeft als doel meer eenheid te creëren in de TU-websites. Het is niet de eerste keer dat Thierry een dergelijke opdracht uitvoert. Na zijn studie informatica heeft hij een overeenkomstig project gedaan bij International Gas Union – een wereldwijde belangenorganisatie voor gasproducenten – en bij het telecombedrijf Vodafone.

Een van de eerste stappen die Thierry zal nemen, is het maken van een analyse van de externe doelgroepen die de TU-site (willen) gebruiken. ,,Verschillende groepen zijn geïnteresseerd in informatie over of van de TU Delft. Een scholier zal iets willen weten over een studie en het Delftse studentenleven. Een bedrijf daarentegen zal geïnteresseerd zijn in informatie over het onderzoek en de eventuele mogelijkheden tot samenwerken. En de pers wil meestal snel een expert kunnen vinden om een bepaalde gebeurtenis toe te lichten.” Volgens Thierry is het op dit moment lastig om de voor hen relevante informatie snel te vinden. ,,Wij gaan in kaart brengen wat de wensen van die externe groepen zijn. Daarop baseren we vervolgens een navigatiestructuur die de doelgroepen optimaal bedient.”

Styleguide

Tegelijkertijd zullen er ook richtlijnen voor de vormgeving komen. ,,Het is ons voornemen om een styleguide samen te stellen met bijvoorbeeld aanwijzingen waaraan de grafische vormgeving van de TU-sites moet voldoen.”

Regelmatig moet de inhoud van een site worden aangepast. De projectgroep gaat ook bekijken wat het meest geschikte content management-systeem (CMS) voor de TU is. ,,Het streven is dat er een centrale site komt en een decentraal deel dat de beheerseenheden zelf kunnen beheren. Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de beheerseenheden bleek dat er een grote behoefte is aan een CMS. Van hun kant is daar al diverse keren op aangedrongen. Sommige beheerseenheden, zoals de Bibliotheek, hebben ondertussen al een eigen systeem aangeschaft. Wij zullen verschillende content management-systemen bekijken – ook degene die al op de TU draaien – en de wensen hierover binnen de TU inventariseren. Er is snelheid geboden, maar we moeten tegelijkertijd niet over één nacht ijs gaan. Ook zonder CMS zullen we al stappen zetten op weg naar een beter beheer van websites, bijvoorbeeld door het scheiden van inhoud en presentatie door gebruik te maken van sjablonen en stylesheets.”

Thierry wil in het project zo veel mogelijk op een open manier samenwerken met vertegenwoordigers van de beheerseenheden. ,,Er is de afgelopen jaren binnen de TU veel kennis opgedaan op het gebied van websites. Het is tenslotte een technische opleiding en studenten en docenten zijn heel handig in het maken van een site. Hun mening en visie laat de projectgroep zeker meewegen in de voorstellen die wij opstellen. Er bestaat natuurlijk geen oplossing waar iedereen voor honderd procent tevreden mee is, maar we streven er wel naar om voorstellen te ontwikkelen waarin de meeste medewerkers zich kunnen vinden.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.