Onderwijs

Materiaalkunde te klein voor eigen bachelor

Materiaalkunde is te klein voor eigen bacheloropleiding oordeelt decaan Karel Luyben. Hij stelt voor materiaalkunde als differentiatietraject (minor) onder te brengen bij technische natuurkunde.

/strong>

,,Dat er weinig studenten zijn, klopt natuurlijk. Maar hoeveel materiaalkunde blijft er over in een zogehete minor?”, vraagt facultaire studentenraadslid Mienke Beuling zich af. ,,In het nieuwe onderwijsbeleidsplan staat dat er wordt gestreefd naar een evenwichtig programma. Dat vind ik te vaag. We stemmen daar niet mee in.”

Opleidingsdirecteur dr. Erik Lagendijk: ,,Major-minor is een constructie die ze in Leiden ook gaan toepassen: een brede bachelor met verschillende keuzevarianten. Behalve materiaalkunde zou dus ook scheikunde of werktuigbouwkunde een minor kunnen zijn bij natuurkunde. En wellicht dat studenten van Lucht- en ruimtevaarttechniek of industrieel ontwerpen ook de minor materiaalkunde zouden kunnen doen. Maar het is nog maar een plan. Er moet nog een hoop water door de rivier.”

Afdelingshoofd professor Sybrand van der Zwaag heeft het liefst een eigen bachelor, maar een minor hoeft volgens hem niet slecht uit te pakken. ,,De instroom voor de master stijgt er misschien zelfs door. Eenmaal in Delft kunnen studenten zich wellicht een betere voorstelling maken van het vak. En dat we consequenties moeten trekken uit de lage studentenaantallen is begrijpelijk.” Beuling: ,,Straks moeten scholieren die materiaalkunde leuk vinden natuurkunde kiezen. Natuurkunde zien velen als moeilijk en theoretisch, dus dat kan afschrikken.”

Het plan voor de materiaalkunde minor, volgt op een eerder idee van de faculteit om een gezamenlijke bachelor NT-Mk te maken. In dit plan telde de materiaalkundevariant dertig studiepunten. Beuling: ,,Het liefst zien we natuurlijk een eigen bachelor. Maar een gezamenlijke BSc zagen we wel zitten; second best zeg maar. Jammer alleen dat de naam materiaalkunde niet op de bachelor mag worden geplakt van de hoogleraren natuurkunde.”

De adviescommissie bachelor-master stemt echter niet in met een bachelor met daarin een traject dat niet automatisch toegang geeft tot de master natuurkunde, meldt Lagendijk. Daarom ligt er nu het idee voor een minor op tafel. Drs. Geerlinge Pessers, lid van de adviescommissie bachelor-master: ,,’Een gezamenlijke bachelor mag niet’ hebben we zeker niet gezegd, we hebben nog helemaal geen advies gegeven. Er is alleen opgemerkt dat de opzet nog niet duidelijk uitgewerkt was en dat de faculteit ook rekening moet houden met de juridische consequenties. Een bachelor opheffen kan niet zomaar, en samenvoeging betekent wettelijk gezien een nieuwe opleiding. Het college heeft zich ook nog niet uitgelaten over gezamenlijke bachelors. Minder bachelors past overigens wel in hun ideeën.”

Hoe moet het verder wanneer de studentenraad niet instemt met de minor? Beuling: ,,Daar ben ik ook erg benieuwd naar. Een eigenbachelor zit er denk ik niet in. Maar niemand weet nog hoe het college denkt over minors.”

Materiaalkunde is te klein voor eigen bacheloropleiding oordeelt decaan Karel Luyben. Hij stelt voor materiaalkunde als differentiatietraject (minor) onder te brengen bij technische natuurkunde.

,,Dat er weinig studenten zijn, klopt natuurlijk. Maar hoeveel materiaalkunde blijft er over in een zogehete minor?”, vraagt facultaire studentenraadslid Mienke Beuling zich af. ,,In het nieuwe onderwijsbeleidsplan staat dat er wordt gestreefd naar een evenwichtig programma. Dat vind ik te vaag. We stemmen daar niet mee in.”

Opleidingsdirecteur dr. Erik Lagendijk: ,,Major-minor is een constructie die ze in Leiden ook gaan toepassen: een brede bachelor met verschillende keuzevarianten. Behalve materiaalkunde zou dus ook scheikunde of werktuigbouwkunde een minor kunnen zijn bij natuurkunde. En wellicht dat studenten van Lucht- en ruimtevaarttechniek of industrieel ontwerpen ook de minor materiaalkunde zouden kunnen doen. Maar het is nog maar een plan. Er moet nog een hoop water door de rivier.”

Afdelingshoofd professor Sybrand van der Zwaag heeft het liefst een eigen bachelor, maar een minor hoeft volgens hem niet slecht uit te pakken. ,,De instroom voor de master stijgt er misschien zelfs door. Eenmaal in Delft kunnen studenten zich wellicht een betere voorstelling maken van het vak. En dat we consequenties moeten trekken uit de lage studentenaantallen is begrijpelijk.” Beuling: ,,Straks moeten scholieren die materiaalkunde leuk vinden natuurkunde kiezen. Natuurkunde zien velen als moeilijk en theoretisch, dus dat kan afschrikken.”

Het plan voor de materiaalkunde minor, volgt op een eerder idee van de faculteit om een gezamenlijke bachelor NT-Mk te maken. In dit plan telde de materiaalkundevariant dertig studiepunten. Beuling: ,,Het liefst zien we natuurlijk een eigen bachelor. Maar een gezamenlijke BSc zagen we wel zitten; second best zeg maar. Jammer alleen dat de naam materiaalkunde niet op de bachelor mag worden geplakt van de hoogleraren natuurkunde.”

De adviescommissie bachelor-master stemt echter niet in met een bachelor met daarin een traject dat niet automatisch toegang geeft tot de master natuurkunde, meldt Lagendijk. Daarom ligt er nu het idee voor een minor op tafel. Drs. Geerlinge Pessers, lid van de adviescommissie bachelor-master: ,,’Een gezamenlijke bachelor mag niet’ hebben we zeker niet gezegd, we hebben nog helemaal geen advies gegeven. Er is alleen opgemerkt dat de opzet nog niet duidelijk uitgewerkt was en dat de faculteit ook rekening moet houden met de juridische consequenties. Een bachelor opheffen kan niet zomaar, en samenvoeging betekent wettelijk gezien een nieuwe opleiding. Het college heeft zich ook nog niet uitgelaten over gezamenlijke bachelors. Minder bachelors past overigens wel in hun ideeën.”

Hoe moet het verder wanneer de studentenraad niet instemt met de minor? Beuling: ,,Daar ben ik ook erg benieuwd naar. Een eigenbachelor zit er denk ik niet in. Maar niemand weet nog hoe het college denkt over minors.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.