Onderwijs

Kwesties rond het hoge collegegeldtarief

Studenten die in 1994 begonnen zijn aan de TU kunnen nog voorkomen dat zij in het zevende jaar een hoog tarief moeten betalen.De kwestie van het hoge en lage collegegeld geldt voor twee groepen studenten: studenten die gestart zijn in studiejaar ’94/’95 en zij die begonnen in ’93/’94, maar overgestapt zijn op het vijfjarige programma.

Een deel van die laatste lichting heeft al kennisgemaakt met de problematiek. Zij dachten recht te hebben op het lage tarief en werden geconfronteerd met het hogere. Om te voorkomen dat dezelfde misverstanden ontstaan bij de studenten uit 1994 heeft de Centrale Studenten administratie (CSa) een toelichting rondgestuurd.

Niet iedere student uit 1993 en 1994 krijgt te maken met deze collegegeldkwestie. Het betreft alleen personen die langer dan zeven jaar studeren en die gedurende het jaar dat zij een bijdrage uit het Techniekfonds kregen, de studiefinanciering hebben laten doorlopen (veelal met een nullening). Het voordeel was dat zij hun OV-jaarkaart mochten houden en het recht op een goedkope ziektekostenverzekering. Helaas realiseerden weinigen zich dat dit hen wel een jaar van het lage collegegeldtarief kost.

Dit is het gevolg van overheidsregels. In de wet ligt vast dat een student recht heeft op een laag collegegeld gedurende de wettelijke studieduur plus twee extra jaren (C+2). De TU kan aan die regels dus niets veranderen.
Som

De vijfjarige cursusduur werd pas in het studiejaar 1995/96 officieel geaccepteerd door het ministerie. In 1993, bij de overgang van een vier- naar een vijfjarige Delftse studieduur, heeft de TU de financiële gevolgen opgevangen door beginnende studenten een uitkering uit het Techniekfonds te geven. Het cohort 1994/95 en de overstappers 1993/94 bevinden zich namelijk in een tussenfase.

Volgens de wet heeft de student recht op zes jaar laag collegegeldtarief. In de praktijk had de periode zeven jaar (cursusduur + 2 jaar) moeten bedragen. Om het gat te dichten heeft de TU ervoor gezorgd dat studenten ook recht hebben op het lage tarief als ze een uitkering uit het Techniekfonds krijgen. Dan klopt de som, cursusduur + 2 jaar, weer.

Dit geldt alleen als de studiefinanciering gedurende het jaar Techniekfonds is stopzet. Als dat niet het geval is, valt het eerste leenjaar bij de IBG samen met het Techniekfonds en verspeelt de student dus een jaar recht op het lage tarief. Het gevolg van het stopzetten van de studiefinanciering is dat er geen recht bestaat op een OV-kaart en de Studenten Standaard Pakket polis voor ziektekosten. Om dit nadeel te compenseren is de bijdrage uit het Techniekfonds honderddertig gulden hoger dan de basisbeurs.

Voor de lichting ’93 is het te laat, maar studenten uit 1994 kunnen alsnog hun studiefinanciering stopzetten. De uiterste datum daarvoor is 7 september, want de OV-jaarkaart moet op de vijfde werkdag van de maand ingeleverd worden. Studenten diegeen actie ondernemen gaan na hun zevende studiejaar meer collegegeld betalen. Als zij hun studiefinanciering wel stopzetten, moeten zij ook hun Studenten Standaard Pakket Polis stopzetten. En direct zorgen voor een nieuwe ziektekostenverzekering.

Studenten die in 1994 begonnen zijn aan de TU kunnen nog voorkomen dat zij in het zevende jaar een hoog tarief moeten betalen.

De kwestie van het hoge en lage collegegeld geldt voor twee groepen studenten: studenten die gestart zijn in studiejaar ’94/’95 en zij die begonnen in ’93/’94, maar overgestapt zijn op het vijfjarige programma. Een deel van die laatste lichting heeft al kennisgemaakt met de problematiek. Zij dachten recht te hebben op het lage tarief en werden geconfronteerd met het hogere. Om te voorkomen dat dezelfde misverstanden ontstaan bij de studenten uit 1994 heeft de Centrale Studenten administratie (CSa) een toelichting rondgestuurd.

Niet iedere student uit 1993 en 1994 krijgt te maken met deze collegegeldkwestie. Het betreft alleen personen die langer dan zeven jaar studeren en die gedurende het jaar dat zij een bijdrage uit het Techniekfonds kregen, de studiefinanciering hebben laten doorlopen (veelal met een nullening). Het voordeel was dat zij hun OV-jaarkaart mochten houden en het recht op een goedkope ziektekostenverzekering. Helaas realiseerden weinigen zich dat dit hen wel een jaar van het lage collegegeldtarief kost.

Dit is het gevolg van overheidsregels. In de wet ligt vast dat een student recht heeft op een laag collegegeld gedurende de wettelijke studieduur plus twee extra jaren (C+2). De TU kan aan die regels dus niets veranderen.
Som

De vijfjarige cursusduur werd pas in het studiejaar 1995/96 officieel geaccepteerd door het ministerie. In 1993, bij de overgang van een vier- naar een vijfjarige Delftse studieduur, heeft de TU de financiële gevolgen opgevangen door beginnende studenten een uitkering uit het Techniekfonds te geven. Het cohort 1994/95 en de overstappers 1993/94 bevinden zich namelijk in een tussenfase.

Volgens de wet heeft de student recht op zes jaar laag collegegeldtarief. In de praktijk had de periode zeven jaar (cursusduur + 2 jaar) moeten bedragen. Om het gat te dichten heeft de TU ervoor gezorgd dat studenten ook recht hebben op het lage tarief als ze een uitkering uit het Techniekfonds krijgen. Dan klopt de som, cursusduur + 2 jaar, weer.

Dit geldt alleen als de studiefinanciering gedurende het jaar Techniekfonds is stopzet. Als dat niet het geval is, valt het eerste leenjaar bij de IBG samen met het Techniekfonds en verspeelt de student dus een jaar recht op het lage tarief. Het gevolg van het stopzetten van de studiefinanciering is dat er geen recht bestaat op een OV-kaart en de Studenten Standaard Pakket polis voor ziektekosten. Om dit nadeel te compenseren is de bijdrage uit het Techniekfonds honderddertig gulden hoger dan de basisbeurs.

Voor de lichting ’93 is het te laat, maar studenten uit 1994 kunnen alsnog hun studiefinanciering stopzetten. De uiterste datum daarvoor is 7 september, want de OV-jaarkaart moet op de vijfde werkdag van de maand ingeleverd worden. Studenten diegeen actie ondernemen gaan na hun zevende studiejaar meer collegegeld betalen. Als zij hun studiefinanciering wel stopzetten, moeten zij ook hun Studenten Standaard Pakket Polis stopzetten. En direct zorgen voor een nieuwe ziektekostenverzekering.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.