Onderwijs

krtnws

MemoriamOp 31 juli is na een korte ziekteperiode prof.ir. Teus van Oosterom op 91 jarige leeftijd te Maastricht overleden. Van Oosterom was van 1962 tot 1980 hoogleraar bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

In 1985 werd Van Oosterom benoemd tot erelid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Erfgoed

Een monumentale nederzetting in de woestenij van de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie wordt de komende drie jaar gerestaureerd door de afdeling restauratie, herontwerp en renovatie van Bouwkunde. De afdeling heeft daarvoor een subsidie van 2,3 miljoen gekregen van twee ministeries. Het ‘Genadendal’ werd rond 1800 gesticht door de Evangelische Broedergemeenschap van de Hernhutters om kleurlingen en slaven een nieuwe toekomst te bieden.

Uitstel

De nieuwe studie ‘duurzame scheikunde’ begint dit jaar nog niet, zo is inmiddels zeker. 1 september 2002 is nu de ’target’, meldt scheikunde-opleidingsdirecteur dr.ir. Maurice Peereboom. Delft begint de studie samen met de Universiteit Leiden, net als het enkele jaren geleden gestarte life science & technology. Half september komt de Leidse hoogleraar Jan Reedijk met uitgewerkte plannen, zegt Peereboom.

Avantium

Het chemische onderzoeksbedrijf Avantium, met een vestiging in het Delft-ChemTechgebouw van de TU, heeft een subsidie van tien miljoen gulden gekregen van het ministerie van Eonomische Zaken. Dat geld moet het bedrijf besteden aan onderzoek aan de drie technische universiteiten in Nederland. Ruim een jaar geleden waren bij de oprichting van het bedrijf, waar de TU voor 3,3 miljoen gulden in heeft geïnvesteerd al toezeggingen gedaan door EZ over deze subsidie. Er bleek echter een goedkeuring uit Brussel nodig om het geld ook werkelijk te krijgen.

Explosie

De explosiegroep van de TU gaat intensief samenwerken met het Prins Maurits Laboratorium van TNO. In juli richtten beide partijen daarvoor gezamenlijk het Kenniscentrum reactieve gasdynamica en explosieveiligheid op. Bedrijven uit de procesindustrie moeten bij dit kenniscentrum terechtkunnen voor zowel theoretische als praktische kennis over veiligheid en over proces- en kostenoptimalisatie van de productie.

Gemeenschappelijk

Een gemeenschappelijk taal van architecten en installateurs kan bij bouwprojecten veel tijd en geld besparen. Om zo’n taal te kunnen ontwikkelen gaat de TU de komende twee jaar de denk- en werkwijze van beide beroepsgroepen in kaart brengen, samen met de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en de Koninklijke maatschappij tot bevordering der bouwkunde. Beide verenigingen investeren 330 duizend gulden in het onderzoek.

Shellprijs

Professor Joop Schoonman van de sectie anorganische chemie heeft de Koninklijke Shellprijs 2001 gewonnen. De hoogleraar krijgt de prijs voor zijn werk aan zonnecellen en duurzame batterijen. Een voorbeeld is een compacte op lithium gebaseerde folieaccu. De jaarlijkse Shellprijs voor duurzame innovaties bestaat uit een geldbedrag van twee ton en een beeldje.

Memoriam

Op 31 juli is na een korte ziekteperiode prof.ir. Teus van Oosterom op 91 jarige leeftijd te Maastricht overleden. Van Oosterom was van 1962 tot 1980 hoogleraar bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. In 1985 werd Van Oosterom benoemd tot erelid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs.

Erfgoed

Een monumentale nederzetting in de woestenij van de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie wordt de komende drie jaar gerestaureerd door de afdeling restauratie, herontwerp en renovatie van Bouwkunde. De afdeling heeft daarvoor een subsidie van 2,3 miljoen gekregen van twee ministeries. Het ‘Genadendal’ werd rond 1800 gesticht door de Evangelische Broedergemeenschap van de Hernhutters om kleurlingen en slaven een nieuwe toekomst te bieden.

Uitstel

De nieuwe studie ‘duurzame scheikunde’ begint dit jaar nog niet, zo is inmiddels zeker. 1 september 2002 is nu de ’target’, meldt scheikunde-opleidingsdirecteur dr.ir. Maurice Peereboom. Delft begint de studie samen met de Universiteit Leiden, net als het enkele jaren geleden gestarte life science & technology. Half september komt de Leidse hoogleraar Jan Reedijk met uitgewerkte plannen, zegt Peereboom.

Avantium

Het chemische onderzoeksbedrijf Avantium, met een vestiging in het Delft-ChemTechgebouw van de TU, heeft een subsidie van tien miljoen gulden gekregen van het ministerie van Eonomische Zaken. Dat geld moet het bedrijf besteden aan onderzoek aan de drie technische universiteiten in Nederland. Ruim een jaar geleden waren bij de oprichting van het bedrijf, waar de TU voor 3,3 miljoen gulden in heeft geïnvesteerd al toezeggingen gedaan door EZ over deze subsidie. Er bleek echter een goedkeuring uit Brussel nodig om het geld ook werkelijk te krijgen.

Explosie

De explosiegroep van de TU gaat intensief samenwerken met het Prins Maurits Laboratorium van TNO. In juli richtten beide partijen daarvoor gezamenlijk het Kenniscentrum reactieve gasdynamica en explosieveiligheid op. Bedrijven uit de procesindustrie moeten bij dit kenniscentrum terechtkunnen voor zowel theoretische als praktische kennis over veiligheid en over proces- en kostenoptimalisatie van de productie.

Gemeenschappelijk

Een gemeenschappelijk taal van architecten en installateurs kan bij bouwprojecten veel tijd en geld besparen. Om zo’n taal te kunnen ontwikkelen gaat de TU de komende twee jaar de denk- en werkwijze van beide beroepsgroepen in kaart brengen, samen met de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen en de Koninklijke maatschappij tot bevordering der bouwkunde. Beide verenigingen investeren 330 duizend gulden in het onderzoek.

Shellprijs

Professor Joop Schoonman van de sectie anorganische chemie heeft de Koninklijke Shellprijs 2001 gewonnen. De hoogleraar krijgt de prijs voor zijn werk aan zonnecellen en duurzame batterijen. Een voorbeeld is een compacte op lithium gebaseerde folieaccu. De jaarlijkse Shellprijs voor duurzame innovaties bestaat uit een geldbedrag van twee ton en een beeldje.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.