Onderwijs

KRT NWS

Collegevoorzit(s)terIn de wandelgangen circuleren aanhoudende, maar onbevestigde geruchten dat Joan Leemhuis-Stout, voormalig commissaris van de koningin in Zuid-Holland, de nieuwe collegevoorzitter zou zijn.

Ook de namen van Piet Dankert, Jan Timmer en Bram Peper zoemen rond. Dankert is een aantal maal ‘gespot’ in het hoofdgebouw. Opvallend is dat het allemaal algemeen bestuurders zijn. De raad van toezicht heeft haar besluit over de nieuwe collegevoorzitter al genomen, maar de officiële aankondiging volgt pas in de loop van juni.

Rijswijk

Het is uitgesloten dat de eerste vijfhonderd studenten van de TH Rijswijk al in september in Delft onderwijs krijgen, zoals oorspronkelijk gepland. Dat herhaalt drs. Hans Michalides, de voorzitter van het Rijswijkse college van bestuur. Wel komt er vanaf september ‘projectonderwijs’ voor enkele tientallen Rijswijkse studenten in het voormalige HLO-gebouw naast de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Michalides wil dat de hele TH Rijswijk tegelijk naar een nieuw pand op de Delftse campus verhuist, en dat kan nog enkele jaren duren. Tussentijdse huisvesting in het Gaac-gebouw aan het De Vries van Heytsplantsoen ziet hij niet zitten.

Bouwkunde

Sinds vorige week vrijdag heeft Bouwkunde een nieuwe opleidingsdirecteur: prof.ir. Kees van Weeren. Van Weeren van de afdeling bouwtechnologie volgt architect prof.ir. Carel Weeber op.

Mega-hogeschool

De hogeschool Delft fuseert met de hogescholen in Alkmaar, Haarlem en Diemen en de Ichtus Hogeschool (vestigingen in Rotterdam en Den Haag). Hiermee ontstaat de grootste hbo-instelling van Nederland met in totaal 36.000 studenten en 2.500 medewerkers. Tot nu toe waren de hogescholen van Amsterdam en Utrecht het grootst. Een naam voor de nieuwe mega-hogeschool is er nog niet.

Lenen

Studenten zijn vorig jaar wat meer gaan lenen van de IB-Groep. Het aantal leners nam met tien procent toe tot 332.000, ongeveer de helft van alle studenten. Het bedrag wat zij lenen is laag: gemiddelde iets meer dan vijftig gulden per maand. Het maximum is vijfhonderd gulden. Lenen bij een bank is meer in trek, terwijl de voorwaarden van ‘Groningen’ aantrekkelijker zijn.

Kwartet

Een kwartetspel dat op speelse manier duurzaam-bouwenmaatregelen onder de aandacht van architecten brengt is genomineerd voor ‘het ei van Columbus’, een landelijke prijsvraag waar dertigduizend gulden mee te verdienen is. Het kwartet is bedacht en geïllustreerd door ir. Kristel Aalbers van het Delftse bedrijf Boom in samenwerking met de studiegroep stadsontwerp en milieu en het dioc de ecologische stad. Vanaf komend studiejaar spelen eerstejaars ermee in een verplicht vak en vorig jaar was het kwartet onderdeel van het kerstpakket bij bouwkunde.

Onderwijs

Van alle westerse industrielanden besteedt Nederland, op Turkije na, relatief nog steeds het minste geld aan onderwijs (4,6 procent van het bruto binnenlands product). Dat valt op te maken uit een rapport van de OESO, dat jaarlijks de onderwijsuitgaven en prestaties van 29 westerse landen vergelijkt. In tegenstelling tot het lager- en voortgezet onderwijs scoort het hoger onderwijs net iets boven de middenmoot.

Van alle Nederlanders tussen de 19 en 26 jaar heeft nu zo’n 33 procent een hbo- of universitair diploma. Met dat aantal staat Nederland op de vijfde plaats, nog voor de Verenigde Staten. Die besteden per jaar bijna twee keer zoveel geld aan hoger onderwijs, terwijl slechts 32 procent van de bevolking tussen de 19 en 26 jaar hoger onderwijs heeft afgerond.

Collegevoorzit(s)ter

In de wandelgangen circuleren aanhoudende, maar onbevestigde geruchten dat Joan Leemhuis-Stout, voormalig commissaris van de koningin in Zuid-Holland, de nieuwe collegevoorzitter zou zijn. Ook de namen van Piet Dankert, Jan Timmer en Bram Peper zoemen rond. Dankert is een aantal maal ‘gespot’ in het hoofdgebouw. Opvallend is dat het allemaal algemeen bestuurders zijn. De raad van toezicht heeft haar besluit over de nieuwe collegevoorzitter al genomen, maar de officiële aankondiging volgt pas in de loop van juni.

Rijswijk

Het is uitgesloten dat de eerste vijfhonderd studenten van de TH Rijswijk al in september in Delft onderwijs krijgen, zoals oorspronkelijk gepland. Dat herhaalt drs. Hans Michalides, de voorzitter van het Rijswijkse college van bestuur. Wel komt er vanaf september ‘projectonderwijs’ voor enkele tientallen Rijswijkse studenten in het voormalige HLO-gebouw naast de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Michalides wil dat de hele TH Rijswijk tegelijk naar een nieuw pand op de Delftse campus verhuist, en dat kan nog enkele jaren duren. Tussentijdse huisvesting in het Gaac-gebouw aan het De Vries van Heytsplantsoen ziet hij niet zitten.

Bouwkunde

Sinds vorige week vrijdag heeft Bouwkunde een nieuwe opleidingsdirecteur: prof.ir. Kees van Weeren. Van Weeren van de afdeling bouwtechnologie volgt architect prof.ir. Carel Weeber op.

Mega-hogeschool

De hogeschool Delft fuseert met de hogescholen in Alkmaar, Haarlem en Diemen en de Ichtus Hogeschool (vestigingen in Rotterdam en Den Haag). Hiermee ontstaat de grootste hbo-instelling van Nederland met in totaal 36.000 studenten en 2.500 medewerkers. Tot nu toe waren de hogescholen van Amsterdam en Utrecht het grootst. Een naam voor de nieuwe mega-hogeschool is er nog niet.

Lenen

Studenten zijn vorig jaar wat meer gaan lenen van de IB-Groep. Het aantal leners nam met tien procent toe tot 332.000, ongeveer de helft van alle studenten. Het bedrag wat zij lenen is laag: gemiddelde iets meer dan vijftig gulden per maand. Het maximum is vijfhonderd gulden. Lenen bij een bank is meer in trek, terwijl de voorwaarden van ‘Groningen’ aantrekkelijker zijn.

Kwartet

Een kwartetspel dat op speelse manier duurzaam-bouwenmaatregelen onder de aandacht van architecten brengt is genomineerd voor ‘het ei van Columbus’, een landelijke prijsvraag waar dertigduizend gulden mee te verdienen is. Het kwartet is bedacht en geïllustreerd door ir. Kristel Aalbers van het Delftse bedrijf Boom in samenwerking met de studiegroep stadsontwerp en milieu en het dioc de ecologische stad. Vanaf komend studiejaar spelen eerstejaars ermee in een verplicht vak en vorig jaar was het kwartet onderdeel van het kerstpakket bij bouwkunde.

Onderwijs

Van alle westerse industrielanden besteedt Nederland, op Turkije na, relatief nog steeds het minste geld aan onderwijs (4,6 procent van het bruto binnenlands product). Dat valt op te maken uit een rapport van de OESO, dat jaarlijks de onderwijsuitgaven en prestaties van 29 westerse landen vergelijkt. In tegenstelling tot het lager- en voortgezet onderwijs scoort het hoger onderwijs net iets boven de middenmoot.

Van alle Nederlanders tussen de 19 en 26 jaar heeft nu zo’n 33 procent een hbo- of universitair diploma. Met dat aantal staat Nederland op de vijfde plaats, nog voor de Verenigde Staten. Die besteden per jaar bijna twee keer zoveel geld aan hoger onderwijs, terwijl slechts 32 procent van de bevolking tussen de 19 en 26 jaar hoger onderwijs heeft afgerond.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.