Onderwijs

Kort Nieuws

StevinlezingProf. T. Kailath van de Amerikaanse Stanford University is uitgenodigd om de allereerste Simon-Stevinlezing te houden.

Deze lezing moet het hoogtepunt worden van de nieuwe, jaarlijkse technologiedag van de TU op 9 november. Kailath is ,,een vermaard deskundige op het gebied van informatietechnologie, micro-electronica en signaalbewerking”. Het is de bedoeling dat de Stevinlezing ieder jaar door een vooraanstaand spreker uit de technische wetenschappen wordt gehouden. De technologiedag is bestemd voor de eigen staf, relaties uit politiek en bedrijfsleven, maar vooral ook voor alumni.
Instituut Dici

Prof.ir. H.B. Verbruggen van de vakgroep regeltechniek en dr.ir. J.C.A. van der Lubbe van de vakgroep informatietheorie, beiden van Elektrotechniek, zijn bezig met de oprichting van het Delft Institute of Computational Intelligence. Dici moet een centraal aanspreekpunt worden naar de buitenwereld op het gebied van fuzzy logic of meer in het algemeen computational intelligence. Deelnemers in het instituut zijn naast de twee bovengenoemde vakgroepen in ieder geval ook de vakgroepen technische informatica en statistiek en stochastiek en operationele analyse van Technische Wiskunde en Informatica en TNO/TPD. Mogelijk komen er nog vakgroepen of instituten bij.
Ledenraadpleging

De vakcentrales van overheidspersoneel houden volgende week donderdag tussen de middag een ledenraadpleging in de Aula. Alle TU-medewerkers die zijn aangesloten bij de bonden AbvaKabo, CFO, AC-HOP, Vawo en VWSD-Delft worden dan geïnformeerd over het rapport dat het externe adviesbureau Mede heeft uitgebracht over de reorganisatie van het Bureau en de modernisering van de ondersteunende diensten. De centrales bepalen daarna hun standpunt voor het overleg met het cvb, dat half augustus plaats vindt.
Rood licht

Heel wat fietsers die maandag tijdens de ochtendspits de kruising Michiel de Ruyterweg/Mijnbouwstraat passeerden, negeerden daar de stoplichten. De politie hield tussen half acht en negen uur 26 fietsers aan, die een boete van veertig gulden kregen. Automobilisten stopten volgens de politie wel allemaal voor rood licht. De politie kondigt aan de controle op deze kruising te zullen herhalen.
NRGenius

In het studenten-radioprogramma NRGenius, dat de hele zomer op maandagavond uitzendt (106.3), staat het uitgestelde interview met de groep Exposure op het programma.

Stevinlezing

Prof. T. Kailath van de Amerikaanse Stanford University is uitgenodigd om de allereerste Simon-Stevinlezing te houden. Deze lezing moet het hoogtepunt worden van de nieuwe, jaarlijkse technologiedag van de TU op 9 november. Kailath is ,,een vermaard deskundige op het gebied van informatietechnologie, micro-electronica en signaalbewerking”. Het is de bedoeling dat de Stevinlezing ieder jaar door een vooraanstaand spreker uit de technische wetenschappen wordt gehouden. De technologiedag is bestemd voor de eigen staf, relaties uit politiek en bedrijfsleven, maar vooral ook voor alumni.
Instituut Dici

Prof.ir. H.B. Verbruggen van de vakgroep regeltechniek en dr.ir. J.C.A. van der Lubbe van de vakgroep informatietheorie, beiden van Elektrotechniek, zijn bezig met de oprichting van het Delft Institute of Computational Intelligence. Dici moet een centraal aanspreekpunt worden naar de buitenwereld op het gebied van fuzzy logic of meer in het algemeen computational intelligence. Deelnemers in het instituut zijn naast de twee bovengenoemde vakgroepen in ieder geval ook de vakgroepen technische informatica en statistiek en stochastiek en operationele analyse van Technische Wiskunde en Informatica en TNO/TPD. Mogelijk komen er nog vakgroepen of instituten bij.
Ledenraadpleging

De vakcentrales van overheidspersoneel houden volgende week donderdag tussen de middag een ledenraadpleging in de Aula. Alle TU-medewerkers die zijn aangesloten bij de bonden AbvaKabo, CFO, AC-HOP, Vawo en VWSD-Delft worden dan geïnformeerd over het rapport dat het externe adviesbureau Mede heeft uitgebracht over de reorganisatie van het Bureau en de modernisering van de ondersteunende diensten. De centrales bepalen daarna hun standpunt voor het overleg met het cvb, dat half augustus plaats vindt.
Rood licht

Heel wat fietsers die maandag tijdens de ochtendspits de kruising Michiel de Ruyterweg/Mijnbouwstraat passeerden, negeerden daar de stoplichten. De politie hield tussen half acht en negen uur 26 fietsers aan, die een boete van veertig gulden kregen. Automobilisten stopten volgens de politie wel allemaal voor rood licht. De politie kondigt aan de controle op deze kruising te zullen herhalen.
NRGenius

In het studenten-radioprogramma NRGenius, dat de hele zomer op maandagavond uitzendt (106.3), staat het uitgestelde interview met de groep Exposure op het programma.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.