Onderwijs

Kluistentamen voor speciale gevallen

Studenten die door persoonlijke omstandigheden een tentamen niet hebben gehaald, moeten een extra mogelijkheid krijgen om hertentamen te doen, vindt de studentenraad.

Daarmee hoopt de NS de drukte in de ochtendspits te verkleinen. Dat is nodig omdat er veel treinen in reparatie zijn die stukgingen in de afgelopen vorstperiode.

Eerder voerde de NS het ‘zoutkaartje’ in. Ook mogen jaarkaarthouders in januari buiten de spits eerste klas reizen. Reizigers met een voordeelurenkaart kunnen ’s avonds na zeven uur met een railrunner-kaartje van 2,50 euro reizen.

Studenten vielen aanvankelijk buiten de boot omdat ze “geen contractpartner van de NS” zijn. De tegemoetkoming aan vaste abonnementhouders zou voldoende effect hebben, was tot vorige week de verwachting van de NS.

De studentenraad (sr) hoopt met een nieuw soort tentamen, het kluistentamen, te voorkomen dat studenten buitensporige studievertraging oplopen. Dat tentamen ligt klaar in een spreekwoordelijke kluis en kan snel na het eerste tentamen worden gemaakt door studenten die vallen onder artikel 7.51.2 van de Wet op het Hoger Onderwijs.Dat beschrijft een reeks aan bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, bijzondere familieomstandigheden en lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie.Ook ‘studievertraging die het gevolg is van de wijze waarop de instelling de opleiding feitelijk verzorgt’ valt onder het genoemde artikel. Vandaar dat de sr spreekt over ‘persoonlijke omstandigheden’ en ‘buitensporige studievertraging’.Bij het missen van het eerste tentamen ontstaat er al gauw vertraging. Studenten moeten vaak een half jaar en soms zelfs een jaar wachten op het hertentamen. Dat kan volgens de sr leiden tot een sneeuwbaleffect, doordat studenten niet verder mogen met vervolgvakken.Het kluistentamen wordt nadrukkelijk alleen ingezet in uitzonderlijke gevallen. ‘De student mag geen materiaal meenemen na afloop van het tentamen. Op deze manier kan het tentamen langere tijd hergebruikt worden’, aldus de sr. De raad wil het voorstel 5 december bespreken met het college van bestuur. 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.